Udtryk for at være fuld

Jeg/han/hun/den/det er totalt og max og helt og aldeles FÆRDIG, en goner, fuldstændig og komplet hamrende, jamrende lamme og pisse vold STIV! [Gå nu HJEM!]

Nærværende liste er lavet med inspiration i en engelsk-dansk-oversætters forespørgsel om et dansk udtryk for en bestemt måde at være fuld på.

At være fuld (mere eller mindre…)

A
alkoholiseret
, at være [udtryk]
— evt. evigt, hammer, totalt, ubetinget, oa.
alkoholt
, at være
— a. begavet, a. begravet, a. dannet oa.
anstrengt lodret, at være [udtryk]
appelsinfri, ikke være [udtryk]
— helt, just oa.

B
bagstiv,
at være [udtryk]
— evt. hammer, mega, vold osv.
bedugget
, at være
— godt, hammer, vold, osv.
bedøvet, at være
— hammer, lamme, osv.
bebruset, at være
— mega, totalt, vold, osv.
beruset, at være
— vold, mega, totalt, osv.
besoffen, at være [ældre udtryk]
— lettere, temmelig, stærkt, voldsomt, osv.
bjørn på, at have en
— evt. lille b. på, ordentlig b. på oa.
blæser på, at have en
— evt. heftig, lille, mega, ordentlig,  osv.
blæst, at være [udtales ‘blæ•st’]
— godt, kanon, røv osv.
blød i knæene, at være [udtryk]
— godt b., noget b., temmelig b. osv.
brandert, en [klassiker]
— en ordentlig b., slæbe rundt på en mega b., oa.
bære den godt, at [udtryk]
bære rundt på, at
— en ordentlig brandert, kæfert, skid oa.
bøtte-, at være
— lam, stiv, ude at skide

C
cirka
, at være [udtryk]
— levende, oprejst, stående

D
dinglesyg
, at være
— evt. meget, mega, vold osv.
død, at være [udtryk]
død-, at være
— beruset, drukken, fucked-up, fuld, plakat

E
Esbjergstiv, at være [næppe politisk korrekt]

F
fiskerstiv,
at være [næppe politisk korrekt]
fjer , ha’ en [udtryk]
flad, at være
— hammerflad, max flad, pisseflad, totalt flad, vold flad
fucked-up, at være
— hamrende fucked-up, vold fucked-up osv.
fuld [udtryk]
— som en allike, som en høne, som en pave
fuld
— død-, hammer-, høne-, kanon, max, pave-, pisse-, plakat-, pløre-
fuld til kanten, at være [udtryk]
færdig, at være [udtryk, jeg er færdig!]
— evt. hammer-, mega, snart f., totalt, oa.
få så hatten passer (have fået…) [udtryk]

G
godt,
at være
— besoffen, beruset, brugt, lakket til, vissen oa.
godt-og-vel, at være
— hammer, levende, skidefuld osv.
goner, at være en [udtryk, fra engelsk: “en, der er væk”, udtales går•ner]
— evt. jeg er en snarlig g.
grave sin grav, at (har gravet min grav) [udtryk]
grønlænderstiv, at være [næppe politisk korrekt]

H
hammer
, at være
— evt. mega hammer, totalt hammer osv.
hammer-, at være
— h. beruset, h. skide fuld, h. stiv, h. syg, h. neder osv.
hamrende, at være
— beruset, lam, stiv, osv.
hegne, at [udtryk]
hegnet, gå i (at være (gået) i hegnet)
— evt. totalt i h.
hjernelam af syre, at være [udtryk, normalt ifb. m LSD]
humle-, at være
— forgiftet, lam, mæt oa.
høj, at være
— evt være alt for h.
høj af [udtryk, normalt ifb. m LSD]
— sprut, syre, pat osv.
høne
— fuld, færdig, lam, stiv osv.

