Ny beskatningsregel (4) – HVEM eller HVAD skal redde anmeldereksemplaret fra Skats spredehagl?

Problematikken:

Ingen – store, mini- og mikroforlag og udgivere af speciallitteratur – kan længere anmode specialister om at anmelde deres udgivelser eller give journalister anmeldereksemplarer forud for et personinterview, uden at påføre de adspurgte en udgift i form af ANMELDEREKSEMPLARET, som SKAT kræver beskattet som en indtægt.

Hvis modtagerne efterlever den nye regel, vil færre små forlag og fagudgivere af små oplag kunne få deres bøger omtalt og anmeldt af de bedst egnede, fordi tilsendelsen skal være uopfordret for ikke at blive beskattet som indtægt.

Dette vil have en direkte indvirkning på de små forlags og især fag-udgivernes muligheder for at skabe lyd for deres investeringer, og antageligvis enten tvinge anmelderne til ulovlig modtagelse af bøger til anmeldelse, eller hvis ingen efterlever sådan civil ulydighed over for en stupid gang spredehagl, at de små forlag bukker under ét efter ét af mangel på mennesker, som vil omtale deres bøger.

Tabet ligger således kollektivt i den danske kultur, hvor bredden vil forsvinde og blive erstattet af endnu mere mainstreamlitteratur, da mainstreamlitteratur pr. defintion læses af flere og derfor nemmere kan finde anmeldere uden at forlagene behøver lave forhåndsaftaler.

HVEM er krigerne:

HVAD er målet: 

At få skattevæsenet til at undtage anmeldereksemplaret fra beskatning.

HVORDAN, et forslag

Få skat.dk til at acceptere den hidtidige stempling af bøgerne –  “Anmeldelseseksemplar. Ikke til gensalg” – som forudsætning for ikke at beskatte modtagerne. Tilsvarende mærkning lader sig også gøre i  ebøger.


Ny beskatningsregel, #anmeldereksemplar
https://krabat.menneske.dk/kkblog/tag/anmeldereksemplar/

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

4 thoughts on “Ny beskatningsregel (4) – HVEM eller HVAD skal redde anmeldereksemplaret fra Skats spredehagl?”

 1. Det er tydeligt inspireret af influencerbeskatningen. Problemet er blot, at de færreste boganmeldere betragter sig selv som influencere, men fagfolk, hvis fritid ofte overlapper med arbejdstid, og som ikke har anden glæde af anmeldelsen end at læse bogen og give viden videre. Anmeldere lever ikke af bøger eller af store fanskarer, der læser deres anmeldelser. Forlag lever derimod af omtale.
  Det rammer både foreningernes små tidsskriftsudgivelser, som ofte skrives af ulønnede frivillige i fællesskab, og forlagenes omsætning.
  Dit forslag om at markere en bog med “Anmeldereksemplar” er fint, for det vil gøre problematikken let at håndtere.

  1. @Charlotte Lindhardt

   Kære Charlotte, det har “altid” været sådan med stemplingen – i hvert fald som forudsætning for ikke at skulle betale moms og afgifter af en vis del af oplaget brugt som reklameeksemplarer til anmeldere, fotografer, produktplacering og som erstatning for eks. transportbeskadigede eksemplarer. Jeg forsøger bare at få SKAT til at acceptere brugen af stemplet som hele grundlaget for at kunne tilsende Den Rette Anmelder et eksemplar til mulig omtale.

  1. @Lise Andreasen
   hej Lise, beklager jeg først ser det nu. Meget er sket. Hvad jeg ikke vidste dengang for snart 3 uger siden var, at “medier” er fredede. Det står der godt nok, så vidt jeg kan afklare det, ikke noget om nogen steder – men det er “praksis”. Jeg kan ikke engang få en klar afgrænsning af, hvad “medier” er. Og det er jo sådan, at der findes en aktiv gruppe Bogbloggere under Journalistforbundet, der om nogen burde garantere for lødigheden af i hvertfald de tilknyttede bogbloggere, og som sådan ligestille dem med andre anmeldere og kritikere.

   jeg har siden holdt fast i, at det er anmeldereksemplaret, det handler om – og Morten Bødsgaard, vores skatteminister, var da også ude i går og informere om, at skattestyrelsen skal gøre noget ved det… Egentlig et ret uklart svar, så jeg har skrevet og bedt om en klarificering: Er anmeldereksemplaret fredet Voer Hele Linjen, eller er det stadig op til alle og enhver, der modtaget en ny bog til mulig omtale, hvad enten det er efter aftale eller ej, at opgøre den til skat med værdien NUL KR.?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.