Forsikring af digtere, 2

Nu, hvor jeg har fået en aftale i stand med mit forsikringsselskab om (2/3) godtgørelse af mine monetære tab ved indbrud, burde jeg måske bare sige tak og gå videre. Jeg kan læse mig til, at andre ikke altid har en lige så smertefri og imødekommende venlig modtagelse efterfølgende indbrud.

Men det generer mig fortsat, at der i assurandørsprog ikke er plads  til, hvad jeg laver: Mine bøger, lyd, billede og video for meget lille årlig indkomst, med udstyr jeg holder kørende, så længe det opfylder funktionen. Man kalder det en “sammestykket indkomst” – ingen fast arbejdsgiver, ingen pension, lav timeløn, ingen jobsikkerhed og ofte ingen faste kolleger. Til gengæld max frihed ift. at beskæftige mig med, hvad jeg finder interessant og lader mig inspirere af – som ofte kan finde støtte blandt kunstens legatuddelere og andre, der forstå kunstens vilkår bedre end de fleste.

Efter endt intern konferering kaldte forsikringsselskabet min kunstneriske gøren og laden for et “delerhverv”. Hvilket forpligtede dem til at dække mine tab under indboforsikringen i mit fritidshus. Men samtidig forekommer alderen på de stjålne ting at spille ind: at jeg ikke hverken for egne penge eller som virksomhedsfradrag arbejdede på splinternye ting, vhorved deres tab ikke var voldsomt stort.

Erhverv betyder “det man tjener penge på”. Og begreberne Primære, Sekundære og Tertiære erhverv definerer 1) den direkte anvendelse af naturen, dens dyr og råstoffer, 2) forarbejdning af samme, og 3) distribution af samme, servicering, liberale erhverv og financiering. Hér er intet værdisat indhold som kunst og underholdning, hvilket så finder en placering under “liberale erhverv”, som det nu passer rette instanser at jonglere med betydningen og dermed efter forgodtbefindende med konsekvenserne af defintionen.

Nu har jeg indsendt et spørgsmål til Dansk Sprognævn og foreslået, at de definerer ordet delerhverv, som mangler i opslaget. De udbeder sig min egen forståelse af ordet:

Jeg hørte ordet for første gang igår, da forsikringsselskabet skulle afgøre, om jeg som digter udførte et erhverv i mit fritidshus (der er ikke plads til KALD i deres terminologi), hvilket i så fald ikke ville pålægge dem dækning, da jeg ikke har en erhvervsforsikring. De kom frem til, at mit kunstneriske arbejde er et “delerhverv”, hvorfor de vil dække det økonomiske tab ved indbruddet under privat indboforsikring.

En googling senere kan jeg på reglerne for brug af privat bil i erhvervssammenhæng nogenlunde regne ud, at det gældende for retten til fradrag for slid må handle om, at man anvender ikke-erhvervsmæssigt købte private ejendele til erhvervsmæssigt formål.

Jeg kan dog ikke blive klar over, om det – som forsikringsselskabet sagde om mig – er noget jeg udfører og har (= et partielt erhverv), eller om “delerhverv” også i forsikringsjargon dækker anvendte redskabers “anvendelsesrum” (at tingene OGSÅ bruges privat). Men selskabet var meget oppe på at definere den procentvise tidsmæssige andel, hvori mine stjålne effekter før indbruddet blev anvendt til kunstnerisk skabelse. Og hér faldt afgørelsen altså ud til min fordel – selvom jeg understregede over for dem, at jeg ikke formår at skelne mellem arbejde og fritid.

At jeg arbejder med kunsten 24/7, uanset omfanget af indkomst.

Forsikring af digtere

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.