Kan du sige “antropomorfisere”?

Hvis du kan, er du blandt et voksende antal.

Det betyder “at menneskeliggøre”.

Har du nogen sinde set naturprogrammer, hvor dyrene eller planterne eller naturfænomenerne tillægges menneskelige egenskaber, følelser, intentioner, forståelse, tilbliven osv.? Det er meget almindeligt at høre speakeren sige: “Og når den så har spist, vender aben tilbage til sin hyggelige hule”.

Et dyr er ikke et menneske, og selvom vi kan observere, at visse dyr f.eks. synes at underholde sig selv og drille artsfæller på en måde, der minder om menneskelig adfærd, betyder det ikke, at dyr kan have samme ansvar for deres overordnede eksistens som vi for vores. Allerhøjst kan vi udlede nogle ting omkring forløsning af energi gennem “leg”, som vi og visse dyr måske har til fælles.

Slappe narrativer, hvor observationer af naturen antropomorfiseres uden grund i videnskaben, har den uheldige virkning at tilskuere – snarere end at komme tæt på menneskers afhængighedsforhold til Naturen – skubbes “den anden vej”, tilbage til at bekræfte en meget gammel fordom om mennesker som mere værd end klodens andre arter og naturen som helhed.

Ja, det ér TV – men af den “billige” slags: Hvis naturen “ligner” menneskeverden, glider udsendelserne nemmere ned hos børn og uuddannede, der savner et abstraktionsniveau for at forstå forskelle frem for ligheder.

Men at vælge at se naturudsendelser, der er ren, tekstligt iscenesat fiktion, snyder én for indblik i den kompleksitet, der er uden for vores synsfelt. Underforstået, at det ikke er JORDEN, vi ser, men billedcollager der er gjort dramatiske. At kunne gøre noget dramatisk er ret nemt, men at gøre dramatik vedkommende og nærende er forbeholdt et fåtal.

Licensbetalt public service-TV, hvor mennesker formodes ansat til at holde “et vist niveau”, burde være det bedste argument for at sikre et højt nærende niveau. men desværre er dét ikke tilfældet for DR-TV. Hér købes rask væk de billigste udsendelser, der fordanskes lige så håbløst antropomorfiserende som deres engelsktalende originaler.

Gudskelov for Sir David Attenborough! Gennem mere end 60 år har han været fortaler for at sige tingene, som “de er” – dvs. som de beskues og som naturvidenskabernes undersøgelser har givet forståelse af. Ikke noget med at tale ned.

““Unjustifiable anthropomorphism is the danger,” he says. “You have to be very careful when you’re writing it that every time you say an animal ‘is jealous’, you are absolutely sure there is scientific evidence to make sure what you’re saying is correct. And I think we did that here.”

En ny serie, Dynasties, følger 5 dyre-“familier” for at skabe forståelse af de biologiske og sociale kræfter, der hersker inden for hver af disse arter. “Hvordan klarer tigre, løver, chimpanser, kejserpingviner og jagende hunde sig blandt deres egne?”

https://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/lists/david-attenborough-10-landmark-nature-series

 

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.