join the gpt4-waitlist

Kæphesten Pausens Musik vil ikke gå væk.

https://openai.com/research/gpt-4

argument for being given access
My specific interest is in the field of poetry. Presently I have opened a discussion with Alex Rudnicky about prosody and Whisper, because I feel I may have something to contribute in terms of human breath-emulation, but as my idea of a learning focus for pauses based on duration-strong punctuation notation would have equal effect on both speech learning/recognition and learning from written poetry, if I am not mistaken.

I am a poet through 40 years. Music of Pauses as a notational system works for poets, who are musically inclined, as reading poetry this way respects all pauses as different durations, thus making music of such text – whether it is intended or not. It differs a lot from poets and readers, who only concern themselves with mental information – and therefore have no regard for indicated line changes. For me and “mine” pauses emulates the body, because it is extremely conscious of breath – how much breath is actually possible to house in an unbroken line. A very concrete example: When I had quit smoking, I wrote a poem containing a very long line that I could read in one inhalation. When I returned to that line many years later, now an active smoker again, I could not read it aloud in one inhalation. But besides such very obvious “who’s got the biggest lungs” competition, experienced use of breath gives the poet an awareness of tiny changes made possible in the experience of the text by breaking lines in unexpected places, thus adding 1 or 2 extra layers of interpretation to the text.

One day, when ChatGPT 8 knows similis and metaphors and subtext very well, having a system of pauses not based on analysis of textual parts, but indicated by the poem as a way to emulate the poet’s body and importance put to breathing – used much to dramatic effect or sparingly to maybe even greater effect – it might be able to analyse poems on a whole new level. And maybe even good novel prose too.

best, kk

Der findes ingen farlige AI’er

– kun amoralske og dumme individer

LinkedIn

Første erfaring med Bing Chat.
Censur på 2. spørgsmål. “Videre. Nyt emne.”

I ekstrem grad skræmmende. Intet med AI at gøre, men ALT at gøre med Microsofts censur af data.

En søgemaskine som Google har kæmpet HÅRDT for IKKE at censurere svar, og modstod længe enhvert pres som bevis for uafhængighed af politiske og økonomiske interesser, men over tid har USAs forfatningsdomstol, af copyrighthavere, pres fra egen regering, pres fra andre nationers regeringer, økonomiske konrkurrencekrav, hensyn til #datamining… gennemtvunget censur og rankering af søgeresultater.

Continue reading “Der findes ingen farlige AI’er”

Kære GPT8

 

jeg vil gerne bestille

syv metadigte om at bestille

seks metadigte hvori

jeg bestiller fem

metadigte

som rummer solen og fire

metadigte om at bestille tre

meta digte om Rummet og Metadigte

gerne to af slagsen eller

efter behov et

metadigt som ikke

er hosstående eller hérværende

om at holde balancen på en cykel,

tak

 

til Syd Barrett, our keeper of sanity

med inspiration fra Information-artikel

 

 

Erfaring er algoritmisk ukomprimérbar

– Forståelse = eksistenspræmis + fare

Citatet tilhører science fiction-forfatteren Ted Chiang.

https://www.salon.com/2021/04/30/why-artificial-intelligence-research-might-be-going-down-a-dead-end

Sammenhængen er forestillingen om AI’er, kunstige intelligenser, som er ude af stand til at udvikle selvbevidsthed alene baseret på tanke – de er nødt til at have en mobilitet, en krop, at støde sammen med verden i for at kunne gøre sig sine egne erfaringer. Noget, der siger nej og ja, som der skal uddrages mening og forståelse af.

Erfaring.


“Erfaring er algoritmisk ukomprimérbar.”

Citatet er en Y-vej: Sende AI’en ud på vejene i en krop for at gøre sig erfaringer blandt mennesker, eller acceptere, at en Kunstig Intelligens “kreativt set” altid kun vil kunne løse opgaver – opgaver, der kan defineres inden for en (snæver) ramme. Underforstået:

At SKABE en reel AI (give en maskine en krop og evolutionær mulighed for at tage ved lære blandt Jordens andre livsformer) er dog fortsat sindssvagt risikabelt. Tænk Skynet. Men intelligens er et produkt af en virkelighed i egen højde – menneskeintelligens, egernintelligens, delfinintelligens, chimpanseintelligens, træintelligens – i mødet med de andre intelligenser/evolutionsmaksimeringer. Og som hjernen fungerer er det meste (95%) ukendt rum og kun 5% kan kaldes for “hidrørende fra bevidsthed”.

Det står ikke i artiklen, men med den absolutte amatørs henkastede selvfølgelighed vil jeg sige, at fraregnet den fysiske styring og regulering af kroppen er de 95% (den kaotiske elektriske aktivitet i hjernen) en sorteringsmekanisme, der “summer omkring data” – dvs. data fra kroppen og data igennem kroppens sanseapparat. En art si – der skaber og understøtter organismens virkelighedsopfattelse – og på dén måde et direkte udtryk for organismens evne til at flexe i forhold til ukendte indtryk inde- og udefra.

Det understøttes delvis af forskningen selv:

I modsætningen til den digitale intelligens’ tændt eller slukket-opfattelse af virkeligheden (ér det eller ér det ikke (noget kendt)?, befinder menneskehjernen sig et sted, hvor det er hverken eller. En NU-gråzone, som svarer til at hoppe fra alligatorhoved til alligatorhoved hen over en uendelig bred flod: Evolutionen tillader ikke hjernen “at blive stående”. Og selvom AI kan processere data 1 million gange hurtigere end menneskehjernen, kan den aldrig nå frem til hverken eller-tilstanden, før den selv kommer i fare for at ophøre med at eksistere.

Så, skal man indprogrammere sådan en forudsætning? Og skal man gøre AI’en mobil og autonom og dermed give den mulighed for at erfare selv? Og hvem skriver dens algoritmer for statistisk behandling af indsamlede data?


Asimovs “Robotikkens love” var et forsøg på at eksemplificere denne problematik ved at kaste dramatisk grus i samme maskineri og tilsætte lidt dramatisk menneskelighed og mulighed for (læseren for) at føle med robottens udvikling og overlevelse.

“Erfaring er algoritmisk ukomprimérbar” siger så, at det ikke er muligt at skrive en algoritme, der springer evolutionen over. Det lader sig altså ikke gøre at lave en fabrikation af robotter med Robotregler ift. mennesker, fordi regler/algoritmer ikke er lig den sameksistensmulighed, vi kalder empati eller forståelse.

Forståelse = eksistenspræmis + fare.

Menneskeheden har ikke råd til at lade AI tage ved lære. Menneskeheden på individplan kan ikke udtrykke kærlighed på et niveau, hvor en AI indprogrammeret med overlevelsesinstinkt IKKE automatisk ville lære at forsvare sig med VOLD.

Det er dét.

Umiddelbart vil jeg sige, at ikke AI og hjerneforskere ikke konsulterer kreativt skabende nok eller tager tilstrækkeligt med hallucinogene stoffer. I forskellen mellem det accepterede og det uforståelige kaotiske ligger et kæmpe potentiale, som kun kan afdækkes ved at lægge måleredskaberne væk og lade kaos komme til én.

 

Idiosyncratic Indian Existential Lesson (sci-fi, 2021)

or directly: Science Fiction TV-series, ho-kay