Gør testamente, FØR du dør…

Når du dør, hvad skal der ske med din krop, dine værdier og dine digitale fodspor?

Share

Nedenfor vil du finde overordnede informationer om, hvordan du gør testamente om din krop, om dine digitale effekter og om dine fysiske værdier.

Det bemærkes, at jeg betragter behandlingen af døde og stillingtagen til den sidste vilje som en hyper-nødvendig samfundsmekanisme OG dermed en uundgåelig forretning med mange nicher.

Du bør derfor ikke lade dig støde af min noget funktionelle tilgang, men alene forholde dig til hvilke instanser, der skal udtrykke din vilje, når du ikke længere har magt til at lave den om…

Formålet med et testamente er at gøre håndteringen af dine efterladenskaber så nem for de efterlevende som mulig.

vh, kenneth krabat,
21. marts 2018

Testamente om din krop

Hvad skal der ske med dig, når du ligger på dit yderste? Vil du tillade opduktion, organdonation eller måske at hele din krop går til videnskaben? Vil du begraves, og hvor, eller brændes, og hvad så med din aske? Ja, hvordan tage stilling til hvordan du vil herfra – når nu det sker?

Mit Livstestamente fortæller det offentlige, hvordan du vil behandles, når du ligger på dit yderste:

Vil du have livsforlængende/palliativ behandling på sygehuset under omstændigheder, hvor du ikke selv er i stand til at svare for dig? Og hvilke omstændigheder?

Dataansvarlig myndighed: Rigshospitalet fører Livstestamenteregisteret (= databehandler).
Kontakt: Livstestamenteregisteret, Rigshospitalet, Afsnit 9532, tlf.: 35 45 52 69.

Sundheds- og Ældreministeriet er ansvarlige for Livstestamenteregisteret (dataansvarlig myndighed).
Kontakt: Sundheds- og Ældreministeriet, sum@sum.dk

Læs om reglerne i sundhedslovens §§ 26-27 og i bekendtgørelsen om livstestamenter.

Organdonation.dk giver dig mulighed for at bestemme, at du vil donere visse eller alle dine indre organer til brug for de levende.

kropsdonation – du kan donere din krop til videnskaben 3 steder i Danmark. Ved døden skal foreligge en underskrevet donationsaftale.

Klik for ansøgning om kropsdonation:

Aarhus Universitet

OUH, Odense

Panum, København

Overførelse til universitetshospital skal typisk ske inden for 4 dage efter dødens indtræffelse, hvilket skaber en lidt anderledes sidste højtidelighed. Måske bedst at lave klare aftaler med et bedemandsfirma, så det ikke kommer bag på familien, at der i hvert fald ikke bliver nogen handling fra kirke eller kapel, hvor kisten er til stede.

Din krop returneres til familien i kisten til endelig brænding eller begravelse efter et ikke nærmere angivet tidsrum, men typisk 2 måneder til 2 år, afhængig af videnskabens interesse for kroppen, når døden endeligt indtræffer (der kan jo gå mange år fra donationstidspunktet).

F.eks. bedrebegravelse.dk giver gratis rustvognskørsel efter dagstakst, hvis du donerer din krop til videnskaben.

Min Sidste Vilje er et PDF-dokument fra bedemand.dk, som angiver om du tillader obduktion, og hvad du ønsker, der skal ske med din krop efter døden. Det fortæller tillige, OM du har oprettet testamente, samt hvordan du ønsker at din afsluttende ceremoni skal ske.

Du kan vælge at lade dokumentet ligge hos en bedemand efter eget valg som udskrift, eller lade bedemand.dk opbevare det elektronisk.

Testamente om dine digitale effekter

Vidste du, at Facebook uden videre lukker din konto, hvis de bare får besked om, at du er død? Hvad med adgangen til skytjenester og alle dine fotos og video? Og dine mailkonti, og dine blogs? Din eboks? Hvad skal der ske med det hele, når du ikke længere er der til at tage beslutningen? Det er f.eks. ikke usædvanligt, at uopdaterede WordPress-konti bliver overtaget af spammere.

En digital efterlivsrepræsentant 

Du har selvfølgelig mulighed for at udpege en digital bobestyrer til at håndtere dit digitale eftermæle. Det kan være på vennebasis eller honoreret, på håndslag eller med kontrakt, men består i at du giver bobestyreren adgang til bestemte digitale konti med passwords og login. For at familien ikke kan kunne kontestere denne beslutning, som kan rumme fremtidsbetaling af abonnementer o.a., er det bedst at den verificeres af en notarius eller 2 vitterlighedsvidner.

Din digitale bobestyrer vil så efter aftale med dig sørge for at lukke bestemte konti, eller holde andre åbne, slette eller bevare mails, foretage offline-backup/download af ex. fotos, betale regninger oa.. Hvis en vennekreds ønsker at holde en konto åben som minde, kan denne bobestyrer også have fået mandat til at foretage en sådan beslutning, og vil så fungere som administrator i dit navn.

Mit Digitale Liv

MDL gør det muligt for dig at forhåndsbestemme, hvad der skal ske med dine digitale fodspor, f.eks. hvilke konti dine pårørende skal have adgang til, og hvilke der skal glemmes og lukkes. Du kan også efterlade emails til afsending, når du er død.

