kunstindtægtskombinatører

Hjælpehul kom igennem til lavindkomstkunstnere med komplekse indtægtsmønstre

Det ser ud til, at klapsalver skal tilfalde kulturminister Joy Mogensen.

Flere partiers kulturordførere var lige ved at tage forhandlingsretten fra ministeren, men det er nu lykkedes kunstorganisationerne og ministeren i fællesskab at forhandle en aftale på plads, der giver de såkaldte “kombinatører” andel i corona-puljepengene.

Kombinatører definerer den type kunstnere, som sammensætter deres indkomst fra forskellige kilder – A og B-indkomst (honorarer) og skattepligtig indkomst fra selvstændig virksomhed. Den nedre beløbsgrænse er 100.000 om året, dvs. 8.333 kr/måned i gennemsnit.

Kan man således dokumentere tab af kunstnerisk indtægt som følge af krisen, kan man ansøge om del i puljen og (måske) få dækket op til 75% af den forventede, men tabte indtægt.

Der er pt. ingen mennesker til stede på den nyoprettede corona-hotlinje, 3374 5000, hvor der hver dag er åbent ml. 9 og 16, lige som der heller ikke er nogen at træffe på kulturministeriets telefon, 3392,3370. Hvad laver de?

Kunsten er kommet med, og TAK for dét, Joy Mogensen, kunstordførere og kunstorganisationer.

Men fordi flertallet kun redder kunsten med ud af det brændende hus, hvis den koster mange penge og ikke er forsikret, skal hérfra samtidig lyde et stort suk:

I krisetider skal kunsten måske komme sidst i køen – efter at den livsnødvendige fødevareforsyning er sikret, og middelklassen klappet til ro. Men kunstens mennesker uden elastik i budgettet kommer dermed samtidig sidst i køen – og alle ved jo, at kunst er noget der skrabes sammen over en søndag eftermiddag.

Den danske kunstfrygtighed og despekt for mennesker, der lever uden for normative indtægtsrammer, er som altid forstemmende. Trods denne lille forårshilsen fra velfærdssamfundet.

___
Pressemeddelelse fra kulturministeriet.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.