Forsikring af digtere

– og andre kunstnere

Denne fortælling bliver kort, jeg ved det.

Da indbrudstyvene efter at have holdt øje med lys og mørke i fritidshuset løb med al min computerhardware og efterlod et bjerg af gennemrodet papir og bøger, og i al nådighed væsentlige backupdiske, dækkede forsikringsselskabet ALKA computere, tablets, telefoner, Libratone Beat, KOBO, mikrofon og nyere harddiske. Efter gængse afskrivningsregler.

Jeg troede dog ikke på, at ALKA ville udbetale en bøjet 5-øre for mine gamle ting. Ikke efter i 3 kvarter at have benægtet at være selvstændig erhvervsdrivende og citeret af “Kunstneres Beskatning“, som var den en bibel, og kategorisk henvist til min vanligt sammenstykkede indtægtsvirkelighed og lave indkomst – i forsøget på at få taksatoren til at forstå kunstneres unikke placering midt mellem fast arbejdstid og salg af service – fordi jeg nægtede at skyde mig i foden ved tvangsmæssigt selv at placere mig i én af ALKAs to virkeligheder for at få mine økonomiske tab anerkendt – enten som privatperson eller erhversaktiv på adressen – uden at kende til konsekvenserne af mit svar. Da jeg ikke kunne få et direkte svar, bad jeg om at måtte ringe tilbage, så kæreste og jeg kunne debattere, om måden jeg og hun er digtere på kan kaldes et erhverv.

ERHVERV

 “det man tjener penge på”. Begreberne Primære, Sekundære og Tertiære erhverv definerer 1) den direkte anvendelse af naturen, dens dyr og råstoffer, 2) forarbejdning af samme, og 3) distribution af samme, servicering, liberale erhverv og financiering.

Min erhvervsaktivitet i fritidshuset før indbruddet var åbenlyst det vigtigste: Hvor meget af din tid hver dag brugte du på at surfe og lade tiden gå dér, sagde taksator for eksempel.  Men hvad jeg gør er jo ikke begrænset til dér, det er jo altid hvor som helst. “Kæreste”, sagde jeg højt ud i rummet, “hvor megen tid hver dag bruger jeg foran computeren på at lave ingenting uden betydning?” “50%?” foreslog kæreste flabet. Jeg rystede hårdt på hovedet og shyyyede! “Altså, ingen kan jo vide, hvad der inspirerer til skrift,” rettede kæreste sig selv. “Alt har potentielt betydning”, svarede jeg taksator i telefonen. “Okay,”, sagde taksator. “Men den der libratonehøjtaler med trådløs forbindelse, hvad brugte du den til – var det til de indtalinger, du lavede i huset?” “Den var mest til musik, fed højtaler,” sagde jeg. “Men jeg kan altså ikke garantere, at jeg ikke har ladet mig inspirere.” Taksator lo. “Okay, jeg forstår”, sagde hun. Men gjorde hun?

Kæresten og jeg forsøgte på vegne af Dansk Forfatterforening for nogle år siden at få et (hvilket som helst) forsikringsselskab til at fortælle, hvordan vi (= forfattere) skulle forholde os til rejseforsikring, når vi oplevede at være åbne altid, altså ikke bare kunne slå hjernen fra, ikke lade os inspirere, undlade at tage notater eller fotos. Ghouda var det eneste med nogenlunde klart svar: “Med fritidsrejseforsikring, dvs. “Årsrejseforsikring”, tillader vi tilfældigt inspiration, men ikke målrettet inspiration.” Men når alt i verden potentielt har betydning, er selve dét at leve vel målrettet inspiration for en kunstner?

Næste dag havde min taksator talt med øverste etage. “Du fortalte mig i går, hvor meget du tjener om året, og kunstnere med under 400.000 i indkomst klassificerer vi som “deltidserhverv”. “400.000!” Det varede lidt, inden jeg igen kunne høre hende for latter. “… havde været snedker, og alt dit erhvervsindkøbte værktøj i huset var blevet stjålet, havde du ikke fået noget…”

At forsikringsterminologien ikke havde plads til mig som andet end en skifting midt mellem – på den ene side – uinspireret lønmodtager uden erhversrettet anvendelse af sin computerhardware OG – på den anden – kreativ erhvervsdrivende med over 400.000 om året for sine skabelser med til formålet indkøbt grej havde den sædvanlige snert af samfundsmæssig fornærmelse af kunstneres virkelighed. Også selvom hendes lange kunstpause efter “… havde du ikke fået noget…” var en slags blinkende forsikringssmiley.  I følge ALKAs tekseringsregler berettigede min indkomst kun til et deltidserhverv som kunstner – og når jeg sagde, at jeg hverken kunne eller ville slå hovedet fra, måtte jeg ente lyve eller prale, fordi sådan “påhed” ikke resulterede i højere indkomst. Men på den anden side bad de mig ikke om at dokumentere afskrivninger af mine gamle maskiner til lyd, skrift og billed over for skattevæsnet. Opfandt de en plads til lavindkomstskiftinge, der også lader sig inspirere, mens de taler med forsikringsselskabet? Eller var det mit gamle gear, der gjorde udslaget?

Engang på Frederiksberg var jeg gennem 2 års tvangsdokumentering over for kommunen af alt, jeg købte med formålet at kunne arbejde med min skrift – bøger, kontorartikler, computer, rejser, internet, telefon osv. – givet fordi, at jeg dengang samtidig havde ikke-kunstrelaterede løs-indtægter for at kunne betale huslejen. Skattemedarbejderen havde til opgave at opdele folk i professionelle kunstnere, der så ville kunne fradrage alt direkte under punkt 11, “indtægt”, forud for beskatning, og hobbykunstnere, der skulle trække personfradraget på 4100 fra deres udgifter, før de kunne påføre noget under punkt 53. “Har vi ikke fået kaffe eller sex en morgen,” sagde skattemedarbejderen, “så går det af og til galt.” Jeg forstod ikke, hvordan mine lange, lange lister over fradrag skulle kunne ændre betydning fra den ene dag til den næste, men da afgørelsen endelig kom, måtte hun jo så have fået rigelig med et eller andet.

“Da ALKA ikke tilbyder forsikringsdækning af ‘kunstnerisk løsøre’, altså af hvad der medgår til at skabe kunst”, sagde min taksator, “må vi betragte alle dine stjålne effekter som privat indbo. Og privat indbo dækker vi.” “Hvad med tab af trygt arbejdssted, tillid, sindsro, fred i sindet, og at jeg aldrig igen vil kunne forsvare at have noget af værdi i fritidshuset, fordi indbrudstyvene altid vil kunne vende tilbage, når der er mørkt?” sagde jeg. “Tag du bare, hvad du har fået,” sagde hun. “Vi har været venlige.”

Ja, det sagde jeg jo i begyndelsen.

 

Forsikring af digtere, 2

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.