konvergens

Konvergens – konvergens er når vækst sker hurtigere end grundlagets udbredelse: Kombinationen af højde og manglende base skaber toptunghed, mens hvis heldet er med vækstens objekt, er der et andet lige så højt vækstobjekt i nærheden, med samme nødvendighed for afstivning – og disse to vil kunne – KUNNE – læne sig op af hinanden, støtte hinanden, evt. vokse sammen og stile mod ny konvergens, evt. sætte nye rødder, evt, blot være et værk, et funktionelt værk af en eller anden karakter – en katedral, en database, et ægtepar. Ingen siger, at vækst skal være uhæmmet. Vækst kan pr. definition IKKE være uhæmmet. Alle strukturer føder på noget, og opbruger med tiden det næringsmiddel, der føder dem – arkivet bliver komplet, goodwill’en ophører, aftagerne flytter græsgang. Deres funktion ophører. Som det er meningen, at alle strukturer skal en dag.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.