Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs)

– journalister får mundkurv på

Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) are increasing across Europe, abusing laws to silence journalists and other public watchdogs, threatening free speech and your right to know.
Read The Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE)’s latest report on over 500 SLAPP cases from 29 countries across Europe.

Since 2019 CASE has been working with Amsterdam Law Clinics, part of the Law Faculty at the University of Amsterdam (UvA), to catalogue and analyse SLAPP cases from across Europe. Thanks to input from organisations across the CASE coalition, we have collected together 570 cases over a 10 year period. On the basis of this data, we have identified a number of clear trends. In particular, we have found that the number of SLAPP cases across Europe has been increasing year on year, with the highest number recorded in 2020, followed by 2021 and 2019:

facebook #stopSLAPPs

At leve under API, 2

– det 21. århundredes sociale strataficering

AT LEVE UNDER API er en ny form for Social Strataficering, dvs. opdeling af mennesker i samfundslag baseret på frivillig tvang, underforstået der ikke gives andre muligheder. Det har intet med lønslaveri at gøre – om end Silicon Valley angiveligt elsker Universal Basic Incomes minimalindkomst, der tvinger arbejdsstyrken til at sælge arbejdskraften hvor den ér – men derimod alt med tab af personlig frihed og kreativitet.

At LEVE UNDER API betegner en virkelighed, hvor personlige muligheder for at kunne påvirke både arbejdsliv og fritid er frataget mennesker gennem algoritmers planlægning og automatisering af arbejdsprocesser.

Følgende berømte essay af Peter Reinhardt beskriver, hvordan gabet mellem mennesker UNDER API og dem OVER API i 2015 begyndte at vokse, underforstået at flere og flere over API blev økonomisk trukket/tvunget imod at automatisere deres egne stillinger.

Det kender vi fra fabrikker, hvor de sidste levende specialister omprogrammerer de sidste tidligere menneskebetjente maskiner og trykker på AUTO-knappen, inden de lukker døren efter sig på vej ud mod vedvarende uansættelighed.

At lever under API betyder således, at efteruddannelse af mennesker i mange henseender ophører med at være nødvendig, fordi kun algoritmerne behøver at blive opdateret, så længe arbejdsstyrken bare gør, som de dikterer.

Det betyder samtidig, at mennesker under API ikke “vil kunne lære ved at gøre” – fake it, until you make it. Algoritmer vil konstant sørge for at placere dig præcis dér, hvor dine kompetencer passer, og da der ingen krav er om at nogen skal efteruddanne DIG, mennesket, hvis bare algoritmen kan opdateres, kommer du til at lave det samme, indtil du dør – som slave for en robot, så at sige. Slave for automatiserings-algoritmer. API-slave.

En nylig sag med et fransk telemarketingfirma, der blev afsløret i England i færd med at installere overvågningskameraer af hjemme-medarbejdere, som skulle sikre, at de ikke forlod deres plads i arbejdstiden: “Hvem har dog sagt dét til journalisterne?” jamrede firmaets pressemedarbejder. “Det er jo for medarbejdernes skyld, så de ikke føler sig isolerede; at de kan føles sig som en del af en arbejdsstyrke…” osv osv osv.

At leve over API

 

At leve over API

– ikke under

Før hed det lønslave. I dag kan vi kalde det en API-slave: at være fanget af algoritmers optimering af arbejds- og procesforløb.

kilde:

Mindf*ck Monday #76: How to Not Get Left Behind

Mark Manson [How not to give a F***], der skriver om at optimere sin levevis fra en vinkel, som skider på pænheden og dyrker WTF! og vildskab og at kunne sige fra over for det politisk korrekte og leve med følelsen af både at komme sig selv og verden i møde… pyh, det var en lang indledning… altså

Mark Manson skriver hér om, hvordan man lever og overlever bedst i det 21. århundrede. AT LEVER OVER API betyder at IKKE være underlagt en firma-algoritme (API), der fratager én retten til selv at tage beslutninger. Eks. alt, hvad en Uber-chauffør foretager af valg af kunder, pauser og ruter, bliver indregnet i programmeringen af en fremtidig API, der skal styre selvkørende biler og skære chauffører ud af ligningen – mens danske taxachaufførers personlige adfærd snarere indvirker på hele taxaselskabets renommé og dermed kunders valg af selskab; kontakten er fortsat baseret på menneskelig interaktion og adfærd.

At overleve i det 21. århundrede, siger Mark Manson, handler således om at udvise nysgerrighed og søge dét, som man selv og ingen andre har gjort eller været før. En adfærd, han mener blev straffet i det 20. århundrede

The 20th century did not reward curiosity. The traditional structures of schools, corporations, and the church didn’t just deter open questioning and experimentation—they often feared it. Instead, they usually rewarded emulation.

Today, it seems that it’s the ones who fail to experiment, innovate, or challenge preconceived notions, who get left behind.

FORDI alt, der kan automatiseres i dag, bliver automatiseret. Kan man friholde sig fra automatisering, lever man “over API” – uden for softwares kontrol over ens liv.

