TIME TRAVEL RADIO by Jamie Carreiro

Time Travel Radio is a music player that navigates through time. There are only two knobs: one controls power/volume, and the other sets the year.  You fill it with songs from throughout your life, then use music to travel through time.

techspec_good.jpg

Source: TIME TRAVEL RADIO — Jamie Carreiro

What if it pulled music from the selected year from all over and played it randomly? Or a third button, where you dialled latitude?

At få et godt råd for en lille, hvid løgn og gratis kaffe!

Modellen er fra USA

 

Modellen er fra USA – betal med kaffe for en fremmeds tid og pitch din idé under dække af, at din bror er ved at gældsætte hele familien på denne idé.

Kan man leve med den lille, hvide løgn gentaget en del gange, kan man få uvurdelig feedback, der taler ærligt ud af posen, fordi det er din brors idé og ikke din, og fordi du beder dem om at redde din og familiens røv ved at slashe din brors…!

I like. Psykologien er åbenlys.

via Monkey Opus.

Kommer innovation og lommeuld samme sted fra?

Alle mennesker får idéer hele tiden. Det kaldes “overlevelse”. Så er der idéer, som ud over at løse konkrete problemer samtidig tænker større. Det kaldes innovation.

Brainstorming er en kunst. Der er visse formelle regler, som alle bør overholde, og der er mange teorier. Kort sagt kan teorierne opdeles i nemme/isolerede og svære/komplekse løsninger – skal man finde en tiltrækkende og logisk vej gennem et brugerinterface eller skal man dæmme op for insolvenserne som følge af mindsket forbrug i et helt samfund? Men grundlæggende handler det om at stole på modellen.

Her gives et konkret eksempel på en model til en let løsning, og indlæggets kommentarer er ganske interessante. Bemærk teoretikeren, der kommer ind omkr. 4. – 5. kommentar.

via Kommer innovation og lommeuld samme sted fra? – Anne-Sofie Nielsen | Version2.

tanker, idéer

Idéer er gratis.

  • “Godt at se dig” er et eksempel på en enkelt frase, der kan beskrive og udtrykke et menneske, til hjælp for kontinuérlig skabelse af dette menneske.
  • Kontinuérligt: Hvordan vil “godt at se dig” håndtere eller udtrykke sig i dénne situation?

politisk idé: Afvise at straffe. Gå mere konkret til værks med konfrontationer mellem overgrebsmand og offer, konkret og fantasifuldt. Myndigheder som mennesker.

prosa-idé: kun indtil en vis alder vil en forlods synops af en historie være lig synopsen af historien, når den er skrevet.

En historie kan ikke handle om noget, før den er skrevet. En synops forud for skrivning er en historie i sig selv. Som så muligvis kan udbygges til en større fortælling, der forbliver tro mod synopsen.

skrive en række synopser=historier, der kun findes i deres komprimerede form. (Skulle tanken, at det levede liv og kaos og virkelighedens tiltrækninger nok vil folde dem ud ganske anderledes end beskrevet, lægge et spor ud, gør det ikke noget).

politisk idé: ALLE skal aftjene samfundstjeneste mindst 1 gang årligt og man kan ikke betale sig fra det. Hvis en person er syg nok til udeblive, nær-terminal eller særligt handicappet, skal vedkommende have en autorisation fra en læge, der angiver den præcis årsag til uarbejdsdygtighed. Det er alle de jobs, der kun er (det vi kaldte) ufaglærte arbejdere til – folk,  som med kort varsel kan sættes ind i et forløb, ergonomi osv.  Det er givet, at højere uddannede kan varetage disse jobs mindst lige så godt som alle andre, og at ALLE behøves. Man kan vælge jobkategori, med mennesker, uden mennesker, betjening, skabelse, forbrug, bortskaffelse, eller ikke nærmere specificere, hvad det skal være. De mennesker som frivilligt vælger at være i disse stillinger belønnes med uddannelse, kurser, støtte til deres børns skolegang, tidligere pension hvis ønsket, og behøver ikke aftjene værnepligt i et andet socialfag, men kan, hvis de ønsker det. Formålet er at få udfyldt det socialt understøttede samfunds definerede behov for bundlinie, uden at det koster andet end alle mennesker og alle virksomheder (pr. person) en uges fravær fra det normale job om året.

