DIGT: det sidste digt

at være færdig som digter
betyder ikke at være færdig
som menneske måske
det faktisk er dér det hele begynder
med en opvågnen
til en verden uden formler
uden logik
til en verden der ikke behøver skabelse med poesi
fordi poesien ér verden

hvis dette er mit sidste digt
af nogen betydning
så lad mig tilføje at
familien strækker sig langt ud over far mor og børn
nej
lad det være sagt
vi har kun hinanden

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.