Ny beskatningsregel (5) citater

fra Bogmarkedet, Danske Forlag, Heartbeats, Litfix, Danske Bloggere, MediaWatch, Politiken, Altinget

Her følger en række citater fra skribenter, som alle klager over tabet af bogbloggere. Hvis det ér et faktum, som én siger hér, at medier er fritagede for beskatning, hvem ér så medier? CVR-registrerede og Tidsskriftudgivere – et det “medier”?  Og hvem er så tilbage – bogbloggere, der arbejder gratis? Skatteministeren har på opfordring afkrævet skattestyrelsen svar på, om konsekvenserne af ændringen er tilsigtet.

Betyder det så, at anmeldereksemplaret ikke er i skudlinjen længere eller ikke på noget tidspunkt har været det? Er anmeldereksemplaret fredet?

Bogmarkedet

Man kan … undre sig over SKATs nye vurdering af kulturformidling til den fulde markedspris, da Forbrugerombudsmanden allerede for et par dage siden tager højde for forskellen mellem den stærke kritiske tradition inden for kulturformidling og så influencernes kommercielle omtale.

Forbrugerombudsmanden ser derfor ikke et behov for, at boganmeldelser hvor bogen er stillet til rådighed af forlaget eller forfatteren, markeres som reklame, da der ikke er tale om en egentlig modydelse. Forbrugerombudsmanden skriver følgende i pjecen ”Gode råd til influenter om skjult reklame”:

”Hvis du er kulturanmelder, der anmelder bøger, film, musik, kunst eller teater, er dine anmeldelser ikke reklame, hvis du kun får de bøger du anmelder eller billet til teatret. Det skyldes, at der er en tradition for kritiske kulturanmeldelser i de trykte medier, og at mediet i sig selv ikke er afgørende for, om der er kommercielle hensigter bag en omtale.”

De nye skærperede vejledninger går desuden imod SKATs egne regler vedrørende modtagelse af anmeldereksemplarer fra udlandet.

Her skriver SKAT i vejledning F.A.18 om Definitiv toldfrihed, at netop anmeldereksemplarer fra udlandet, der er tydeligt påstemplet anmeldereksemplar ikke skal pålægges told eller moms, da værdien vurderes til at være lille eller nul.

Jane Andersen, redaktør, Bogblogger.dk

Kilde: Kommentar: SKATs nye hårde linje vil betyde færre boganmeldelser

Danske Forlag

lader dansk forfatterforening tale for sig (!?)

I en henvendelse til skatteministeren og kulturministeren opfordrer foreningen til, at der lyttes til og reageres på den af Dansk Forfatterforening rejste bekymring ift. beskatning af bogbloggere. Bogbloggerne spiller en vigtig rolle i det litterære kredsløb, og Danske Forlag er helt enig med Dansk Forfatterforening i, at beskatning kan få uhensigtsmæssige konsekvenser for den litterære formidling.

Danske Forlag har endvidere været i dialog med Dansk Erhverv, som har rejst sagen overfor Skattestyrelsen, som har stillet i udsigt, at sagen vil blive gennemgået i Skattekontaktudvalget.

Kilde:Danske Forlag advarer mod beskatning af bogbloggere

Heartbeats

Siden årsskiftet har et anmeldereksemplar af en bog således fået en ny værdi, som svarer til en helt almindelig bog, der kan købes hos boghandleren. Det vil typisk sige mellem 250 og 350 kroner, og det skal skribenterne beskattes af.

“Det er en dybt urimelig praksis, Skat har indført, og den vil skære dybt i antallet af de bøger, der skabes opmærksomhed rundt omkring på nettet og sociale medier,”

– Morten Kidal, skribent på bogblogger.dk, et ikke-kommercielt bogbloggersite.

kilde: Danske boganmeldere er frustrerede: Skal betale skat for at lave gratis arbejde

LitFix

KONSEKVENSEN af de nye skatteregler kommer ikke kun til at gå ud over os bogbloggere.

Vi overlever nok med kun at anmelde det halve eller en tredjedel af de bøger vi plejer, men læserne og forfatterne (og forlagene, særligt de små mikroforlag) kommer til at betale prisen. Nemlig dén, at den online litteraturformidling bliver mere snæver. At der ikke bliver plads til ligeså mange debutanter, selvudgivere, novellesamlinger, børnebøger og grafiske romaner. At vi må sige nej til mange af de bøger, som vi måske ikke selv ville købe / vælge hvis ikke vi blev kontaktet direkte og fik stillet et anmeldereksemplar til rådighed.

Kilde: Skattesagen: Hvorfor bogbloggere ikke bør beskattes for deres frivillige ikke-kommercielle formidling af litteraturen

Danske Bloggere

Medier skal ikke betale skat

For mange influencere er det en stor del af deres arbejde at anbefale og anmelde produkter.

”Der er man også afhængig af at kunne få de produkter stillet til rådighed på lige fod med andre medier, da det vil være en urimeligt stor udgift, hvis man selv skal købe alle de produkter,” lyder det fra Lisbeth Kiel.

Når danske medier får tilsendt produkter, de bruger i deres redaktionelle arbejde, skal de ikke betale skat af dem. De samme regler burde gælde influencerne, mener Lisbeth Kiel:

”De fleste influenter begynder, fordi de er passionerede omkring et emne, og hvis de på et tidspunkt begynder at tjene penge på deres arbejde, så vil vi alt andet lige foretrække et honorar fremfor gratis produkter. Produkterne er altså ikke en belønning, men en præmis for at kunne levere indhold til deres følgere.”

Lisbeth Kiel, formand for Danske Bloggere under Dansk Journalistforbund:

kilde: Skat genovervejer, om bloggere skal betale skat af produkter

MediaWatch

skatteminister Morten Bødskov (S) har nu bedt Skattestyrelsen redegøre for, hvorvidt den konsekvens af ændringen i Skats vejledning for modtagelse af gaver er tilsigtet.

Kilde: Nye skatteregler kan udfordre bogbloggeres økonomi

Politiken

Nye skatteregler risikerer at rive det økonomiske tæppe væk under de ulønnede og frivillige bogbloggere, kritiserer flere af dem.

Kilde: »Det er dybt urimeligt«: De populære bogbloggere kan ikke længere frit få anmelder-eksemplarer (betalingsmur)

Altinget

Skat ønsker, at bloggere, youtubere, influencers med flere skal beskattes af de ting, de modtager, fordi de nemt kan sælges videre. Og bøger er at betragte som denne type af gave, i forhold til de oplysninger, vi som bogbloggere har kunnet få fra Skat.

Men det er forkert – bøger er noget for sig. Der er få varer, om nogen, der falder så hurtigt i pris. Vi, der læser mange bøger og skriver omtaler, kan aldrig nogensinde få markedsprisen for de bøger, som forlag sender.

Det er en dybt urimelig praksis, Skat har indført, og den vil skære dybt i antallet af de bøger, der skabes opmærksomhed rundt omkring på nettet og sociale medier.

Kilde: Bogblogger: Ny skattepraksis er helt galt afmarcheret

 

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.