Mine Internetaktiviteter

– de store linjer og interesser

[hent nedenstående som PDF]

2023 Det blev til 25 numre af LYRIKEREN og oprettelsen af lyrikere.dk, før jeg lige måtte trække stikket lidt og puste ud, væk fra formandsposten. Eksperimenterer så med små digtvideoer på Instagram, hvor man kun ser lyden bevæge sig. Hvad mere? 

2022 Tilbage i stolen som formand for digterne i Dansk Forfatterforening. Mange idéer for at få foreningens medlemmer ind i det 21. århundrede. Men GDPR er godt nok ikke nogen velkommen gæst! (Der skal ses på mulig nytte af digtning som NFT’er, blockchainkunst, måske en arrangementsdatabase,ihvertfald noget med digitale digtsamlinger, oprettes domæne for lyrikerne, Årbog måske, digitalt nyhedsblad oma. Det skal helst være sjovt.).

2021 Den snarlige kulmination på “1025 spørgsmål om digtningen”, app og website med snart 1300 spørgsmål at stille digteren og digtningen. Se ansøgning.

KLIK HÉR for online-udkast til 1025 stemmer

2019 Intention og forsøg på at masseindføre digterbiografier i dansk wikipedia, idét nulevende digtere blev og bliver nægtet omtale, hvis ikke notabilitet i form af en vis moderatorbestemt sum bibliotekspenge, notable anmeldere og forlag oa. kan påvises. Dette førte til en ophedet og langvarende “notabilitets-kamp” med moderatorerne, på dansk wikipedia, “wikigate” løseligt kaldet, i weekendavisen og Radio 24/syv. En forandring er i dag (2022) meget, meget langsomt undervejs. Men jeg er stadig stuck med en maltrakteret Wikiartikel, som ingen vil ændre, efter at en wikimoderator hævnede sig på mig.

2018 (og 2012) Forsøg på få Forfattercentrum til ikke yderligere at elitisere oplæsningsstøtte ved ny reduktion af årlige støtteperioder fra 4 til 2; Langsigtet planlægning fremmer de kendte og forlags reklameture og henviser de småt-omtalte og alt impulsivt til gratisoplæsninger.

2017
– Totalt godt 50 youtubevideoer med oplæste “flashdigte” optaget rundt omkring i Europa og Danmark i samarbejde m digteren Cindy Lynn Brown som delprojekt i støttet forsøg på at beskrive “flygtningesituationen” i Europa i digtform. ”HEARSAY er endnu i gang.

– Efter kritik og 2 års venten: Ændring af DBCs registrering af eDigtsamlinger i lyd uden bogforlæg fra “musik” til “digtsamling”, så digtere kan tænke/udgive i lyd, og katalogiseres.

Lyrikudgivende og Lyrikdebutantinvesterende Forlag, online-lister, jeg opdaterer ind imellem

Columbusæg. Endelig efter 8 års grublen: En funktionel… imødegåelse af auto-ombrydning af digte i EPUB, demonstreret i uafhængigt udgiven eDigtsamling: Hver anden tekstlinje sort, hver anden grå, hvorved en linje uanset auto-ombrydning med sikkerhed kan følges til ende. [Og så bliver det ikke bedre, før enten .EPUB-kodekset laves om, digitale elæsere (herunder mobiler) får fleksibel skærm-størrelse, digtlæsende holder op med at kere sig om digtets musik, digteren holder op med at bruge indrykninger, censurerer egne linjelængder, eller demonstrerer en lyrisk blankform, der troværdigt og givende egner sig til den prosa-rettede auto-ombrydning af linjer.] [Folk, der anbefaler “bare” at læse i bredformat, kender ikke til papirsamlinger og præ-digitale digteres brug af  “side” og “flow”. EPUB bruges jo også til genudgivelse af papir-titler – ikke kun nye.]

2016
– Webmaster for Lyrikergruppen i Dansk Forfatterforening 2016-19. Mange artikler af værdi for digtere, som samtidig udfordrede ledelsen – spørgeskemaer om digtere i i dagpenge-systemet og digteres vilkår generelt, refugier, udenlandske erfaringer, rettighedsparadokser under både skabelse og salg, lyrik som metiér eller indtæg?, oa.

Refugie-liste for forfattere oprettet – en hollandsk database gør det dog bedre i dag

2015
Write&Sleep (m digteren Cindy Lynn Brown), et internationalt overnatningsprojekt under Dansk Forfatterforenings daværende Internationale Udvalg, som efter 1.5 års arbejde ved en fejl ikke blev del af årets ansøgningspulje, skønt det var parat til programmering, og nu ligger på hylden til bedre tider og anden ledelse.

  Litteraturtidsskrifter A-Å, en liste med pt. 150 i Norden – jeg opdaterer hvert andet år

2014 Udgivelse af 400+ process-indlæsninger på lydfladen.menneske.dk som ISBN-titel…

2012
– Første forsøg på få Forfattercentrum til ikke at elitisere oplæsningsstøtte ved reduktion af årlige støtteperioder fra 10 til 4: Langsigtet planlægning henviser de småt-omtalte og det impulsive til gratisoplæsninger og fremmer alene Tordenskjold’s soldater og reklameture.