J
jammer
— fuld, lam, langt ude oa.
jydefuld [næppe helt politisk korrekt]

K
ka lie akkurat stå [udtryk]
kanon-, at være
— fuld, hammer, max, pave, stiv osv.
kæfert, en
— en ordentlig k., gå rundt i en sindssyg k., os.
kæmpe-, at være
— beruset, lam, stiv osv.

L
lakket til, at være [også tillakket]
lam, at være [udtryk]
— evt. max, totalt osv.
lam, at være
— hammer-, hjerne-, piv-, pløre-, oa.
lamface, at være [udtryk 2018]
lamme-, at være
— banket, flad, fuld, stiv osv.
langt ude, at være [udtryk]
— etv. mega, totalt, vold oa.
liggemoden, at være [udtryk]

M
maks ell. max, at være
— appelsinfri, blæst, død, flad, lam, påvirket, skide fuld osv.
marineret, at være [udtryk]
— rødvinsmarineret, hvidvinsmarineret, ølmarineret osv.
mega, at være
— høj, hammer, lam, skæv osv.
minimalt frisk, at være (udtalt mi•ni•malt) [udtryk]
monster, at være
— lam, pattestiv, spyttesyg osv.

N
neder, at være [udtryk]
— evt. mega, total, virkelig
næppe arbejdsparat [udtryk]

O
opkørt, at være
— død o., godt o., kanon, totalt osv.
opstemt, at være [udtryk]
ordentlig, at være (Jylland 2018)
— fuld, lam, stiv,
overkørt
— mega o., totalt o., vold osv.
overrislet, at være
— evt som lettere o. eller selskabeligt o.

P
patte-, at være
— lam, stiv, stenet oa.
pattestiv, at være (se stiv)  [udtryk]
pave-, at være
— færdig, lam, stiv oa.
pikke, at være
— langt ude, overrislet, sovemoden osv.
pisse, at være
— beruset, påvirket, stiv osv.
plakat, at være [udtryk]
— evt. totalt, virkelig oa.
plakat-, at være
— fuld, stiv osv.
planke-, at være
— lam, skæv, stiv osv.
plastret til, at være [udtryk, også tilplastret]
pløre-, at være
— beruset, stiv
pløret, at være [udtryk]
— evt. ret, temmelig, voldsomt oa.
pyntet, at være [en klassiker]
— godt p, ret p., temmelig p. oa.
påvirket, at være [udtryk]
— evt. meget, mega-, vold-

R
ramt, at være [udtryk]
— overordentlig r., virkelig r. oa.
rejse sig ved træet, man faldt ved, at (fortsætte branderten; udtryk)
rundfodet, at være [brugt i venstrehåndsklubben i Rødovre i 1980’erne] – ‘han blev vist lidt rundfodet i går’
røv-, at være
— bedøvet, drukken, stiv osv.

