Lynetteholmen – nyt boligområde stort set i vandoverfladen?

– høringssvar indgives 30/11 til 24/1 2021

Det har længe undret mig, at man bygger nye boliger i København på gamle kajanlæg og øer tæt på vandspejlet – når alle klimaprojektioner taler om massive vandstigninger i verdenshavene.

Mit eget høringssvar lyder sådan:

Med anvendelsen af ordet “havvandsstigning” i det følgende menes generel og hverdagslig havvandstigning, ikke højvande, tsunami eller stormflod:

Hvilken max-grænse for havvandsstigning forudsættes i det projekterede boligområdes levetid?

I hvilken grad er den anerkendte del af sagkundskaben enig i bygherrens egne projektioner af stigninger i havvandsspejlet?

Hvad siger den del af sagkundskaben, som måtte være uenig med bygherren og/eller resten af sagkundskaben på området?

På hvilken måde tages der højde for havvandsstigning i konstruktionen af boliger og vejinfrastruktur i området?

Hvilke sagkundskabsprojektioner gør sig gældende for beregning af forandringer i vindforholdene over og gennem københavnsområdet, herunder Amagers grønne områder?

Hvordan sikres kloak- og spildevandsbortledning fra Lynetteholmen i tilfælde af havstigninger, højvande, stormflod?

Hvilken garanti stilles køberne af boligerne ift. evt værdiforringelse som følge af vandstigninger over det projekterede niveau?

vh,

Er man interesseret i Lynetteholm-boligprojektet, kan man give sit eget høringssvar via email hér inden d 25. januar 2021

Hér kan man læse bilagene til hele projektet – hvor det bemærkes, at havvandstigninger ikke er nævnt.

Etableringen af Lynetteholm som boligområde kan man læse om hér

Visualisering fra Lynetteholm - det lange kig. (C) COWI / ARKITEMA / TREDJE NATUR[før jordopfyldning]

 

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.