Grundloven hviler på ytringsfrihed.

Censur kan ikke indføres igen. Indgreb i folks kommunikation skal således bero på domfældelse for kriminel aktivitet og ikke kunne komme FØR en domfældelse! Altså, fingrene fra Internetforbindelsen!

Opdatering: Det forlyder fra Forenede Nationers Menneskerettighedsråd, at afbrydelse af folks internetforbindelser i dag konstituerer et brud på deres menneskerettigheder. Se hér:

Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and exp…

Historisk har ytringsfriheden haft fire former i den danske grundlov:

Grundloven af 5. juni 1849, § 91:
Enhver er berettiget til ved Trykken at offentliggjøre sine Tanker, dog under Ansvar for Domstolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ingensinde paa ny indføres.”

Grundloven af 28. juni 1866, § 87:
Enhver er berettiget til ved Trykken at offentliggjøre sine Tanker, dog under Ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler kunne Ingensinde paa ny Indføres.”

Grundloven af 10. september 1920, § 84:
Enhver er berettiget til paa Tryk at offentliggøre sine Tanker, dog under Ansvar for Domstolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler kan ingen Sinde paa ny indføres.”

Grundloven af 5. juni 1953, § 77:
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres.”

Kilde: Wikipedia

Censur kan ikke indføres igen.

Censur kan ikke indføres igen.

Censur kan ikke indføres igen.

Censur kan ikke indføres igen.

Men det er faktisk ikke dét, der står: Der står Censur og andre forebyggende forholdsregler – hvorved det fremgår, at det man nægter at indføre igen er metoder, der kan forhindre folk i at komme til orde.

Det er ikke det samme som en samfundsmæssig, juridisk begrundet vurdering, efterfølgende, når de har ytret sig. Det er i virkeligheden kun en afsværgelse af primitiv samfundskontrol – enevældet. Det er en tilkendegivelse af, at alle må ytre sig. På alle samfundslag, uanset byrd…

Et nationalt nej til censur siger derimod intet om en generel holdning til indhold – kun at mennesker i et moderne samfund behøver at kunne føle sig frie nok til at sige deres mening, på et grundlag, hvor de ved at ingen vil forhindre dem: lukke deres telefon, deres internet, forhindre deres post i at komme frem, forhindre optagelse af læserbreve, udgivelse af bøger, udgivelse af musik, offentlig fremførsel af egen kunst osv., helt frem til at spærre dem inde eller slå dem ihjel for at holde dem tavse.

Hvad der så sker, når de har ytret sig, ved kun domstolene – på dét lovgrundlag, som politikerne betragter som en nøje udregning af, hvad der sikrer maksimal stabilitet i dagens samfund.

Og læg mærke til dét med at forhindre folk i at komme til orde: På det grundlag kan man i følge Grundlovens §77 om ytringsfrihed ikke lukke folks internetforbindelse! Uanset hvad de har gjort.

Man kan kun dømme dem for en kriminel handling – og i følge §77 er det lige så lidt kriminelt at bruge nettet til at begå kriminalitet med, som det er at bruge vejene og luften og sin krop til at begå kriminalitet.

Internettet hører under menneskerettigheder, på samme måde som postuddeling og telefonforbindelse gør det. Og vand og varme. Og mad.

På sådan en dag som i dag, hvor Grundloven endnu en gang fremhæves som noget prisværdigt, der minder os om vort eget tidligere enevælde og nutidens despotiske diktaturer, bør vi også huske, at den samfundsgivne frihed til at ytre sig, herunder civil ulydighed, når styret nægter at opdatere lovene til at passe til tiden, er et forpligtende ansvar – hvis vi ikke pludselig vil have betjente ind over ligusterhækken til at regulere vores personlige kommunikation!!

Ytringsfriheden er ikke gratis. Vi ser det hele tiden – at politikerne forsøger at omgås Grundloven, at slippe ting forbi. Forbud, som i virkeligheden er forbyggende censur, snarere end forbud, der skal afgøres i en domstol efter en efterforskning og en anholdelse.

Hver gang det lykkes dem at lave en sådan lov, kommer vi 1 skridt nærmere på fascisme og et totalitært regime, hvor indvælgelse af repræsentative politikere er uden betydning, fordi alle beføjelser er lagt ud i ekstremiteterne, militær og politi, og domstole, der reelt er tvunget til at domfælde folk præventivt. Før de har gjort noget.

Vi har set det længe med nationens varetægtsfængslinger – folk kan tilbageholdes i månedsvis uden at folk bliver anklaget eller dømt.

Vil du selv gerne ind og spjælde den på en mistanke? Så skal du bare holde din mund, når du bemærker noget i samfundet omkring dig, du synes forekommer uretfærdigt.

Og er du blevet så kold, at du er ligeglad, bare de ikke henter dig… Well, kan du så ikke bare flytte til de Arktiske egne?! Så bliver du i hvert fald ikke så nem at hente eller finde.

 

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

One thought on “Grundloven hviler på ytringsfrihed.”

  1. Efter FN’s udtalelser om at afskære folks internetforbindelser er menneskerettighedsstridigt, er der blevet temmelig stille i mange landes piratkopieringsheksejagt. Ikke et regulært ophør, men i følge TorrentFreak er det så markant en pause, at copyretorganisationer tydeligvis overvejer deres stilling, når de trækker folk i rettet. Ingen grund til at gøre noget, der bliver afvist på et grundlæg, som kan risikere at få copyrightsadvokaterne eller de forskellige landes regeringer til at tage sig dårligt ud… (For sent, gutter.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.