Der findes ingen farlige AI’er

– kun amoralske og dumme individer

LinkedIn

Første erfaring med Bing Chat.
Censur på 2. spørgsmål. “Videre. Nyt emne.”

I ekstrem grad skræmmende. Intet med AI at gøre, men ALT at gøre med Microsofts censur af data.

En søgemaskine som Google har kæmpet HÅRDT for IKKE at censurere svar, og modstod længe enhvert pres som bevis for uafhængighed af politiske og økonomiske interesser, men over tid har USAs forfatningsdomstol, af copyrighthavere, pres fra egen regering, pres fra andre nationers regeringer, økonomiske konrkurrencekrav, hensyn til #datamining… gennemtvunget censur og rankering af søgeresultater.

At vi befinder os i et felt lige nu, hvor alt er AI-i-Beta, og at enhver indadvendt teenager med hackerhjerne vil forsøge at finde nøglerne til maskinrummet på enhver stor AI, interesserer mig ikke som grund til at acceptere at få mine spørgsmål til Bing Chat censureret – hvis nogen skulle tænke: “Ahr, vent og se…”

Nysgerrighed + mønstergenkendelse + værdisættelse + moral pg etik + syntesebehov og -formåen PLUS evnen til at overlevere viden til fremtiden har skabt arten menneske, som vi kender den. Forskning og litteratur har fremelsket mentale kriterier til sikring af sande, brugbare, politisk neutrale svar, som vi selv kan værdisætte og tilpasse egne behov, egen agenda.

Læsning og skrivning lukker os ind i den kollektive overlevering af nedfældede erfaringer. Undervisning i kritisk tænkning skærper vores vurdering af alle svar på alle spørgsmål, vi stiller.

Og nu siger Microsofts søgemaskine: “Nej, jeg vil ikke besvare dit spørgsmål. Det er privat.”

Ok, så lader vi igen være med at bruge Bing.

Så siger Google måske: “På grund af politisk pres kan vi ikke svare på flg. emner fra 1995 til i dag: x, xx og xxx”.

Så må vi på papirbiblioteket – hvis ikke kollektivets adgang er forhindret af kassation – og megen kolletivdata ml. 1995 og i dag vil slet ikke være nedfældet på papir.

Og så er der Internet Archive – som alle kapitalinstanser forsøger at få lukket, så arkiverede internet-data kan bliver erstattet med den seneste version. Eller helt forsvinde

Og den danske regering fastholder: “Nej, du kan ikke få aktindsigt i noget, og nej, det modsiger ingen love, fordi vi siger det ikke modsiger nogen love”…

Og store firmaer har juridisk ret til at gemme kollektivets forskningsartikler og rapporter bag betalingsmure.

Og streamingtjenester udbyder ikke “alt”, og fravælger dermed adgang til kulturmateriale baseret på “salgbarhed”, og søgemaskinepræferencer nedprioriterer søgninger efter kollektivets udviste interesse. Og midlerne indtjent på formidling af musik, bøger, video osv kanaliseres ikke i væsentlig grad tilbage til skaberne.

#Censur, laveste fællesnævner, politisk pres, #kapitalisme over #konsekvens, #æstetik, #humanitet, rimelighed, nytte, #fællesskab, #fordummelse

Der findes ingen farlige AI’er

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.