Wikipedia og WHO går sammen om at bekæmpe Covid-19-misinformation

En “INFODEMI”

I håb om at mindske den voldsomme spredning af misinformation om coronavirus meddelte WHO i går, at organisationen vil tillade Wikipedia gratis brug af al sin offentliggjorte information, grafer og videoer i et samarbejde, der er det første af sin slags. WHO oversætter sit arbejde til officielt seks sprog, mens indhold på Wikipedia gøres tilgængelig på omkring 175 sprog. Dette partnerskab betyder også, at WHO’s infomateriale bliver del af Wikimedia Commons og derfor kan reproduceres eller genoversættes hvorsomhelst, blot der henvises til kilden. Continue reading “Wikipedia og WHO går sammen om at bekæmpe Covid-19-misinformation”

Indlægskrig – dobbeltspin

At rette på indlæg i Wikipedia, så man tager sig bedre ud i spejlet. Og sover bedre, givet.

Backstaging i Wikipedia har været i gang siden WIkipedias undfangelse.

Med hjælp fra Virgil Griffiths Wikipediascanner er det kommet frem, at det ikke blot er en meningskrig, der er i gang – men at firmaer, regeringer og enkeltpersoner redigerer i Wikipedias artikler i forsøget på at ændre deres offentlige ansigt: Oplysninger om ulykker forårsaget, korruption, anklager, domme, ufavorabel presseomtale, hvad som helst, der forekommer at kunne sværte eller besværliggøre offentlige relationer.

Fra et socialdarwinistisk synspunkt er det meget naturligt. Oplysningerne findes at redigere – hvorfor ikke redigere dem? Ethvert firma med respekt for sig selv, hver enkeltperson, hver stat, må styrke sin position til det maksimale. Når man køber løgnen som overlevelsesmekanisme, er løgnen selve vejen til overlevelsen. Påfuglen puster sine fjer op, menneskene lyver.

Den umiddelbare pris for at blive taget er ikke forargelse – de fleste foreventer det. Der er derfor ikke noget reelt tab ved at forsøge.

Næste skridt bliver at lave dobbeltspin: forandringer i profilen, der lader udsagn og kritik relativt urørt, hvilket set med ligeværdiges øjne i sig selv bestyrker deres position, samt tilføjelse af udsagn og postulater, hvis efterfølgende fjernelse (af Wikipedias folk) udadtil vil få dem til at fremstå mere aggressive og eller stærkere, end deres profil gør dem.

Krigen er i gang. Freden bor i sandheden. Hvem ønsker fred?

senere: Ved at bruge wikiscanner kan man naturligvis også se folk i professionel forstand, f.eks. som NGO-ansat, rette i indlæg om firmaer og enkeltpersoner, for at henlede opmærksomheden på uretfærdigheder, løgne eller som f.eks. da en person fra et Greenpeace IP-område bemærkede om guitaristen, Ted Nugent, at han var en “bigot” i betydningen “fordomsfuld idiot”, og tilføjede en reference fra et interview, hvor Ted Nugent udtalte, at “negere sgu ikke skulle have ret til at stemme”.

BACKSTAGING WIKIPEDIA

At gå bag om kulisserne på Wikipedia og se hvordan indlæggene er blevet, som de er blevet.

[kan med fordel dyrkes på forae, hvor brugerne udøver indlydelse på deres site, men er klart fedest dér, hvor man som udefrakommende uden større besvær kan give et afgørende besyv med, skulle man føle sig inspireret.]

At dyrke historikdiskussion på Wikipedia:

Læse historik, baglæns, på wikipediaartikler; nyeste ændring af artiklen står øverst på siden.*

Finde artikler, med interessante historikdiskussioner

Udveksle interessante artikler og læseoplevelser med nære sprogspasservenner

første læseforslag:
Tag hhv Kabul, Israel, 9/11, Osama bin Laden, bagfra.

meget forskellige diskussioner. den om osama er ørkenhed, om kabul tobakshandlerdyrisk, israel millimeterskarp, 9/11 storbyrationel.

* ændr antallet af indlæg på siden til 5.000, da artiklens “første ændring” nemt kan være flere 1000 indlæg væk: Log in og vælg |vis 500| og ret så på URL-linien, når siden er loadet, tallet ‘500’ til et hvilket som helst højere tal for at få flere historik-datoer på den samme side, som selvfølgelig tager tilsvarende længere tid at loade.

(Og jeg forsøgte ikke engang at fremstille mine fordomme 1900-talsagtige, det er bare podet ind med nyhederne fra fucking barnsben af! Og ikke siden nuanceret og tempereret nok af dannelse.)