Nye gebyrer på ebøger i eDistribution.

Til de store skal mere gives.

Med nye afgifter på titler fra årsskifte 2014/15 har Publizon ryddet ud i forestillingen om, at ebøger kunne være gratis til salg for evigt: Nu skal man betale for bare at have en titel i deres database. Og ikke først, når bogen sælges!

TITELAFGIFT

eDistributionsfirmaet Publizon, som distribuerer det overvejende antal titler til danske eBoghandlere, og er det eneste distributionsfirma danske biblioteker samarbejder med, har fra 1. januar 2015 indført en titelafgift på 2 kr før moms på alle bøger til salg i deres database. Registrerer et forlag over 400 titler, er titel 401 og frem gratis.

400 titler = kr. 800/md
400 titler = kr. 16.000/år

(Jeg havde skrevet 5 kr pr. titel – det rigtige titelgebyr i 2015 er 2 kr/titel/måned. Beklager.)

Det lyder til at være rigtig mange titler, men når man betænker at hver eneste udgave af en bog i dag har sit eget ISBN-nummer – en epub, en lydbog, en pdf – så er det pludselig ikke så mange forskellige titler og så er de 16.000 hurtigt nået. Læg dertil forsøget på at innovere med hurtigt læste bøger til rejsen… 400 titler; det varer ikke længe.

ULEMPER

Med prisen på 2 kr. pr. titel i databasen

 • kan konsekvensen være, at forlag af økonomiske hensyn begrænser den danske adgang til antallet af etitler
 • bliver det administrativt tungere for småforlag at distribuere for andre forfattere, for hvem skal betale dette beløb forlods?
 • vil et forlag, der insisterer på at holde sine forfatteres ebagkataloger aktive, hurtigt skulle betale 16.000 kr. for titler i databasen.
 • vil ældre etitler måske forsvinde fra salg, fordi mange forlag vil spare edistribution på ikke-sælgende titler
 • må ældre etitler skulle henvises til gratis salgsportaler (som ikke findes endnu), og dén mulighed skal så være indskrevet i kontrakten.
 • fremgår, at konsekvensen af denne titelpris er tab af tilgængelighed af ebøger overhovedet, da bibliotekerne ligeledes rydder ud
 • ses atter tendensen til at lade penge nu vurderes højere end varig tilgængelighed.
 • ses, at de eneste, som reelt har råd til at holde smalle titler i salg, er meget store forlag.
 • ses, at de meget store forlag, som kan drage nytte af titelprisen, også er ejere af Publizon.

OPDATERING: Den væsentligste ulempe er, at gebyret lukrerer på og måske begrænser nytænkning: Et forsøg på at konkurrere og innovere ved at udgive kortere, selvstændige ting koster. En novelle på 20 sider kan måske sælges for 10 kr. – men Publizon skal nu ud over sine 5% i distributionsgebyr, og eBoghandlerena 30%, have 24 kr om året pr. titel.

Det lyder måske ikke af meget for den enkelte, som vil eksperimentere med kortprosa og nye genrer, men at kræve forlods betaling for at kunne blive distribueret, fastholder tænkningen i hvad der er nemmest omsætteligt.

Jeg indrømmer, at jeg ikke ved, om Publizon blot er økonomisk-firkantet, eller om de ganske enkelt er ligeglade med forfatteres vilkår, men det forekommer mig at ethvert tiltag fra dem spærrer for nytænkning.

FORDELE

At holde ældre titler ude er en fordel for forlagene,

 • fordi søgeresultater og dermed salg af ældre titler kan spærre for salg af nye

og en fordel for edistributionen,

 • fordi større salg af nye(re) bøger genererer omtale af samme titler og muligt større salg

og en fordel for forfattere med nye bøger,

 • fordi deres nye titler ikke overskygges af gamle ved emne- eller genresøgning.

Derudover er titelafgift blot endnu en ekstra udgift for små forlag og for selvudgivende forfattere, som kun kan hente pengene ét sted: Hos forbrugerne. Eller tjene mindre selv.

 

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.