Smal litteratur i lydbøger?

De etablerede forstår ikke at opdyrke markedet.

HVORFOR IKKE BARE LÆSE?
Købere/lånere af lydbøger elsker litteratur, men har ikke ork, evne eller måske bare tid i hverdagen. En voksende del ønsker at beskæftige hjernen under repetativt arbejde eller transport. Mange opfatter oplæsning som om­sorgsfuldt og afslappende selskab. Og for nogle er litteratur i lyd noget det er muligt trygt at lade sig udfordre af, på hjemmebane.

2015 er lydbøger i vækst over hele verden. Det er ikke usædvanligt, at en trykt roman i dag akkompagneres af en 1:1 indlæsning.

Hvad digtningen angår (som jo har mit hjerte) kan man via biblioteket i Danmark låne en del lydbøger med ældre digtere på CD og DVD, men pt. findes kun 4 (fire) digtere i digitalt salg og udlån. Der er således basis for et nichemarked, hvis man orker at opbygge det fra bunden.

For digteren selv er indtaling en god investering i engagementer uden for eget netværk – det er muligt for hele netværket af interesserede, arrang­ører og professionelle læsere at få indsigt i, hvad de kan forvente af et besøg. Plus hvad oplæsning godkendt af digteren selv tilføjer af lag i vurderingen af intentionerne i et igangværende eller begyndende for­fatterskab.

 

PERFORMANCEDIGTNING

I det forrige årtusinde var det mest almindeligt at gå til mundtlig poesi, også kaldet “spoken word”, fordi man allerede kendte digteren fra tekst­en og var nødt til at have set giraffen for at være kulturel. Det var dengang noget hed “fin-kulturelt”.

Med tilkomsten af Øverste Kirugiskes digterbande og dansk poetry slam i 1998, samt en lang og skiftende række af arrangements-grupper og -steder blev det almindeligt at gå ud for at høre digtere trykke den af. Og siden har performance-digtningen lige så stille og roligt genvakt den kunstform, hvor digteren helt naturligt indregner et lydligt udtryk i sin poesi.

I dag støttes stemmen af litteraturgruppen under de danske kunst- og kul­turmidler, kunst.dk. I en handlingsplan fra Kunstrådet står: “I sin mundtlige form bliver litteraturen gennem fremtræden og optræden et sted for både individuel og kollektiv identitetsdannelse.” Man kunne på en anden måde sige, at vi alle blivere klogere, når digterens intentioner og publikums forventninger kan spejle sig direkte i hinanden, i scenerummet.

Markedet vil dog altid lægge en kommerciel vinkel og fraregnet en enkelt digter har digtningen på skrift og i lyd for lange udsigter til at forsvare indsatsen, huslejen, lagerpladsen. For seniorredaktør på forlaget L&R, Lasse Horne, skal en titel for at blive produceret som lydbog være “en evergreen af en titel. En, der også er interessant om fem år.«

Det kan man jo kun være enig i. Bare set fra en lidt anden vinkel, hvor markedet ikke er det statiske blik på afgrøderne, som er de etableredes forlags vilkår.

digterstemmer.dk, f.eks.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.