Stjernetegnenes Mottoer

Zodiac’ens 12 stjernetegn kan beskrives som 12 essenser – jeg vil, jeg har, jeg tænker, jeg føler, jeg er, jeg analyserer, vi balancerer, jeg forvandler, jeg erkender, jeg stræber, jeg ved og jeg tror. Disse essenser beskriver menneskelige energier, der er uundværelige bestanddele af enhver relation, projekt, nation, arbejdsplads og samfunds funktionalitet og varighed.

 

Stjernetegnene kan, noget firkantet og som mnemoteknisk hjælp til at huske deres essens, koges ned til følgende mottoer:

jeg vil (vædderen)
jeg har (tyren)
jeg tænker (tvillingerne)
jeg føler (krebsen)
jeg er (løven)
jeg analyserer (jomfruen)
vi balancerer (vægten)
jeg forvandler (skorpionen)
jeg erkender (skytten)
jeg stræber (stenbukken)
jeg ved (vandbæreren/vandmanden)
jeg tror (fisken).

Som vandbærer kan jeg fint nikke genkendende til ”jeg VED” – styret af Uranus, som vi i dette tegn også er, dvs. strøm, energi, idérigdom og mental hurtighed, er der ikke megen naturlig ydmyghed i vandbærerens tilgang til og omgang med fakta. ”Jeg VED” betyder ”Jeg er overbevist om, at min øjeblikkelige analyse af fakta er i overensstemmelse med omstændighederne, men da verden ændrer sig hele tiden, laver jeg gerne endnu en analyse, når det går op for mig, at jeg ikke havde helt ret”. Det er en forførers stemme – dén, der viser vejen fra kulissen; siger: ”Prøv det her; statistikken siger, at det er godt for de fleste… men  sandhedsværdien er ikke mit ansvar”.

Men når det kommer til stykket, er det også det tegn, som vil gå til verdens ende for at give menneskene noget at navigere efter. ”Jeg ved” er ”videnskabens motto” – det er tesen om sammenhæng, der udmeldes til verden for derefter at blive søgt modbevist, og når dét sker, er det sandt indtil næste gang det forsøget modbevist. Og Verden kan hvile en tid på en pude af… ikke sandhed, men i det mindste noget, der ikke er kasseret endnu.

Sådan  kan man analysere hvert enkelt tegn for og imod. Forsøg at se nedenstående rækkefølge som en modningsproces, fra barn til voksen, fra ung energi til gammel energi – som et menneske i forskellige aldre og stadier i livet – og husk så, at alle mennesker rummer alle disse energier, men kender og forstår dem forskelligt. og at intet tegn, intet menneske, kan undslippe sig selv:

Vædderen er zodiac’ens barn, og agerer i verden som et ubekymret barn (indtil det standses af voksne krav om ansvar og kontrol). Dens vilje er en indre drift mod mål, som formodentlig både vil og kan nås, og i bedste fald betyde ro og fred og belønning, og i værste fald kun blive afløst af endnu en målsøgning, og endnu én og endnu én… som er mere interessant eller knap så krævende… Men denne ungdommelige energi er smittende og dén, som i sidste ende inspirerer til at få vognhjulet op af hullet, hvor det sidder uløseligt fast.

Tyrens fokus på besiddelse og besiddelser skaber fantastiske museer og historisk tydelighed, og ulidelige despoter og dogmatisk fastholdelse af i går. “Jeg Har” er grundlaget for kapitalismens beståen – men også for fastholdelsen af de erindringer, der bliver til menneskenes etik og moral, for uden tyrens insisteren på tings og oplevelsers værdi ville alt være tilfældigt og uafgrænseligt.

Tvillingerne tænker, og det er dét, de gør, og dét de skal have lov til, og dét de skal rives ud af, når der er behov for et svar eller de går i selvsving. Og det kommer de til, men det er ikke altid til at se forskel. Se nøje efter, for såvel dét at tænke som selve fokus på tænkning er forudsætningen for civilisation, fred, opfindelse, selvindsigt – eller lyt; tvillingerne taler ofte meget; deres kommunikationsbehov er uden sidestykke: For i mængden af tanker er mange guldkorn – de skal bare lokaliseres, og den sondring fra alt det andet er tvillingerne ikke altid selv i stand til.

Krebsen føler og føler og føler og ønsker, at alle andre skal føle det samme, fordi dens følelser fylder så meget for den, hvilket kan betyde både den største omsorg og den største overskridelse af andres grænser. Men i og med krebsen føler så meget, og vi i dag ved at følelserne kommer før hovedets evne til at katalogisere, er hér – forudsat krebsen ikke behøver at bestemme over den familie eller kreds, der beskytter den – adgang til et sprog, som er tættere på det menneskelige hjerte end nogen italesættelse nogen sinde kan komme det.

Løven er kongen, og dét skal man helst ikke forsøge at ændre ved – en glad løve er hjem og tryghed for alle – men når løven bare ER så meget løve hele tiden, kan det blive en smule trættende for alle, som ikke betales for at servicere den. Men… se efter løven og find lyset; se efter lyset, og dér er løven. Logrende, på vagt, og centrum i universet med meget stor selvfølgelighed. Tag det ikke så tungt; den kan ikke lade være. Og acceptér, at den forsøger at få dig til at gøre alt, dén finder nødvendigt. Sådan er ledere. Eller bare gør det selv. Sådan er dårlige ledere.

