Ny beskatningsregel (2) rammer ANMELDEREKSEMPLARET

– som efter aftale tilsendes de mest kyndige anmeldere

De nye beskatningsregler, som nævnt i forrige post, har grund i en rapport lavet i 2019 – https://www.skm.dk/media/5187/rapport-om-den-tredje-gruppe.pdf

Rapporten er gjort umulig at citere fra, så hér følger et skærmskud med overvejelserne omkring “influencer-området”, herunder mit eget fokus: bogbloggere. Bemærk ordet “KAN… bestå af de produkter, som de anmelder og anbefaler for virksomhederne og herefter kan beholde”. Nederst følger en anbefaling til små udgivere.

Det er dette KAN, der søges “rettet op på” med nye beskatningsregler – at disse produkter fungerer som en del af indtjeningen, fordi de repræsenterer en værdi, der kan aktualiseres gennem videresalg, som ikke hidtil har været søgt beskattet.

Desværre rammer denne regel en gammel institution, bogbranchens uundværlige formidlingsredskab, ANMELDEREKSEMPLARET, som efter aftale sendes til en anmelder eller bogblogger.

EFFEKTEN AF SPREDEHAGL
“Aftalen” er det udslagsgivende: Skattevæsenet regner NU anmeldereksemplaret for et honorar for at skrive en anmeldelse af bogen, hvis bogbloggeren har sagt ja til at modtage anmeldereksemplaret.

Et opgør med en gammel institution, som sikrer at små forlag kan tilsende af deres små oplag til rette anmeldere. Hvorimod større forlag med større oplag kan trykke mange anmeldereksemplarer og tillige trække dem ud af regnskabet efter gældende skatteregler.

Hvis de små forlag har haft det svært med at udgive off-mainstream-litteratur og få den anmeldt, er dén praksis nu gjort endnu sværere, fordi kompetente bogbloggere nu er tvunget til at regne anmeldereksemplarer for honorar SOM OM BOGEN VAR ET SALGSEKSEMPLAR og ikke et skatte- og momsfritaget arbejdsredskab. Som det hidtil har været.

Det er en skævvridning af dansk litteratur , så det kan mærkes helt ned!

ANBEFALING TIL SMÅ FORLAG
Indtil videre kan jeg kun anbefale anmeldere og bogbloggere af off-mainstream-litteratur at profilere sig meget tydeligere – det kunne være med lister på forfattere og titler, som repræsenterer personlige kompetencer og interesseopråder, så det bliver nemmere for DE SMÅ FORLAG at tilsende anmeldereksemplarer som “gaver”, der efterfølgende over for skattevæsenet frit kan angives med NUL kroner i værdi.


Ny beskatningsregel, #anmeldereksemplar
https://krabat.menneske.dk/kkblog/tag/anmeldereksemplar/

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.