IDÉ: virkelighedsforandrende oplevelser

At foretage en åben forskning i den subjektivt, på alle planer, sansede virkning af psykofarmaka, neuroleptika, hallucinogener m.v., hvilket vil sige alle virkelighedsforandrende stoffer…

? Desangående

hvorfor ville nogen støtte en sådan forskning?
Hvem ville nyde godt af resultaterne?
Af hvilken tone ville resultaterne være præget, såfremt forskningen fandt sted nu?
Og om 30 år?
Hvad ville være den individuelle reaktion på en større tilgængelig forhåndsviden om de enkelte stoffer?
Hvordan vil consensus reagere?
Hvor længe før en generel accept af brugen af stoffer indfinder sig?
Vil en generel større forhåndsviden om mulig forandring af den subjektive virkelighed ved hjælp af stoffer foranledige vækst i antallet af misbrugere?

? Hvad ved jeg ikke noget om

kunstneres indfaldsvinkel til og bevidsthed om skabelsens virkelighedsforandrende evner udadtil – altså på omverdenen?

“størrelsen” af individets erkendelse af andre individers eksistens?

generelle ønsker forud for at iværksætte en hvilken som helst sanseoplevelse, om hvilken der besiddes en vis forudviden?

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.