S
sejlende, at være
— hammer s., monster s., totalt s,
seriøst, at være
— beruset, lam, langt ude, påvirket, skeløjet osv.
skeløjet, at være [udtryk]
— evt. ret, totalt, virkelig osv.
skeløjet, at være [udtryk]
— af druk, af sprut oa.
skid på, ha’ en [udtryk]
— evt. kæmpe s. på
skide, at være
— fuld, langt ude, stegt osv.
skidefuld, at være [udstryk]
skidefuld og på rulleskøjter, at være [udtryk]
skæv, at være [udtryk, normalt ifb. m hash]
skæv af syre [udtryk, normalt ifb. m LSD]
snaldret, at være [en klassiker]
— nydeligt, pænt, ret, temmelig oa.
sovemoden, at være
— evt. stærkt, virkelig oa.
spirituøs, at være [udtryk]
— evt. andægtigt s., voldsomt s., oa.
sprut til kanten, at være ell. have [udtryk]
spruttet, at være
— evt. aldeles, ret, stærkt, temmelig osv.
spytteklar, at være [udtryk]
— evt. snart, stærkt oa.
spyttesyg, at være
— dinglende s., død-s., hammer s., osv.
standerstiv, at være [udtryk]
stang, at være
— beruset, stiv
stangbacardi, at være [udtryk]
stegt, at være
— evt. mega, vold oa.
stene, at [udtryk, normalt ifb. m hash]
— monster s., totalt s. osv.
stenet, at være [normalt ifb. m hash]
— meget, totalt, virkelig osv
stinke-, at være
— beruset, påvirket, stiv oa.
stinkende
, at være
— beruset, fuld, lam osv.
stiv, at være
— evt., langt ude s., latterligt s., mega s., totalt s., osv.
stiv, alt for [udtryk]
stiv af syre [udtryk, normalt ifb. m LSD]
stiv, at være [udtryk]
— bralder-, patte-, piv-, stander-, æske-
stiv som
— en fisker, en pave, et bræt, grønlænder, en svensker
stå fast i graven, at [udtryk]
super, at være
— beruset, flad, lam, skide fuld osv.
svenskerstiv [næppe politisk korrekt]
svimmel, at være [udtryk]
— noget s., temmelig s., sygt s.,
syltet, at være
— godt s., pænt s. oa.
syltet ind, at være [udtryk]
— evt. pænt, voldsomt oa.

T
tilhumlet, at være
— omhyggeligt, ret, tilstrækkeligt, ulideligt osv.
tillakket, at være [udtryk, også lakket til]
— overmåde, pænt, ret, temmelig oa.
tilplastret, at [udtryk, også plastret til]
— godt, overmåde, ret oa.
tilspruttet, at være
— evt. max, mega, vold osv.
tilte, at [udtryk, fra engelsk, ‘at vælte’ eller ‘tippe over’]
tiltet, at være
— mega, monster, ret, virkelig osv.
totalt langt ude, at være [udtryk]
totalt på skideren, at være [udtryk]
totalt, at være
— beruset, fucked-up, grønlænderstiv, ude at skide osv.

U
ude at skide, at være
— evt. seriøst ude at s., totalt ude at s. oa.
uden for pædagogisk rækkevidde, at være [udtryk]
— evt seriøst uden for p.r. oa.
udpumpningsmoden
, at være
— evt. snarligt u., voldsomt u., oa.
uimodtagelig for fornuft, at være
— evt. aldeles, totalt oa.
ultra, at være
— plakat, stiv osv.
umanerlig/t, at være
— besoffen, beruset, langt ude, påvirket oa.

V
wastet, at være [egl. wasted, indvandret fra engelsk, men meget brugt]
— besynderligt, ret, temmelig, totalt osv.
vesten, at have fået noget inden for [udtryk]
vissen, at være [udtryk]
— stander-, æske-
vissen, at være
— ret, temmelig, usandsynligt osv.
virkelig, at være
— lam, ramt, tilspruttet osv.
vold-, at være
— beruset, lam, sejlende, osv.
væk, at være
— evt. helt, totalt oa.

Æ
æske-, at være
— lam, plakat, stiv osv.
æskestiv, at være (se stiv) [udtryk]

Ø
ødelagt, at være [udtryk]
— evt. hammer ø, totalt ø oa.
ølmæt, at være [udtryk]
— evt. virkelig ø., volsomt ø., oa.
ølrig, at være [udtryk]
— evt. uforholdsmæssig ø., urimeligt ø., oa.

Å
åndsforladt, at være [udtryk]
— evt. jammer, totalt, virkelig, osv.

[Tilføjelser i kommentarfeltet takker vi for.]

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

5 thoughts on “Udtryk for at være fuld”

  1. Teenagerne (i det østjyske) siger også “ordentligt fuld”. De bruger i det hele taget ofte ordentlig(t) som synonym for meget.

  2. Nice. Tak for den. Ville have tilføjet pattestiv, som jeg hører ofte fra teenagerne her i huset, men den er der allerede:).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.