Covid-19: en Catch-All-test for mutationer vigtigere end en vaccine

Spørg Sundhedsstyrelsen selv.

covid-19s udbredelse er en pandemi, ikke en influenzaempidemi

pandemi betyder, at virusen SARS-CoC-2 spreder sig hurtigere til andre kontinenter end at mennesker kan nå at opbygge naturlig immunitet

pandemi betyder, at inficerede presser landenes sundhedssystemer

pandemi siger ikke noget om, hvor farlig sygdommen Covid-19 er for den enkelte

statistisk nedskalering af Covid-19s dødbringelse er ikke en vurdering af virusen SARS-CoV-2 i sig selv, men et billede på menneskeligt sundhedsberedskab og immunitetsevne over for Covid-19

sammenlignes Covid-19’s gennemsnitlige dødbringelse med influenza, som vi i væsentlig grad har flokimmunitet imod, med formålet at få sygdomsbilledet til at fremstå mindre “farligt”, svarer det til at sige, at man har et middel, en vaccine, imod SARS-CoV-2

mens kilder taler covid-19s farlighed ned ved hjælp af statistisk antal døde pr. 100.000, siger mange andre kilder, at en ny bølge af Covid-19 kan være på vej

en ny bølge kan menneskeheden til en vis del berede sig på ved den nuværende “isoleringsøvelse” – hvis den nye bølge altså ligner den forrige i sit udbrednings- og sygdomsbillede

i vores kultur rapporteres ikke med nogen inderlighed eller insisteren fra usmittede lande og fra f.eks. Afrikas mange nationer

risikoen for Afrikas lande antages på grund af manglende beredskab at være hundrede af tusinder af døde, herunder døde af sult som følge af svigtende fødevareforsyninger i hælene på smitteudbredelsesforanstaltninger

ud over opregnet antal døde nationalt, globalt og fremtidsprojektioner baseret på hidtidige spredningsrate, “udgøres” Covid-19s farlighed ud fra om et sundhedsberedskab kan tackle virus på behandlingsstadiet, om regering og alarmberedskab kan forhindre folk i at smitte hinanden, og AT regeringer holder hovedet koldt og ikke lukker samfundet ned for sent, ikke åbner for hurtigt

staten, dvs. summen af folkestyret, er på alles vegne naturligt interesseret i at samfundsmaskineriet er i gang, også som en tillidshandling mennesker imellem, og sigter på at finde et niveau hvor Covid-19s “statistiske farlighed” står i relation til menneskelige behov for at føle sig sikre ved at bevæge sig blandt andre

når det er regeringsapparatet, der med formålet at beskytte alle “lukker og åbner landet” – ikke bare administrativt koordinerer på et grundlag af angivelig sund videnskab (som man senere kunne tørre hænder i, hvis det ikke virkede) – skabes et positivt billede af at politikerne “passer på alle”, hvilket er væsentligt for evt. fremtidig nødvendighed for at lukke landet igen

mens et statisk billede af pandemien, sikre tal for smitterate – udbredelsen for covid-19 kender man nu og forhindrer den med socialafstand og rejseforbud – skal danne bund for tilbagevenden til et åbnet samfund med velkendt social interaktion, skal staten samtidig være parat til at lukke samfundet igen, hvis nye tal indikerer ændring i mutationsrater- og hastighed, dødelighed ved infektion, asymptomatisk videresmitte, hidtil ukendte langtidsskader hos både smittede, smittebærere og immune, evt. om andre landes pandemipolitik øger risikoen for naboer og alle, eller hvis virusen viser sig at smitte ad andre veje, eks. via dyr

tal viser, at katte og rhesusaber kan smittes og smitte mennesker. At hunde ikke, og at pels statistisk set ikke smitter.

tal viser, at SARS-CoV-2 ud over risikabel lungebetændelse som Covid-19 udtrykker sig som langtidsskader på lungerne; at de fleste indre organer og tarmene påvirkes kort- eller langvarigt, og at den kan krydse blod/hjerne-barrieren og smitte hjernen.

tal har i 18 testede personer påvist 35 mutationer af covid-19, dvs. 35 udgaver af SARS-CoV-2 til 35 forskellige sygdomsforløb, hvis der altså sker noget ved disse mutationer

endnu ved ingen, hvad covid-19-mutationer kan eller gør eller kommer til at påvirke folk med

skal en viral mutation “slå igennem”, skal den kunne replicere sig selv i en vært uden at slå værten ihjel, før mutationen er givet videre til en ny vært.

en rigtig farlig mutation ville være en mutation, som dels forårsagede voldsommere langtidsskader på værtsorganismen end covid-19 samt større dødsrate, dels havde en længere inkubationstid end covid-19s ca. 14 dage, så et maksimalt antal mennesker kunne inficeres og nå at give smitten videre uden selv at vide det og uden at en ny test var blevet foretaget, der kunne påvise mutationen

Mit spørgsmål er derfor, om en generel test kan laves, der kan påvise alle mutationer af covid-19 eller SARS-CoV-2?

en “catch-all”-test er udgangspunktet for bremsning af udbredelse – som testen der er brugt ift. covid-19, dvs. baseret på 14 dages inkubationstid: Er inkubationstiden på mutationer kortere, behandles patienten ift synlige symptomer; er inkubationstiden længere, ville mutationen kunne fanges med sådan en generel test

har 4. maj 2020 skrevet til sundhedsstyrelsen og spurgt/foreslået en generel test. Autosvar siger 14 dages svartid gr. stort pres

HVIS en “catch-all”-test for mutationer fandtes og havde en høj præcisionsgrad, ville enhver i forvisningen om sikre tests ikke blot kunne gå potentiel fremtidig smitte i møde med en vis fortrøstning, men også føle sig mere tryg ift. til det vi fortsat kalder “normal menneskelig interaktion”, dvs. nærhed.

en catch-all-test skulle selvfølgelig være ganske gratis, om end påtvunget en vis periode

Med en catch-all-test ville enhver samtidig nemmere kunne se regeringers sikkerhedsinitiativer i kortene, fordi en sådan test ville danne udgangspunkt for alles sikkerhed i en tid med corona

Vigtigere end en vaccine oplever jeg det som.

Gode idéer eller i tvivl? Spørg Sundhedsstyrelsen.


NOTE: Der er identificeret mere end 500 coronavira blandt Kinas mange flagermusearter. SARS-CoV-2 hedder den virus, der forårsager sygdommen Covid-19. Disse to er ikke det samme: Sygdommen opstår som en kombination af virusen og personen, der inficeres, samt det miljø vedkommende tilhører. Virusen varierer meget lidt verden over, men selve sygdommen kan have mange forskellige forløb og udkommer.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

One thought on “Covid-19: en Catch-All-test for mutationer vigtigere end en vaccine”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.