Engagere især invandrerdrenge

Forsøg med at engagere især indvandrerdrenge i samtale om deres egen fremtid:

– invitere dem til et stort rum.

– fortælle, at de skal vælge tre ledere:
én, der repræsenterer fortiden
én der repræsenterer fremtiden
én, der repræsenterer altiden, den fælles tro og virkelighed.
Hvis flere trosretninger er til stede, tillades det dem, som fællesskabet ikke ønsker at have plads til, frit at forlade lokalet. Der SKAL være plads til outsidere, men det er lederne der afgør udfaldet. Én godkendelse er nok.
– Foredragsholderen forlader rummet i 15 minutter, imens de afgør lederne – og de må gerne slås, men det skal være overstået på 15 minutter
– Når foredragsholderen kommer tilbage, bliver de tre ledere sat forrest i lokalet, med ryggen til resten, så de fører flokken, og så alle kan se dem.
– Dernæst bliver resten bedt om at bidrage med forslag til, hvordan de kan løse deres egen og flokkens situation i det eksisterende samfund
– De tre ledere bliv bedt om kun at bekræfte og afkræfte sandsynligheder, ikke selv bidrage.
– Hver især skal mærke, at deres mening har betydning, og at ledernes rolle kun er at være stopklods og vejleder