Kan du læse tanker?

Universitet i Bath har udviklet et kun fire-punktsspørgeskema til at afgøre, hvor god man er til at “læse tanker”.

  1. Jeg finder det let at sætte mig selv i andres sko.
  2. Jeg finder det nogle gange svært at se tingene fra andres perspektiv.
  3. Jeg forsøger nogle gange at forstå mine venner bedre ved at forestille mig, hvordan de ser på tingene.
  4. Jeg kan som regel forstå en andens synspunkt, også selvom det er anderledes fra mit eget.

kilde: https://www.bath.ac.uk/announcements/women-better-at-reading-minds-than-men-new-study/

– hvor kvinder har højere meninger om deres evner til at stille sig i andres sko end mænd har. Forskerne mener d0g ikke, at skemaet favoriserer kvinder.

Andre mener, at “tankelæsning” ikke kan stå i stedet for at stille uddybende spørgsmål, da såkaldt “høj empatisk indlevelse” ikke er medfødt men baseret på fornemmelse, men på erfaring med at få fornemmelse bekræftet i detaljer.

Således løber parforhold, der baserer sig på “tankelæsning”, ofte af sporet.

kilde: https://www.theemotionmachine.com/mind-reading-avoid-this-common-trap-to-improve-your-communication-skills/

Mennesker i autisme-spektrum, der er “alt for” dygtige til at gå i detaljen, kan således opleve presset fra omverden forstærket, hvis deres evner går i retning af “empati”, fordi de alt for godt læser ting i andre mennesker, som ikke sættes i ord.

kilde: https://www.bps.org.uk/blogs/sarah-white/mystery-mind-reading-autism-awareness-2017

Det største problem med “tankelæsning” er, at det ikke har noget med en andens tanker at gøre, men med sine egne. “Tankelæsning” er en én-vejs forteelse, en intuitiv adgang til sine egne erfaringer med en andens adfærd, ord, mimik, gestik og afvigelser fra en velkendt norm, som KAN deles med den anden – i ord – udluges for unøjagtigheder, og dermed skabe god kommunikation.

Rule Number 1: No Mind Reading

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.