Dune, del 1 (2021)

– Hjerteløs. Er jeg helt færdig med “storfilm”?

Jeg og hun så Dune, del 1 (Villeneuve, 2021) i Paladsbiografen i København i går.

Ved du, at Nordisk Film og Egmont planlægger at nedrive Poul Gernes’ først stærkt kritiserede, siden stærkt elskede, multikolorerede biografbygning, for at anlægge 6 underjordiske biografer og et kassesystem af boliger oven over? Godt set, at fremtiden for “ude-film” handler om neddykning… skærme i anonyme omgivelser, ikke de der romantiske biograffoyéer – og dertil ved alle jo, at billige lejeboliger i midt-København automatisk giver certificeret helgenstatus og optagelse som æresmedlem i Socialdemokraturet. Og hvem vil ikke gerne dét?! Continue reading “Dune, del 1 (2021)”

From Other Worlds [2004]

– a vanished movie

 

Hun, hjemmegående fra Brooklyn, der keder sig, og han, en immigrant fra Elfenbenskysten, som ingen i USA aner hvor er, formår som de eneste at reagere på en tilrejsende aliens inspirative bortførelser og sammen løse nogle spor, så en 2000 år gammel skriftrulle kan returneres til rette ejerskab og imens redde hele galaksen og tillige få ny inspiration til det stivnede samliv og udsigten til arbejde på bunden af samfundet.

Herlig pastiche på film fra engang. En sød film i bunden af A/toppen af B, hvad du nu foretrækker. Og ligefrem tækkelig.

Flere af skuespillerne kan ligefrem spille, og får det meste ud af meget lidt. Bibliotekarens rolle er dog som at se Kirsten Rolfes i Matador besat af Bruce Willis, der phoner rollen ind. Sådan kan man caste lidt for åbenlyst efter et rollekatalog med noget meget brugt.

6.7/10

Data: https://www.imdb.com/title/tt0363623/
Data: https://www.rottentomatoes.com/m/from-other-worlds
Bio: https://gomo.to/movie/from-other-worlds
Køb: https://www.dvdplanetstore.pk/shop/sci-fi/from-other-worlds-dvd-2004-original/

Trailer: https://vimeo.com/ondemand/fromotherworlds

Passage | Kenneth Krabat | Poesier

Årg. 34 Nr. 82 (2019): Science fiction nu

 Se Årg. 34 Nr. 82 (2019): Science fiction nu

 

Om hele udgivelsen:

“Lyssværd, intergalaktiske rumrejser og fremmede eksistensformer er nok noget af det første, mange tænker på, når de hører ordet science fiction. Genren rummer imidlertid meget mere end det, og med dette nummer af Passage sætter vi fokus på science fiction, som i disse år manifesterer sig som en af kulturens helt afgørende udtryksformer til forhandling af påtrængende globale problemstillinger. Science fiction er en genre, der sætter et spejl op over for vores aktuelle levemåde og ansporer til, at vi overvejer, hvilke konsekvenser vores valg risikerer at få. Og netop det synes mere påtrængende nu end nogensinde, hvor forhold vedrørende klimakrise, krig, social uretfærdighed og dehumanisering præger vores fælles virkelighed og kan skabe en fornemmelse af at stå på kanten af afgrunden. Det er således ikke mindst på baggrund af de seneste år(tier)s krisebevidsthed, at man har man set en hidtil uset opblomstring af science fiction. Denne nye interesse for genren har ført til, at vi har kaldt nummeret Science fiction nu, og under denne titel byder vi på syv artikler, der stiller skarpt på en lang række samtidige aktualiseringer af science fiction-genren. Desuden præsenterer vi to skønlitterære bidrag, der på forskellige måder relaterer sig til nummerets tema.”

Publiceret: 2019-12-20

4 digte, PDF, download

Ministry for the Future

– menneskelig fremtid eller jungleplanet?

 

Foranlediget af flg. artikel i Information i dag om en ny økonomisk linje på RUC, der udfordrer de velkendte  økonomiske modeller 

https://www.information.dk/indland/2021/10/ruc-uddanne-groenne-oekonomer-udfordre-oekonomiske-modeller 

må jeg stærkt anbefale en bog, jeg lige har afsluttet: Continue reading “Ministry for the Future”

The Education of Fredrick Fitzell (aka Flashback) (2020)

– if you dropped acid beyond the first time, you will recognise the framework for this movie.

