Tillid, og håb

– i Torben Weirup

Den 2. november – på De Dødes Dag – begynder årets håbeperiode i Esbjerg.

kilde: https://www.torbenweirup.dk/2020/09/25/haabet-er-der-stadig/

Håbeperioden er indstiftet i 2001 af Eric Andersen i samarbejde med Esbjerg Kunstmuseum. Den varer året ud; undertiden lidt længere. Alting forandrer sig ustandselig i Eric Andersens kunstneriske praksis. Undertiden skifter også værkerne titel for at det nu ikke skal være så nemt at få hold på hans produktion.

Håbet var det, der blev tilbage, da Pandora i antikkens mytologi trodsede et forbud om at åbne en æske, hun havde fået som medgift. Lidelse og sygdom spredte sig over verden. Kun håbet blev tilbage i æsken.

Som adskillige andre, der arbejder med intermedia indenfor det meget løst organiserede netværk, der sædvanligvis kaldes fluxus, er Eric Andersen (født 1943) komponistuddannet og et eksempel på et tidligt værk er et partitur til et orkester bestående af en bogstav- og talrække og sætningen »I have confidence in you«. Hver enkelt musiker måtte altså spille efter partituret, som han eller hun ville.

 

 

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.