Kunstens hjælpepakker

Kunstnere kun m blandingsindtægter kan søge fra 27.4.

I ventetiden kan man afgøre med sig selv, om man hører til den ene eller den anden pulje:

Hjælpepakke til kunstnere
(via Kulturministeriet)

Du kan søge denne hjælpepakke både med og uden CVR-nr.  Du kan søge støtte i hjælpepakken til kunstnere, hvis du som konsekvens af corona-virus forventer et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det kunstneriske virke på mindst 30 pct. i perioden 9. marts til 8. juni 2020. I forhold til den forventede indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, kan du få dækket 75 pct. af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Hvis du tjener ml. 100.000 kr. og 800.000 kr. årligt, så kan du søge støtte. Dvs. svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019. Ordningen her tillader sammenlægning af A-indkomst og B-honorarer og virksomhedsoverskud (inkl. biblioteksafgift) som en del af indtægtsgrundlaget. Opgørelsen af indtægter, tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed skal stamme fra det kunstneriske virke. Ordningen kan kun søges af kunstnere, der ikke har søgt eller modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker. Selve ansøgningsskemaet forventes at åbne ca. den 20. april 2020. Skemaet, præcise vilkår og kommende frister vil til den tid være at finde på dette link, hvor du også kan læse mere: https://slks.dk/covid-19/

Hjælpepakke til selvstændige erhvervsdrivende
(via Erhvervsministeriet)

Denne pulje kan du ansøge som selvstændig med et CVR-nr. eller som freelancer med en indtægt bestående af B-honorarer. Bundgrænsen er 120.000 kr. i denne generelle hjælpepakke under Erhvervsministeriet. Topgrænsen er ligeledes her 800.000 kr. Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at sammenlægge forskellige indkomsttyper: Det er enten virksomhedsoverskud eller B-honorarer, der tæller med. Hvis du allerede har ansøgt og behandlingen af din ansøgning er i gang, så kan du ikke søge andre steder. Hvis du ikke har ansøgt, men opfylder kravene, så er det op til dig, om du vil søge denne hjælpepakke for selvstændige via Erhvervsministeriet eller søge hjælpepakken til kunstnere via Kulturministeriet (se ovenfor), men du kan kun søge ét sted.

Det kræver ikke revisorbistand at søge kompensationsordningen for selvstændige og freelancere mv. Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen dog pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Læs mere om, hvordan du søger denne hjælpepakke, og find ansøgningsskemaet her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ og mere overblik her: https://indberet.virk.dk/ Erhvervsstyrelsens hotline er åben alle hverdage (inkl. den 9., 10. og 13. april) på tlf. 72 20 00 34.

(ovenstående tekst er nappet fra Dansk Forfatterforenings nyhedsbrev.)

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.