Quality Through Quantity

“Hvis du vil skabe det fremragende, er du nødt til at lave en masse lort”.

If you want to make excellent stuff, you need to make a lot of stuff.
If you want to make a lot of stuff, you’ll make a lot of crap.
If you want to make excellent stuff, you need to make a lot of crap.

— sebastian marshall on the idea of quality through quantity

Enig. Da jeg skrev dagens digt i 2000 og igen i 2006, erfarede jeg hvor sandt det er, at man er nødt til at være i gang hele tiden for at kunne producere noget af høj kvalitet. Dét kommer ikke af sig selv.

Kenneth Krabat, 29.9. 2010

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.