Indlægskrig – dobbeltspin

At rette på indlæg i Wikipedia, så man tager sig bedre ud i spejlet. Og sover bedre, givet.

Backstaging i Wikipedia har været i gang siden WIkipedias undfangelse.

Med hjælp fra Virgil Griffiths Wikipediascanner er det kommet frem, at det ikke blot er en meningskrig, der er i gang – men at firmaer, regeringer og enkeltpersoner redigerer i Wikipedias artikler i forsøget på at ændre deres offentlige ansigt: Oplysninger om ulykker forårsaget, korruption, anklager, domme, ufavorabel presseomtale, hvad som helst, der forekommer at kunne sværte eller besværliggøre offentlige relationer.

Fra et socialdarwinistisk synspunkt er det meget naturligt. Oplysningerne findes at redigere – hvorfor ikke redigere dem? Ethvert firma med respekt for sig selv, hver enkeltperson, hver stat, må styrke sin position til det maksimale. Når man køber løgnen som overlevelsesmekanisme, er løgnen selve vejen til overlevelsen. Påfuglen puster sine fjer op, menneskene lyver.

Den umiddelbare pris for at blive taget er ikke forargelse – de fleste foreventer det. Der er derfor ikke noget reelt tab ved at forsøge.

Næste skridt bliver at lave dobbeltspin: forandringer i profilen, der lader udsagn og kritik relativt urørt, hvilket set med ligeværdiges øjne i sig selv bestyrker deres position, samt tilføjelse af udsagn og postulater, hvis efterfølgende fjernelse (af Wikipedias folk) udadtil vil få dem til at fremstå mere aggressive og eller stærkere, end deres profil gør dem.

Krigen er i gang. Freden bor i sandheden. Hvem ønsker fred?

senere: Ved at bruge wikiscanner kan man naturligvis også se folk i professionel forstand, f.eks. som NGO-ansat, rette i indlæg om firmaer og enkeltpersoner, for at henlede opmærksomheden på uretfærdigheder, løgne eller som f.eks. da en person fra et Greenpeace IP-område bemærkede om guitaristen, Ted Nugent, at han var en “bigot” i betydningen “fordomsfuld idiot”, og tilføjede en reference fra et interview, hvor Ted Nugent udtalte, at “negere sgu ikke skulle have ret til at stemme”.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.