Oplæsningssceneliste online – opdatering opgivet 2019 pga. behov for arrangements-database til at håndtere tilkomster og frafald samt statistik over optrædende og “tour”-lister

2011
– Egen første eDigtsamling i EPUB-format (Peter Poulsen og L&R kom først 😀 )

– Første danske Twitterdigt – idet en twitter-streng er en “baglænsform”, der læses fra det nyeste mod det ældste og har omfangsbegrænsninger på (dengang) 128 tegn pr. indlæg.

2010
– Frivillig i DFFs lyrikgruppe og Internationalt Udvalg frem til 2019

– Oprettede Lyrikdebutantlisten, 2021 med 700 debutanter og 1500+ to go, som opdateres når der er tid, men gerne 2x i året. Nær-komplet 2000-2020 – mangler mestendels selvudgiverforlagene.

2009
– På Facebook (fra 2019 ikke længere pga. psykisk larm) og på Twitter

– Forsøgte at få amerikanske programmører af .EPUB3-industristandarden til at tage højde for autoombrydnings effekt på digtes lange linjer pga. tab af digterens intentioner, hvilket trods mange eksempler blev siddet overhørig og fortsat tvinger eDigtsamlinger til at underkaste sig tilfældig eLæser-software – problematikken i 2011 anerkendt af Det Kgl. Bibliotek.

– ORDLØST(.dk), Danmarks første ebogsantologi/PDF m 122 digte fra Dansk Forfatterforening, 1045 sider, 45 illustrationer.

2008-2009 Formand for digterne i Dansk Forfatterforening. Bi-månedlige elektroniske nyhedsbreve af relevans for digtere – i en gammel forening, hvor digterne så sig opfattet som lidt tilbagestående og besværlige. Eksemplificering af internettets muligheder for digteren.

2007 På Twitter.

2006-2007 Online årsværk #2 med daglige digte og et stort antal RSS-abonnenter

2005
– Online avisartikelsamling i forbindelse med L&R/Morten Hesseldahls kontraktbrud med digteren Martin Glaz-Seerup. Pokker, jeg var harm – og udvandrede siden sammen m 7 andre.

– DRAMATIS PERSONAE – Grafiske digte uden ord udstillet online på Universal Storyline – antallet siden forøget og udgivet som papir og ebog hhv 2013 og 2015

2002
KALK, et CD/DVD-værk lagt online med 153 digt- og fortælleimprovisationer i samarbejde m pianisten og maleren André Lundquist

– Digitale udgivelser af andre digtere via Se, sne!, KALKværk og Digterstemmer.

2001 (->2009, lukning) Bruger og mentor på digte.dk m 16.000 brugere og 400.000 digte ved sitets ophør. Var ene om at se potentialet for eftertiden og forsøgte at få programmørerne af sitet til at overdrage indholdet til det Kgl. Bibliotek, men de ville ikke, uvist hvorfor. (Har siden fundet ud af, at der ligger “noget” på det kongelige, men gr. de nye GDPR-regler kan man kun få adgang til sit eget…!) (Der ligger også noget på waybackmachine, men det er svært at finde frem.)

2000 Online-debat om Pausenotation i digte til synlig videregivelse af musikken i deres opsætning

1999-2000 Første online årsværk med daglige digte (dagligt) sendt til 30-40 email-abonnenter

1999 Det gratis kunstnerhotel, menneske.dk, som fortsat findes, med pt. 15 kunstneres underdomæner og 30 menneske.dk-mailadresser(antallet har været faldende efterhånden som kunstnere køber egne domæner)

1998 Første ebogsudgivelse, en diskette med en PDF, der blev designet med klikbart index. Samtidig forlaget Se, sne!s første eudgivelse – derefter en del andre; ISBN.dk er din gode ven.

1997-> Fremmelse af inderlighed, nævær og lyrisk musik gennem oplæsnings-undervisning og pr. eksempel med stærk inddragelse af nettets muligheder for eksemplificering. [Fik 2014 PoesiPerformancePrisen for min oplæsning]

1996 Eget første website, Alberts Tid, der var første fremvisning af mine tekster i digital regi. Nogen skulle jo bidrage med noget, hvis der skulle være noget “derude”.

1995 Ansat under skabelsen af Praghs første internetcafé til at opbygge en bogbestand af subversiv litteratur gennem kontakt til alverdens forlag og forfattere. Da kun få brugte mail dengang, bestod opgaven også i at gøre forlagene forståeligt, at de måtte udvikle sig.

Første mærkbare internettelefonregning: 4000 kr for 3 måneder…

1994 Online via dial-up til Uni•C. 

1990 Første Mac, tak for lånet og samarbejdet om Magtenbøllebogen, Jan W. Det var rigtig sjovt.

alle udgivelser – bøger og løstekster, videoer og andet

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

2 thoughts on “Mine Internetaktiviteter”

    1. Hvorfor? Jeg synes selv det er lige på grænsen af, hvad jeg egentlig kan tillade mig at bruge et opslag på. Nogle dage har jeg lyst til at tage den ned.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.