Virkelig Fiktion

– et kulturselskab

Virkelig Fiktion er …

“Vi anbefaler og formidler fiktionskunst, afholder arrangementer og starter samtaler og skaber fællesskaber om litteratur, film og tv-serier. Fiktion og virkelighed er ikke to modsatrettede ting. Virkeligheden påvirker fiktionen, ligesom fiktionen påvirker virkeligheden.

Vi tror på, at fiktionskunsten har et særligt potentiale, og derfor vil vi støtte, styrke og gøre den tilgængelig. For fiktionen tilbyder fordybelsesrum til vores individuelle identitetssøgen og refleksionsrum til vores eksistentielle overvejelser. Fiktionen har et særligt sprog og kan derfor give indsigt i det individuelle og subjektive samt give sprog til samtaler om komplekse emner. Fiktionen kan bidrage til, at samtaler foregår på et mere oplyst grundlag.

Vi tror på, at fiktionskunst kan fortælle historier på måder, som kan være underholdende, lærerige, lindrende, socialiserende og meget meget mere!

Sådan gør vi

Vi anbefaler, formidler og skaber arrangementer om litteratur, film og tv-serier.
  • VORES ANBEFALINGER er introducerende, ikke udtømmende. Vi åbner døren til værket på klem for dig, så du kan forsvinde ind i fiktionens fordybelsesrum.
  • VI FORMIDLER viden og indsigter fra forskning og deltager i debatter om fiktionens styrker.
  • VI STARTER samtaler med og afholder arrangementer om fiktionskunsten. I vores fiktionsfællesskaber hjælper vi hinanden med at åbne fortællingerne op, så vi kan tale sammen om deres temaer, handlinger og karakterer.

Hvad vil vi?

Fiktionskunsten har trange kår. Men vi er overbeviste om dens styrker. Derfor vil vi …
  • …  gøre fiktionskunsten mere tilgængelig for et bredt publikum
  • … anspore til samtaler om romaner, noveller, digte, tv-serier og film samt formidle fiktionens kognitive, sociale og eksistentielle potentiale
  • … skabe arrangementer og fællesskaber, hvor vi kan tale sammen om tilværelsens små og store emner med udgangspunkt i fiktionsværker.”

Kilde: https://virkeligfiktion.dk/hvad-er-virkelig-fiktion-anbefalinger-arrangementer-faellesskaber/

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.