Q: Hvor mange mandetimer anvendes årligt til omtalte stillinger , og hvor mange behøves, efter hvilke kriterier? Kunne disse stillinger gøre tingene bedre, hvis de havde mere mandskab – ville pasninger og den slags blive mere omsorgsfulde, mere nærværende, af flere folk til deljobs’ne?

Mulige konsekvenser: Denne type stillinger vil, i kraft af fordele til og uddannelser af disse fast-arbejdende, hæves i status. Mange vil sikkert frygte et idiokrati, stærkere centralstyring osv., men da udgangspunktet er respekt, og at det er tanken at alle skal vænne sig til tanken om fysisk at bidrag til alle samfundets livsnødvendige! funktioner fra barnsben af, bliver dét blot endnu en programmering i vores forståelse af samfundet. “Nej, jeg kan ikke dén uge – jeg har samfundstjeneste”.

Spil-idé: terminalkort: Hvem er mest nærdød ? (spillekort hvor man udlægger sygdomme og deres terminalitet ud mod hinanden, og spiller om at få flest dødelige sygdomme.)

Site-idé: skills: et site, hvor man splitter alle sine evner op i bestanddele og udbyder dem, så folk kan finde hjælp i nærheden, f.eks. via pda. (Problemerne omkring, hvem der vil hjælpe hvem hvornår, overlades til fremtiden og sund fornuft.)

How not to become a librarian of the future, but avoid the centralised database, where data is lost due to censorship.

Story idea springing from a desire to share anything digital, which holds meaning to me. Wouldn’t that be nice, if it was possible without hardware?

Fed up with not being able to find what you are looking for?

We need to organize our data in a different way from what we have been used to in the short life of the Internet.

What began as a global library based on individual’s input has turned into private enterprise leeching on individual’s labour.

Take imdb.com – where else do you go to look for info on films!? What do you do, if you cannot find info about a film, meaning “data no one has entered into imdb”? You do a general search on the title, meaning actor, date, year or what ever specifics of the data you are looking for. And you end up with a lot of dubious results, or most likely none at all.

For a time it looked as if bittorrent was the answer to it all: Everybody is sharing what they have with everyone else – but this data transportation protocol is slowly drowning in lawsuits due to copyright infringements, even if legal sharing is a great success for those using it.

So, how do I share all of my data, meaning data that interests me, without becoming a librarian and having to tag every single file?

And how do I avoid things being so easy to find for everyone that specific data can be censored out of search results?

Can I envision a future, where access to specific words are granted on a basis of necessity to the Whole? Who eg. can read about LSD and submit info on LSD? Only those having used LSD. How do you prove you have? By inputting an essay on your experience with LSD. Collective specific permitters to LSD-info will review your essay, and grant you access on a clearance level fitting of your own level – possibly with option to learn, ie. earn more knowledge, if your own level shows willingness to learn in a serious manner.

Why is this different from wikipedia? Because wikipedia is factuel, whereas this is subjective, and based on personal experience.

What about Now-access to answers to now-questions in life? How does that differ from school?

[possible short-story titled “school of life”]

Could we expect that all of this takes place through a universal language, making all nations participate in this sharing and controlling the level of access to knowledge?

Could we imagine someone, who is not sharing, and who doesn’t want to share? What will this person do with his life? School teaches and he responds normally, but he doesn’t input into the Collective. He just thinks.

STORY

We imagine this person as the first of a new breed, who is attuned to the Collective without hardware. Which means that he can access anything he wants to know – and so can everyone else, if he is willing to answer… “I just know stuff”, when someone discovers his hardware is not attuned to the Collective.

We imagine people finding about his ability, and trying to reach the highest levels of the Collective through him.

Can we imagine him being flooded with insight from the Collective, as new doors into human cruelty and ruthlessness become obvious to him?

Can we imagine him trying to find ways to stop caring about answers, so he doesn’t become flooded with info from the higher levels of the Collective?

Can we imagine love and the massive information of love in the Collective being his salvation – that everything about human’s desire for love over-shadowing every other thing – even cruelty and crime committed in the search for love?

Can we imagine there is no conscpiracy to prevent anyone from knowing anything, only demands that they themselves have earned understanding – but that he is an anomaly, which threatens the machinery, because he can be exploited by people, who crave information on a higher level than they themselves have earned the rights to?

Can we imagine an ending, which benefits both him and the Whole – without him losing his “powers” and everybody suddenly acquiring similar “powers”? A space for him to live with his affliction, and everyone else living without?