tomme momenter

Kortformen fra de sociale medier og sms vil følge os til real life og gøre slemme ting ved os.

Facebook er en ny form for kommunikation – noget, de fleste af os aldrig har været i stand til før, endsige haft lyst til: Kommunikationen med et stort antal andre mennesker på samme tid – i et rum hvor vi lærer dem at kende som hvisken, selv når de råber og raser. Men vi lærer dem at kende. Og vi lærer, hvad vi vil give hver enkelt – helt og aldeles baseret på vore egne interesser for dét, der ligger imellem os.

I programmeringen af Facebook er udvekslingsformen begrænset i omfang, og sådan kommer vi til at reagere. Alle, der forbliver på Facebook, vil med tiden agere efter EN IDÉ OM, hvordan mennesker bedst kommunikerer. Vi agerer en filosofi. Sådan var det ikke med telefonen, eller TV’er, hvis man kan kalde dét kommunikation. Eller med fjernskriveren eller telefaxen, eller for den sags skyld mail.

Men Facebook har også bragt os nærmere hinanden, og nærmere til fremmede, vildt fremmede vi aldrig har truffet fysisk, men vi har mødt hinanden og fundet hinanden gennem delte interesser, som venner altid finder hinanden, og vi har delt vore sorger og glæder, som venner gør det. Vi er ikke blot er i kontakt gennem mediet, som med en telefon – mediets programmering er en del af kontakten, mediets filosofi om mere nuancerede eller mere komprimerede beskeder UDGØR kontakten mellem os. Og vi kan tænde og slukke og bestemme og begrænse og åbne og efterlade uslettelige spor… vi kan være alt det i kontrol, vi ikke kan være i den virkelige verden. Og det koster os stort set ikke noget.

Det menneskelige vil ikke ændre sig på grund af øget kontakt. Langsomt, efterhånden som vi møder vore facebookvenner, laver aftaler med dem, arbejder sammen med det, svigtes af dem, bedrages af dem, på trods af vores venskab, på trods af vores kontakt, vil både den mindre nuancering og kontrolfunktionerne i Facebooks programmerede filosofi overføre sig til den virkelige verden.

Det bliver en ny balance. Med mindre plads på toppen, mindre socialisme i alle førte politikker. Vi befinder os i begynderfasen, hvor vi stadig er i stand til at spille med kunstige personligheder, men inden længe vil den slags vende tilbage til agenternes verden, hvor det hører hjemme. Og vi vil være fremme ved den samme slags mennesker, og den samme slags kampe og udfordringer, også fra nyere teknologi og vedvarende klodekamp, blot hurtigt i kontakt med hinanden. Og hurtigere endnu, mod always on-line.

Det er ved hastigheden, informationer spreder sig, at selve informationssystemets overlevelse beviser sig selv. For der er altid et behov hos sender og modtager, og balancen mellem de to bestemmer hastigheden. Der er ingen tomme momenter.

Note: Dette indlæg står som inspiration til mig selv. Det er ikke ganske lykkedes at formidle min tanke – at kortformen begrænser os og “flytter begrænsende ind i Real Life”. Jeg arbejder på selv at forstå.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

2 thoughts on “tomme momenter”

  1. Faktisk er tweets ikke kun 140 karakterer lange – som er en del af min anke i ovenstående: at man er begrænset til kortkommunikation og at denne overføres til det “virkelige” liv. Jeg er nok nødt til at indrømme, at digital information rummes i et framework, der rummer langt flere informationer end den faktiske tekst – vi er således nødt til at tænke OMSTÆNDIGHEDERNE med, i hvilke de fremlægges http://www.readwriteweb.com/archives/this_is_what_a_tweet_looks_like.php

    Et fysisk møde, f.eks. rummer også flere informationer end der umiddelbart fremlægges i ord: Hvordan ser man ud, hvor mødes man, hvordan kom man dertil, hvad udstråler man osv. Mange informationer, der sættes i relation til det fremlagte.

    Tilbage på skolebænken, kenneth!

  2. Ja.. men sådan er det også med telefon, email og sms 🙂
    (eller er Facebook SÅ anderledes – måske man skulle tage springet..)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.