Danmarks forsvarsmæssige holdning til Afghanistan [okt. 2021]

 

2021 er de fleste online-nyhedsmedier betalingsmedier. Ser man mængden af månedsmagasiner og ugeblade i en kiosk, som alle koster et eller andet, kan man nok godt forstå det.

I dag ville jeg vide noget om medier, der specifikt tager sig af forskellige kulturer og sprog på en lødig måde, og afgøre om denne adgang var mod betaling eller gratis. Fordi det siger noget om, hvad lavtindtjenende ud af en begrænset økonomi vælge til for at kunne oplyse sig om forhold i verden på et niveau, der hæver sig over dagspressens og DR1 og TV2’s daglige fokus på tilfældigt nyt.

Afghanistan ligger mig på sinde, fordi jeg skriver digte om People of Concern (internt fordrevne, migranter, asylansøgere, flygtninge), så jeg googlede “danske nyhedsmedier om afghanistan” – og det øverste resultat var en selvfed beretning fra Forsvarsministeriet om Danmarks betydning i Afganistan… fra 2017.

Indsatsen i Afghanistan

Det overordnede formål med den danske indsats i Afghanistan har siden 2001 været at bidrage til national, regional og global sikkerhed ved at forhindre, at landet igen bliver et fristed for terrorister.

Min første impuls var at henvende mig til Forsvarsministeriet og påpege, at deres adkomst som informationskilde om Afghanistan ikke er respekt værdig, og den næste: at jeg hellere måtte dokumentere, at sitet ikke realitetsopdateres, før jeg sagde noget til nogen. Så, jeg hentede sitet tilhørende dette niveau i datahierakiet – Danmarks indsatsområder – med et alment tilgængeligt redskab.

Det ér ikke borgerne forbudt at hjælpe nationen med at huske historien. Digitale, historiske kilder er dejligt nemme at redigere løbende [sagt med tungen i kinden], men da kollektivets erindring om 20 danske års indsats i Afghanistan klart ikke kan tilgås med nogen præcision, går det naturligvis ikke, at et så vigtigt ministerium som Forsvarsministeriet har glemt eller undladt at opdatere Danmarks officielle Afghanistan-profil.

Det tog kun nogle få minutter at hente 900 MB data med dette redskab, og selvfølgelig er det interessant, hvad der fylder så meget. Og se så:

Hurra for transparans. Masser af rapporter om interne funktioner, kulturnat, og opdatering af ministeriets organisationsstruktur. Men ingen har været ned i repræsentationsdata siden Taleban tog magten tilbage:

Som søgemaskiner fungerer [med fremhævede uddrag] beskytter Danmark fortsat i slut-oktober 2021 den vestlige civilisation mod terrorister ved faktisk og intentionelt velplanlagt og heltmodig indsats i Afghanistan, gennem uddannelse af landets egne styrker og tillidsvækkende udstationering af danske styrker i samarbejde med USAs forsvarskommando og NATO.

Det er dog sådan, at Taliban i dag sidder så bastant og inkompetent på hele Afghanistan, at 18 millioner afghanere af FN vurderes at blive ofre for hungersnød inden årets udgang, heriblandt 3.3 millioner børn.

Indrømmet: Det ér nemmere at skrive om intentioner end om fakta – men på et tidspunkt vil fakta enten understøtte fremlagte intentioner eller kræve dem revideret. Og pt. findes ingen politisk nutidige intentioner og afledte fakta om Danmarks forhold til Afghanistan.

Spørgsmålet er derfor, hvornår en ny holdning til Afghanistan kan og skal afgøres. Og hvad der skal stå på nettet indtil da.

https://fmn.dk/da/arbejdsomraader/internationale-operationer/igangvarende-operationer/afghanistan2/

Ud over at skrive til Forsvarsministeriet og hjælpe dem med at opdatere landets officielle billede, kan man også bare gå den hurtige vej og bede Google fjerne det fremhævede uddrag ved at klikke på “feedback” under uddraget:

[rettighederne til illustrerende foto, der angives at tilhøre Forsvaret, fjernes, hvis det vurderes at overskride copyright]

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.