Hvorfor fanden bruge Mp3 i lydbøger?

Fordi det har vi altid gjort. Så, det er godt nok…
Prisen for laveste fællesnævner i Lydbøger går til…

Der er tre elementer i titlens spørgsmål:

  • Fanden
  • Mp3
  • Lydbøger

Lad os for dramatisk effekt tage dem i omvendt rækkefølge.

LYDBØGER

En lydbog kan karakteriseres som “en optagelse af en indlæst bogtekst”, uden dermed at begrænse lydbilledet til ord alene. Om end det auditive spektrum er snævrere for tale end for musik, har detaljerigdommen i lydbilledet stor betydning for lytteoplevelsen, og studieteknikere verden over gør deres bedste for at skabe en væsentlig gengivelse af læsestemmen og dens eventuelle support-lydbillede, herunder både musik og naturlyde.

Mp3

er et lyd-codec, som 2015 har over 20 år på bagen. Designet af Frauenhofer Institute i Tyskland til datidens 16-bit computere med langsomme processorer og små harddiske. Opnår stor kompression og lille filstørrelse ved at skære den øverste og nederste del af lydspektret af. “Det kan alligevel ikke høres, at det mangler.”

Man kunne hér med lige så stor ret argumentere, at det ikke nødvendigvis lyder bedre af, at ingen ved, hvad der skulle have været i disse frekvensområder.

FANDEN

er som altid, når det handler om kunst, den ufølsomme kapitalisme. Og årets danske pris for laveste fællesnævner i Lydbøger går til… edistributionsfirmaet Publizon! Vi ønsker tillykke.

Juryen siger om Publizon: Bibliotekernes kommercielle samarbejdsparter, ejet af de store forlag i Danmark, hvoraf kun Gyldendal endnu er på danske hænder, har udmærket sig ved ikke blot at sætte gebyrerne op på forlagenes titler i Publizons database, så småforlag belastes, men især ved igennem mange år i al praktisk forstand at definere den digitale lydbog som en lytteoplevelse af de helt ringe.

Ud over i Apple iTunes Store er det således ikke muligt for et forlag at udgive en bog som lydbog til download-salg eller streamet udlån, hvis kvaliteten ønskes hævet over

  • 16 bit
  • 44.1 KHz
  • 96 kbps
  • MONO

da Publizon kategorisk nægter at distribuere den. Det selvindlysende i, at Publizon kan spare 50% på at gennemtvinge forbud mod STEREO – 50% harddiskplads, 50% båndbredde, 50% færre ting der kan gå galt hos forbrugeren – gør netop denne prisuddeling så velvalgt.

Og sammenligner man med kvaliteten hos Apple – som aldrig giver ved dørene – tæller det opad for juryen, at man hos Publizon vælger komplet at ignorere både Apples globale minimumskrav om stereo og en bitrate på 256 kbps i lydbøger udgivet på iTunes Store.

Som direktør hos Publizon, Steffen Sørensen, så rammende udtrykker det:

»Der er ikke nogen lydgevinst, så det eneste, man gør, er at genere slutkunderne med større filer. Vores udgangspunkt er, at vi har defineret en standard, som vi mener, er rimelig og kan rumme ordentlig lydkvalitet. Metallisk klang kan undgås, hvis man komprimerer korrekt i forhold til den konkrete udgivelse«, siger han.

Det er flot sådan at bestemme på vegne af et helt land, hvad en lydbog ér. Og dermed blokere for innovation hvad angår andres definition på en lydbog – som jo kan komme til at koste på Publizons bankkonto eller gøre dem mindre konkurrencedygtige*, hvis pludselig forbrugerne tror de har indflydelse.

Og med disse stærkt valide argumenter om tilstrækkelig lydkvalitet i bagagen tages det sidste stik hjem ved firmaets insisteren på fortsat brug af Mp3-formatet. Især nu da hele verden uden for Publizon og de danske biblioteker har accepteret det nye downloadformat, Mp4, som ikke blot fylder mindre, men også lyder bedre end mp3.

En svag kritik kunne være Publizons fastholden af kriterierne for lydkvalitet som tegn på uvidenhed, men da firmaet på alle andre områder er dygtige til at maksimere profitten på bekostning af bredden i kunsten, må den antages at være et regulært arrogant skøn af slutbrugernes hardware som hidrørende fra det forrige årtusinde samt af brugernes manglende evne til at vurdere lyd på et æstetisk niveau over mobiltelefonhøjtaler. Flot!

Vi ønsker atter tillykke med prisen.

(Og nej, vi bliver aldrig enige om jeres rolle)

* Nej, vent; I er jo et defacto monopol, så jeres priser er uden betydning. De kan bare langsomt skrues op… for der ER ingen andre steder at gå hen, som bibliotekerne vil samarbejde med.

__
http://politiken.dk/kultur/boger/ECE2422682/kvaliteten-halter-i-danske-lydboeger/
http://www.askaudiomag.com/articles/the-rise-and-fall-of-mp3

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.