Jomfruen har en grundlæggende kontakt til alt jordisk, natur, dyr, væsener, men når det kommer til mennesker, kan opgaven let blive en anelse for stor – så de analyserer og forsøge at få alting på plads og i orden i et system, der ikke forfordeler nogen eller noget; stol på, at du i jomfruens virkelighed altid vil have en plads med dét, du rummer, inderst inde. Og det er jomfruen, der afgør det – ikke dig. Og analysen har jo altid ret, ikke?! Men hvordan opretholde en civilisation uden nogen til at skille orden og kaos? Hvordan skabe smukke, velfungerende helheder (når menneskene nu skal lave om på den naturlige orden!) uden at kende, og fjerne, støvbunkerne i hjørnerne af den menneskelige natur?

Vægten er som den eneste reelt optaget af de andres eksistens; ”Vi Balancerer” er vægten selv og alle andre, og med en sådan harmonisøger i fællesskabet, er der altid en diplomat, når det behøves, men ofte også en udglatter, der standser såvel frugtbare som ufrugtbare skænderier i at rydde op i dysfunktionelle mønstre og rutiner. Balance er kendetegnet ved alt – intet atom, ingen celle, ingen livsrelation, intet system, intet univers kunne hænge sammen uden indre balance. Men tvangsmæssig balance i et givent system bliver hurtig til ubalance i forhold til omgivelserne; hvilket vægten ikke altid forstår.

Skorpionen regnes ofte for et nådesløst tegn, men i skorpionens forvandlingsevne, der – ja – ofte indkluderer at rive ned og begynde forfra, ligger også en stor medfølelse med dem, der må sige farvel til det uvirksomme. Og af og til en meget stor utålmodighed med dem, som ikke hurtigt nok erkender, at hér bør ryddes op… heraf skorpionens ry som nådesløs. Alle grupper behøver en skorpion til at påpege det unødvendige. Og de fleste frygter at behøve at skulle slippe “det elskede, gamle, uvirksomme lort” – og proijicerer frygt og vrede over på oprydderen, skorpionen. Der som alle andre behøver at føle sig behøvet! – og derfor ofte griber til at administrere dig og alting.

Skytten er en målsøger – tegnets symbol angiver det – der forsøger at nå kernen af hvad som helst, der fanger interessen. Men kan således også fare vild på vejen, når der hverken skeles til højre eller venstre i indsamlingen af væsentlige data til erkendelsen. Men med skytten i flokken er man faktisk sikker på at få noget gjort, i modsætning til løvens og vædderens hhv selvsikre opfattelse af at nogen gør det og at intet er mere interessant at gøre end dét, der er interessant nu. Skytten er for fastholdere – hvis det interesserer dem.

Stenbukken er flokkens enegænger, der står meget dårligt på det stejle bjerg, hvor den opholder sig, hvis den standser op for at reflektere; derfor bevæger den sig, og giver sig selv mål at stræbe imod, som kan holde den i flokkens bevidsthed og nytte, men også bringe den til at glemme flokken for simpelthen at gennemføre sin stræben, koste hvad det koste vil (det er et meget ambitiøst tegn). Og det gør det så af og til. Koster. At følge den.

Vandbæreren VED, og selvfølgelig skal du altid tro på, hvad en vandbærer er sikker på, han eller hun ved – dvs. minimum, at de selv tror på det. I hvert fald lige nu, hvor I begge ér. Eller i det mindste var lige før. Eller du kan jo også bare spørge igen. For vandbæreren VED stort set alt.

Næsten.

Fisken blev udsendt af Skaberen som det sidste barn, og Skaberen sagde til Fisken: Og dig, mit barn, giver jeg al min viden, men ikke evnen til at fortælle den videre… Og sådan er Fisken i sin essens – røvirriterende i kontakt med Altet, og essensen i alt andet af betydning… og som sådan uhyre nødvendig for gruppens spirituelle helbred… men se om du kan få en forklaring, der går meget ud over: ”Du skal bare tro!”

Med Tak til Astrolyset.dk for mottoerne – alle analyser er undertegnedes og eventuelle vandbærer-fejltolkninger skal således alene rettes til undertegnede. Vil man vide mere om disse mottoer, kan man søge efter astrologen Poul Mahler-Dams bøger.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

2 thoughts on “Stjernetegnenes Mottoer”

 1. Astrologer betragter zodiakken som et udviklingskredsløb, der “begynder” ved Vædderen og “slutter” ved Fisken, eller måske mere præcist sagt har vædderen som det “begyndende” element i forhold til vurdering og oplevelse af Universet, og Fisken som det “afsluttende”.

  I det menneskelige udviklingskredsløb spiller egoet en stor rolle. Jo mere tryg man bliver ved sig selv og sin plads i helheden, desto mere flytter egoets opmærksomhed fra at passe på individet til at passe på og forholde sig til omgivelsernes velbefindende og slutteligt, med fiskens indsigt, til en forståelse af livsformens plads i det kosmiske.

  Alle “rummer” tegnenes essenser i sig, i større eller mindre grad, men mottoerne som soltegn beskriver udgangspunktet for ens udvikling mod indoptagelse af det kosmiske hele. I denne proces, hvor egoet når ud over at beskytte individet mod “resten” og begynder at indoptage omgivelserne i sin virkelighedsopfattelse, sker et skift fra jeg til VI. Det kan man se afspejlet i en anden “mottoliste”, jeg faldt over:

  Vædder: Jeg er
  Tyr: Jeg har
  Tvillingerne: Jeg tænker
  Krebs: jeg føler
  Løve: jeg elsker
  Jomfru: jeg tjener
  Vægt: Vi er
  Skorpion: Vi har
  Skytte: Vi tænker
  Stenbuk: Vi opnår
  Vandbærer/vandmand: Vi elsker
  Fisk: Vi tjener

  Kilde: Astrotheme.com

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.