Ministry for the Future

– menneskelig fremtid eller jungleplanet?

 

Foranlediget af flg. artikel i Information i dag om en ny økonomisk linje på RUC, der udfordrer de velkendte  økonomiske modeller 

https://www.information.dk/indland/2021/10/ruc-uddanne-groenne-oekonomer-udfordre-oekonomiske-modeller 

må jeg stærkt anbefale en bog, jeg lige har afsluttet:

Kim Stanley Robinson er en amerikansk science fiction-forfatter, der er kendt for sin helt utrolige research. Ministry for the Future  udspiller sig over en årerække i den nære fremtid, ca. fra i dag, og omhandler en international, rådgivende institution i sin samtid først for sjov kaldet “Ministry for the Future”, som hen ad vejen får større og større indflydelse qva en række gode idéer baseret på samtidens reaktioner på forsøg på at få alle og enhver til at binde CO2 i Jorden. 

Disse reaktioner minder sjovt nok meget om allehånde lobbyisters modstand mod forandring, og researchen på bogen er noget af det mest imponerende, jeg har set, hvad angår ikke blot sammenhængen mellem økonomi/kapitalisme og miljøkrise, men også den anden vej: mellem økonomi/kapitalisme og forandring af miljøkrisen.

It’s not science fiction
https://www.nybooks.com/articles/2020/12/17/kim-stanley-robinson-not-science-fiction/

Futurist Bryan Alexander, communal reading of Ministry for the Future, part 1
https://bryanalexander.org/book-club/our-ministry-for-the-future-reading-part-1/

Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ministry_for_the_Future

Fiction can change the world
https://eddieplayfair.com/2020/12/20/the-ministry-of-the-future-by-kim-stanley-robinson/

Som forfatter siden 1985 ved jeg, at en 1:1-overførsel af “gode” idéer mellem fiktionens forestillinger og fremtidige forandringer ikke findes – hvilket med tanke på fiktionens mange negative forestillinger nok er meget godt – men beskrivelserne af “Fremtidsministeriets” arbejde baseret på velkendt modstand fra verdens gamle industrier og økonomiske institutioner og héraffølgende idéskabelse for at få samme til at omstille til at binde CO2 og sigte på CO2-neutralitet forekommer mig aldeles realistisk – og som sådan kan bogen både give håb til “almindelige” dødelige, og inspirere professionelle økonomer og andre relevante professionelle.

Bogen kan findes hos https://www.saxo.com/dk/ministry-for-the-future_kim-stanley-robinson_epub_9780356508856 eller mange andre steder. Personligt støtter jeg ikke Amazon.

Det er ikke en thriller i traditionel forstand, men indser man problemet – HVORDAN får man de økonomiske kræfter til at arbejde for Jorden – er det en pageturner af format. For “vil det lykkes for menneskene i fællesskab at sikre fremtiden for menneskene eller bliver jorden til en jungleplanet med stærkt begrænset mulige boligområder?”

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

2 thoughts on “Ministry for the Future”

  1. verdens største investeringsfirma, Blackrock, har nu anbefalet alle deres klienter at “go green” – men som de selv siger “ikke for at være “gode”, men fordi det er det kapitalistisk rigtige at gøre lige nu. Det svarer nogenlunde til hvad der sker i bogen. Bortset fra at de bevarer magten, og det stadig er frivilligt at ødelægge Jorden.

  2. kommentar hér: https://scifisnak.dk/ministry-for-the-future

    Hele løsningsmodellen i Ministry ftF er, at “ministeriet” finder muskler nok til at få verdensbanken og mange nationale banker med på at lave en crypto-valuta baseret på at sende CO2 tilbage i jorden, hvilket ender med at fungere på nøjagtig samme måde som den tidligere petrodoller, der kom af at få olie op af jorden: Menneskelig grådighed. Som derfor fungerer som måske en berettiget kritik af KSR i form af en uvilje til at basere løsningen på Klimakrisen på noget mere ideelt og tiltalende. Men i stedet tror jeg han er røv-idealistisk ved overhovedet at skrive de bøger, han skriver – for JEG har i hvert fald ikke nogen tro på, at nogen nation kan samarbejde om at afhjælpe klimakrisen på de eksisterende betingelser. Problemet er, at den ikke har samme “form” for enhver, der ser – der er intet djævleansigt plastret hen over den, kun så megen fremtidig destruktion og ulykke som dens italesættere formår at tydeliggøre parret med graden af forståelse og indsigt i tilhørerne. Klimakrisen er derfor ikke én ting at bekæmpe for alle hver fra sit ståsted. Trækket med at binde værdien af alt i en negering af klimakrisen er smågenialt – og meget, meget sortseende, håbløst, langt mere opgivende og tillidsløst ift. den nuværende menneskeforstands evne til samarbejde om fælles overlevelse end min egen defeatisme baseret på handlingslammelse og uforstand.

    I salute this book. Alle klimaordførere i Danmark og alle andre lande skulle hav et eksemplar tilsendt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.