At leve UNDER API betyder derfor også, at man anbefales og fodres med dét, som bekræfter ens identitet – vi ser det med cookies, der sørger for at servere det kendte for os og få os til at føle, at vi bliver set og udvist omsorg. Mens faktum er, at vi bliver lukket inde i en boble af det samme og det samme, som bliver sværere og sværere at komme ud af.

Man er ganske enkelt nødt til at søge UDENFOR – det vi før kaldte at søge uden for komfortzonen. Problemet er i dag, at vi skal løbe stærkt – og slette vore cookies og forhindre algoritmerne i at regne ud, hvad vi NU har gang i – for at kunne ageret med nogen form for frihed og følelse af selv at bestemme. At faktisk have en betydning og gøre en forskel. For os selv.

Berømt essay af Peter Reinhart fra 2015 beskrev, hvor algotime-slaveriet bærer hen.  Hér samtidig omtalt i den eneste anden artikel om API-slaveri, jeg kan finde:

Feudalism Today: Why Silicon Valley Loves Universal Basic Income

I was lucky enough to meet Segment CEO Peter Reinhardt in the fall of 2012, when he came back to MIT to guest-lecture for a (fantastic) class called The Founder’s Journey. A few years later, he wrote an essay that filtered into Silicon Valley’s collective-consciousness:

In the long run there’s always something for people to work on and improve, but the introduction of this software layer makes we worry about mid-term employment 5-20 years out. Drivers are opting into a dichotomous workforce: the worker bees below the software layer have no opportunity for on-the-job training that advances their career, and compassionate social connections don’t pierce the software layer either. The skills they develop in driving are not an investment in their future. Once you introduce the software layer between “management” (Uber’s full-time employees building the app and computer systems) and the human workers below the software layer (Uber’s drivers, Instacart’s delivery people), there’s no obvious path upwards. In fact, there’s a massive gap and no systems in place to bridge it.

As the software layer gets thicker, the gap between Below the API jobs and Above the API jobs widens

At leve under API, 2

At brænde broerne: Link tax, Linkskat, Linkbetaling, Linkafgift

Alle verdens nationer forstår billedet af den brændende bro.

I EU lægges op til at stemme om indførelse af en link-afgift til rettighedshaverne. Dette vil få uoprettelige konsekvenser for den personlige frihed, for kreativ tænkning, personlig, erhvervsmæssig og national fremdrift, og ikke mindst for den nuværende (om end kaotiske) oplæring af alle internetmenneskers evner til at begå sig blandt andre digitalt og følgelig også i den fysiske virkelighed.

ACT.openmedia.com opfordrer til, at man fortæller sine nationale repræsentanter i EU, at man ikke er interesseret. Ikke mindst fordi EU-kommissionen komplet har ignoreret al modstand fra berørte og interesserede borgere og fra professionelle af enhver slags. For ikke at tale om, at Link Tax går imod the European Charter of Fundamental rights, som beskytter alle EU-borgeres rettigheder. Continue reading “At brænde broerne: Link tax, Linkskat, Linkbetaling, Linkafgift”

ODD – sygeliggørelse af naturlig opposition mod overgreb!

Non-konformitet og fritænkning som mental lidelse!

Ifølge NordAmerikanske psykiateres nyeste udgave af DSM-IV (den Diagnostiske og Statistiske Manual for Mentale Forstyrrelser, som psykiatere og medicinalindustrien efterlever som standard) er non-konformitet og fritænkning en mental lidelse! Continue reading “ODD – sygeliggørelse af naturlig opposition mod overgreb!”

UBI, Grundindkomst for alle borgere i EU

At straffe arbejdsløse for, at der bliver færre jobs, er umenneskeligt.

cropped-logo-eci-ubi-eifbiGrundindkomst uden krav om modydelse, kaldet UBI.
[eng: Unconditional Basic Income].

Et faldende antal mennesker håndterer en større og større del af al produktion i verden. Herved bliver flere og flere arbejdsløse uden synderlig mulighed for at finde eller bevare en selvstændig identitet på den måde, som flertallet i den vestlige verden finder og bevarer sin identitet på:

Lønarbejdet som livsformål. Anerkendelsen fra jævnbyrdige – som navigation i Verden og bekræftelse af egenværdi over for fællesskabet. Continue reading “UBI, Grundindkomst for alle borgere i EU”

Det lykkelige pengeløse samfund…

Men det bliver det ikke gratis af. Tværtimod!

Nå, det blev så også:

Nu venter jeg så bare på, at transaktionerne i netbanken i nær fremtid begynder at koste noget. Så er målet sådan sét fuldt. [indlæg 2009 på 1000 stemmer]

Og nu er det vist finaliseret:

Pointen er dog, at en bank er i dag en tvangsmæssig installation i ethver menneskes liv i Danmark – ingen løn, pension, offentlige ydelser, skattetilbagebetalinger osv. uden. [ditto]

Continue reading “Det lykkelige pengeløse samfund…”