The Arty poster…
The Action poster…

 

source: imdb The Education of Fredrick Fitzell (aka Flashback)

9/10

[SPOILERS]
Continue reading “The Education of Fredrick Fitzell (aka Flashback) (2020)”

Åbent brev med opfordring til ændrede vilkår for deltagere i antologier

[Kilde]

I bunden af følgende brev angives kriterier for din tilkendegivelse af enighed, hvorefter dit navn føres på listen.


Kære forfatter og forlag

Vi er en række danske forfattere, der har bidraget til flere antologier både i Danmark og udlandet. Fælles for mange af antologierne har været, at bidraget har været ulønnet, ofte kun betalt af bibliotekspenge og et par frieksemplarer af værket, når det er blevet udgivet.

Vi er og har været meget glade for muligheden for at blive præsenteret på tryk, men er også blevet mere og mere opmærksomme på, at det er en uholdbar situation. Vi er endvidere glade for og stolte af, at der i de sidste ti-tyve år har været en kolossal opblomstring af novelleudgivelser og skrivning generelt i Danmark. Det er helt fantastisk, men tiden er inde til at ændre på de grundlæggende parametre for, hvordan vi gør dette.

Vi vil derfor gerne opfordre til, at følgende bliver gængs praksis, og vi har som udgangspunkt valgt kun at deltage i antologier, hvor nedenstående er opfyldt.

  1. Man betaler de bidragsydere, hvis værker man benytter i sine antologier.
  2. Forholdet mellem bidragsyder og forlag aftales i en kontrakt.
  3. De indsendte bidrag gennemgår en reel redaktionel proces, heriblandt sparring med de individuelle bidragsydere.
  4. Det færdige værk gennemgår korrektur.

Ad 1. Betaling

Betaling kan ske som et fast engangsvederlag (fx 500 kr. pr. novelle), der bliver betalt før udgivelse, som en procent af salget betalt årligt (sædvane er 15% af overskuddet delt mellem bidragsyderne) eller en kombination af disse.

Vi elsker novellegenren og kender problemstillingerne ved at udgive antologier og har derfor et par undtagelser, der åbner for, at udgivere kan komme i gang, og reelle con amore-projekter kan lade sig gøre (under det hører også de antologier, som diverse forfatterskoler udgiver som afslutning på et undervisningsforløb):

  1. Hvis antologien er lavet for at støtte et godt formål.
  2. Hvis forlaget er nystartet, og antologien er den første udgivelse.

I tilfælde af at antologien udformes som en konkurrence med en eller flere vindere, mener vi stadig, at alle de endelige bidragsydere til selve antologien bør aflønnes.

Ad 2. Kontrakt

Med kontrakt mener vi, at aftalen om brug af novellen udformes som en skriftlig kontrakt, der klart definerer pris, betaling, rettigheder, omfang, medier, årlig opgørelse, genoptryk mv., således at det er tydeligt for de involverede, hvad de siger ja til. Vi mener ikke, at der er behov for meget komplicerede aftaleforhold, blot at aftalen skal være eksplicit og transparent.

Ad 3. Redaktion

De individuelle bidrag skal gennemgå en redaktionel proces/samarbejde, hvor en ansvarshavende redaktør på antologien i dialog med den enkelte bidragsyder arbejder henimod at styrke, forbedre og optimere det enkelte antologibidrag. Dette omfatter, men begrænser sig ikke til, narrativ, sprogbrug, struktur og omskrivning.

Ad 4. Korrektur

Forlaget står for en korrektur. Korrekturlæsning bør følge Dansk Sprognævns seneste anbefalinger, medmindre der er lavet anden aftale mellem parterne. Forfatteren skal godkende den sidste korrektur, og eventuelle rettelser eller fejl opstået eller tilføjet efter denne, bemyndiger forfatteren til eventuelt at forlange bogen tilbagekaldt.

Vi håber på denne måde at kunne styrke og fremtidssikre et rigt udbud af nyskrevne danske noveller.