Fordi MDL samarbejder med CPR-registeret, sker alt ganske automatisk ved din død.

Testamente om fordeling af dine værdier 

Nedenstående er på ingen måde en udtømmende liste. Mange advokater lever af at assistere med udfyldelse af testamenter, og vil man være 112% sikker på at undgå splid i familien efter ens død, bør man gå den slagne vej med betalt råd og vejledning. (Ikke, at jura nogen sinde har forhindret utilfredshed…)

Ønsker du at udnævne en bobestyrer til at håndtere… ja, fordelingen af boet, kan denne være nævnt i dit testamente.

Borger.dk fortæller, hvordan man i følge loven udfærdiger et testamente og hvad reglerne er for et nødtestamente (hvis man ligger på sit yderste og ikke har tid til andet)

kræftens bekæmpelse fortæller alt om arveregler, forskellige slags testamenter og ikke mindst testamenters gyldighed:

Et testamente er kun gyldigt, hvis det er underskrevet af en notar (notartestamente) eller af to vidner (vidnetestamente).

JUF giver alle 3 uforpligtende tilbud ved oprettelse af testamente, men beder dig samtidig overveje, hvorfor du skal oprette testamente:

Når  du skal afgøre, om du har behov for at skrive testamente, kan du starte med at sætte dig ind i arveloven. Hvis du er tilfreds med, at dine værdier bliver fordelt efter disse regler, har du ingen grund til at oprette et testamente. Men hvis du ønsker at arven efter dig skal fordeles anderledes end beskrevet i kapitel 1-3, er du nødt til at skrive et testamente for at sikre dig, at dine ønsker bliver hørt og fulgt.

Ofte sete ønsker er bl.a. at give arven videre til ens børn som særeje, at give mest muligt til ens efterlevende ægtefælle, at sikre særbørn juridisk eller at ligestille dem med fællesbørn eller på forhånd at undgå arvestridigheder ved på forhånd at testamentere visse genstande til specifikke arvinger.

dinarv.dk kan mod lav betaling hjælpe ved oprettelse af testamente, men har også en gratis internet-side med ting at huske, hvis du selv vil gøre det (husk, du behøver kun 2 vitterlighedsvidner):

“Hvis du selv ønsker at oprette dit testamente, så kan du gøre dette ved at tage stilling til nedenstående punkter, og skrive punkterne ind i testamentet.

Når dette er gjort, skal testamentet skrives under foran enten en notar eller to vitterlighedsvidner. Du finder en notar i den nærmeste byret.”

Husk at berøre følgende i dit testamente:

familietestamente.dk tilbyder at klare dit testamente over telefonen. Det koster (2017) ca. 2000 kr og er færdigt efter 24 timer.

testaviva er en noget større juridisk service, der gør det muligt at lave testamente for andet end din egen person, holde dine juridiske dokumenter opdateret, lave begunstigelseserklæringer, børnetestamenter og meget mere. Men først skal man oprette sig, hvilket er gratis. Er man kunde i Arbejdernes Landsbank, får man samtidig 5 gratis timer juridisk rådgivning.

One Voice Less

A very very loong list of scifi and fantasy in development (2018).

Share

(Almost) Every Sci-Fi/Fantasy and Comic Book Adaptation in the Works

For some, probably the dream of imaginings – for others, maybe part of the problem, but here is a 2018 list of  planned scifi and fantasy series and films dreamed of. And WHAT a list!

Sure, there’s a market and investors and actors and an industry needing the work – and many series and movies are becoming less sexist and open to identification on a human level, which is a relief – but it’s hard not to see this collective drive as one long Creative Scream for another world. A manageable world. With comprehensible endings and right beginnings. With coherent reality. With identifiable villains. With heroes of human strengths and weaknesses. Just something other than this mess of an Earth, which many are seeing at present.

Reading all of the – yes – phantastic synopsises makes me pine for something else, too. Something beyond the escape of controllable reality.

It makes me feel like quitting writing, myself. What’s the use? Allegorical stories of desperation and resolution amount to nothing. Stories of personal empowerment in a predominantly American religiously, sexually repressed society with a focus on personal wealth, the right to kill, “getting there first” etc. Headache pills for me, for readers, to take attention away from the real pain: That life is becoming less manageable for the species. That maybe we are losing the game of civilisation – like the fabled lemmings going uncontrollable towards the edge of the petri dish that is the edge of Earth sustainability.

Dilemma: Not following news, literature, cinema, podcasts, theatre, ballet, sculpture, pictorial art, performance artists, global watch, refugees, poverty… is one less voice added to the collective of voices that realise each others’ existence. One Voice Less is a smaller Earth and one more hand to the military-industrial complex, un-controlled capitalism, un-leashed research and pollution of earth and water and air.

How be at ease, knowing the forces that move?
How be at peace, not knowing?

I know no other solution than to focus on what *I* can most easily understand: My own culture, the pitfalls of my own language and norms, the possible convergences of global destiny as contributed to from the sweet spot of “home”. While avoiding all cultural offerings NOT aiding a global solution. NO MORE avenging lone wolfs. NO MORE gun love. NO MORE violence is the answer. NO MORE single country representing the whole world.

EVERYTHING happens to all. There is ALWAYS another take on things – even if it outside of the frame of the story and the camera. Because of people and curiosity.

But fuck, just saying this makes me tired.