ODD – sygeliggørelse af naturlig opposition mod overgreb!

Non-konformitet og fritænkning som mental lidelse!

Ifølge NordAmerikanske psykiateres nyeste udgave af DSM-IV (den Diagnostiske og Statistiske Manual for Mentale Forstyrrelser, som psykiatere og medicinalindustrien efterlever som standard) er non-konformitet og fritænkning en mental lidelse!

De amerikanske psykiatere mødes årligt, og finder jævnligt på nye lidelser for medicinalindustrien at behandle, psykiatrien at beskæftige sig med. Det var bl.a. hér DAMP blev opfundet, så en afsætning kunne skabes for stoffet Ritalin.

DSM-IV identificerer en ny mental lidelse, de kalder “Oppositionelt trodsig lidelse” (“oppositional defiant disorder”) eller ODD. Den defineres som “et vedvarende mønster af ulydig, fjendtlig og trodsig opførsel”, hvor symptomerne blandt andet rummer at bespørge autoritet, negativitet, trodsighed, verbal stridslyst, og snarrig irritation.

Andre “lidelser”, som defineres af DSM-V: Arrogance, narcissisme, kreativitet ud-over-normen, kynisme og antisocial adfærd. Før i tiden blev disse kaldt “personlighedstræk”, men betragtes nu som sygdomme. Og der findes behandling at få.

Kilde og læs mere: themindunleashed.org

Baggrunden kunne findes i diktaturer som f.eks. Sovjetunionen, hvor politisk modstand blev diagnosticeret som “mental sygdom”, men i et moderne demokratisk samfund burde Systemovergreb ikke finde sted.

At kunne undertrykke modstand er magtbevarende. Og måden er at sygeliggøre de forsvarsløse – som ikke som i Sovjet er politiske systemkritikere, men blot mennesker der mærker virkningen af manglende plads til forskellighed.

Sådan slår man Systemet børn ned, der ikke passer i Systemet. Sådan slår Systemet talentfulde kunstnere ned, som ikke er udadvendte og psykisk stærke. Sådan bistår Systemet ægtefæller og arbejdsgivere og forældre og børn i at anbringe og behandle alle, der oplever og opleves ikke at passe ind i en konsensuel og i stigende grad snævert afgrænset virkelighed.

Alle uden stærke forældre og støtter omkring sig vil være i farezonen – for netop Systemets manglende evne til at tilpasse sig menneskene frem for omvendt kalder på modstand i enhver. Og kun ved at knække og sygeliggøre og undertrykke modstanden kan Systemet gøre sig forhåbninger om at fastholde en orden efter gammel model.

Jeg begynder så småt at ønske mig et oprør.

Det er et oprør, der skal komme fra midten. Ikke fra midten af samfundet, ikke fra centrum i en klasse eller i en tro eller en politik eller fra en moral, men fra det inderste af den enkelte. Dér, hvor stemmen, dén stemme som disse stenalderlæger forsøger at bedøve… hvor frihedens stemme bor i den enkelte, ihukommende alle de gange den ufølsomt og ignorant er blevet trådt ned. På et alter af smålighed og frygt og underkasten sig landejere og industriejere og bankejere og pengespekulanter og kyniske investorer og politikere, og alle andre, som er uvillige til at forandre samfundet uden at det skal ske gennem at spille med musklerne og at betragte menneskene, der betaler for krigene og de riges sammenpugning, som uforstandig kvæg, der intet ved eller forstår om politik og økonomi.

Nej, måske ikke i detaljen. Men vi, der bruger ordet frihed, ved hvad det vil sige at blive trådt ned. Og som del af Systemet vil vi til orde. Være en del af et SUNDT system, der regner ALLE sine bestanddele, og ikke kun dem, som rationalet ser.

Mindre maskine, mere dyr. Dét er et sundt menneske.

ODD er et anslag mod menneskeheden. Sig NEJ til at bedøve modstand mod autoritet!

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

One thought on “ODD – sygeliggørelse af naturlig opposition mod overgreb!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.