Forfatterkontrakter i DK (de forlagsgivne, de døde og de stendøde)

Forfattere Uden arbejdsRo forener eder.

19. marts gennemgår Dansk Forfatterforenings nye jurist, Anne Koldbæk, de nuværende og afdøde forfatterkontrakter for interesserede medlemmer i foreningen i Strandgade 6, på Christianshavn, Kbh K.

Inden fremmøde anmodes medlemmer om at gennemgå nedstående. Ophavsretsloven blot for at have §’er at henvise til. Jeg håber, at en ny standardkonktrakt er undervejs, som dels de store forlag vil være med på, dels faktisk tilgodeser forfatterne i de frie bogprisers nuværende wasteland.

Good luck with that, siger så samtidig festspolatoren: Seneste ebogskontraktaftale (feb. 2012) indgået mellem Dansk Forfatterforening og Gyldendal alene rummer f.eks. en anbefaling om at bruge Publizon som distributør af ebøger – et firma, som Gyldendal ejer i fællesskab med Lindhart & Ringhof.

OPDATERING: Bogmarkedet skriver i dag, at samarbejdet mellem de to forfatterforeninger, Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen udtrykker en enig branche hvad angår afskaffelsen af de frie bogpriser. (Bogmarkedet, leder, 15. marts 2013)


Ophavsretsloven (af 28.9.2012)
http://krabat.menneske.dk/TEST/ophavsretsloven_28092012.pdf

UBVA kontrakten (aftale om udgivelse af videnskabelige og populærvidenskabelige værker)
http://www.danskforfatterforening.dk/media/8262/ubva-aftale.pdf

(den ikke længere bindende) modelkontrakt for faglitteratur
http://www.danskforfatterforening.dk/media/41249/kontrak%20faglitteratur%202.pdf

(den ikke længere bindende, men ofte refererede til) modelkontrakt for skønlitteratur (ikke forandret siden 1987 og ikke anvendt siden de frie bogprisers wasteland, stort set)
http://www.danskforfatterforening.dk/media/6494/kontrakt%20skoenlit.pdf

L&R’s e-bogsaftale for skønlitteratur
http://www.danskforfatterforening.dk/media/66228/120625%20lr%20ebogskontrakt.pdf

Gyldendals e-bogsaftale for skønlitteratur
http://www.danskforfatterforening.dk/media/61073/120215%20ebogsaftale%20gyldendal%20feb%202012.pdf

 

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.