Forsinket fremtid.

Gammel fremtid.

… den æstetiske danmarkshistories jernlove, provinsens forbandelse, som allerede Georg Brandes var vågen for i 1871:

I Danmark ankommer fremtiden altid først med en vis forsinkelse. Til gengæld har den det så med at hænge ved lidt for længe.

[Informations nyhedsbrev 15. december 2023]

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.