Listen ser ud som følger nu:

Forfattere

Lars Ahn
Carina Evytt
Majbrit Høyrup
Richard Ipsen
Karsten Brandt Knudsen
Kenneth Krabat
Patrick Leis
Jesper Rugaard
A. Silvestri
Thomas Strømsholt
Tenna Vagner
Gudrun Østergaard

der alle poster dette brev  mandag 12. april 2021, på sociale medier og vore blogs.

Forlag

Nils Anker Tønner-Oldefar (Forlaget Ildanach) – forlæggeren taler på Facebook

Ang. kriterier for din enighed foreslår vi følgende:

– du har fået trykt noveller i (danske) antologier
– du mener kontrakter i den forbindelse pt. er for dårlige / ikke-eksisterende
– du synes i al rimelighed, at også antologibidragydere får løn for deres arbejde
– du mener, at forlag skal kunne tilbyde kompetent redaktion og korrektur også ved antologiudgivelser
– du skriver under ved at sende dit ja til dantologideltager@gmail.com

Sidstnævnte ændring er for at gøre det til et bevidst valg. Bare at dele et link flytter ikke noget.

Good Science Fiction movies

– for whatever reason

You see the lists everywhere making clickbait articles: The twenty best… or The best of 2022… most based on stars awarded by film viewers on imdb, rotten tomatoes, Trakt or other movie databases, or “anticipated” by not being released yet AND pleasantly hyped.

Why not simply “good science fiction movies that I have actually seen”

This is what I did here. I took from the top – out of my 150 film reviews at imdb I only chose titles I had awarded from 8 to 10/10 stars, with a few 7s thrown in. I rarely bother with reviews of lesser movies, or even watching lesser movies. Even if I AM a movie fan I observe my liberty to NOT spend time looking for redeeming factors to my viewing…

I will further add to the list – I already know a few titles needing inclusion on the list, even if some of these are already well known and beloved and re-watchable in the rain eating ice-cream. But even movies with fantastic content can be good for a variety of reason besides crazy effects, weird characters or far-out storylines. Troubling, disturbing, difficult, mean is gooood! Don’tcha know?

GOOD SCIENCE FICTION fringing to other fantastic genres
(google at your own risk)

4:44 Last Day on Earth
Abbie Girl Spy: Timepiece
Altered Hours
Aniara
Antiviral
April and the Extraordinary World
ARQ
Attack the Block
Beyond the Edge/ISRA 88
Border
Boss Level
Camille Rewinds
Cargo
Casimir Effect
Christmas on Mars
Colossal
Counter-Clockwise (2011)
Crumbs
Dakota Skye
Dark at Noon (1992)
DeKronos – Il demone del tempo
Donnie Darko Director’s Cut
Down the Chain [50 min]
Downloading Nancy
Dragon Ball Z: The History of Trunks
Dragon Head (2003)
Eden Log
Edge of tomorrow
Enter the Void
Entrance
Europa Report
Flora (2017)
Gravity
Groundhog Day
Gyarakushî kaidou
Highway to Hell (2012)
Holy Motors
I Origins
I’ll Follow you down
Immortal (from Enki Bilal’s comic)
Interstellar
Listening (2014)
LX 2048
Memory Lane (2012)
Modern Prometheus LLC
Moon
Mr Nobody
Other Life
Painting in the Rain
Possible Worlds (2000)
Primer
Remains
Ruby Sparks
Set the Thames on Fire
Shuffle
Slipstream
Solis
Solitary (2011)
Sonchidi [55 min]
Sons of Steel – directors cut
Speed Racer
The Brand New Testament
The Congress
The Fall (2006)
The Frame
The Future (2011)
The Happening (2008)
The Infinite Man
The Lobster
The Lost Thing [15 min]
The Prince of Town
The Seclet of the Tlumpet!
The Untamed
Under The Skin
Upgrade
Wristcutter A Love Story

SERIES TO RECOMMEND

Dispatches from Elsewhere
Jekyll
My Own Worst Enemy
Sense8 [all the parts]
Tales from the Loop

Idiosyncratic Indian Existential Lesson (sci-fi, 2021)

or directly: Science Fiction TV-series, ho-kay