Ensomhed: 50/50 arv&miljø og helbredstruende

Omfanget af et menneskes ensomhed er ikke dikteret af (manglende) social interaktion.

THE LETHALITY OF LONELINESS er et langt blogindlæg, der definerer ensomhed som fysiologisk begreb og går i dybden med konsekvenserne af livslang ensomhed.
http://www.newrepublic.com/article/113176/science-loneliness-how-isolation-can-kill-you#

Det mest væsentlige ved essayet er, at hjernen hos mennesker med stærk længsel efter intimitet og fællesskab udskiller Noradrenalin og Adrenalin som forsvar mod at være ubeskyttet uden for flokken, hvilket har den effekt at være livsforkortende på en hel række fysiologiske områder.

Men derudover viser forsøg med tidlig isolation blandt aber, at ensomhed kan forårsage øget mobning fra flokkens alfaer, fordi social utilpassethed gøre den ensomme ude af stand til at tolke underkastelseskrav fra de stærkeste i flokken – hvilket medfører endnu større isolation og ensomhed. En selektionsmekanisme i en stærkt flokstyret dyreart. Det samme gælder menneskene.

Forsker i ensomhed John Cacioppo i interview. Hans bog “Loneliness” omhandler den fysiologiske påvirkning ensomhed øver på menneskers liv:

Kerry Howley (Reason) and John Cacioppo (University of Chicago)

Recorded: Jan 15   Posted: Jan 19, 2009
Download:   wmv | mp4 | mp3 | fast mp3
OBS: Acetaminophen som det aktive stof i Paracetamol kan lindre følelsesmæssig smerte… da følelsesmæssig smerte og fysisk smerte “overlapper” i hjernen. Pas på med leverskader, hvis ensomhedsfølelsen er akut efter forholdsbruddet. Derudover kan både blodtrykssænkende medicin og betablokkere hjælpe på effekten af ensomhed som følge af stress (Adrenalin- og Noradrenalinudskillelse i kroppen). Men noget som simpelt som et kæledyr eller mindfulness, eller at finde noget at tro på, eller deltagelse på et gymnastikhold… mange situationer, hvor man giver sig selv til andre bliver til situationer, hvor man giver omsorg og kærlighed til sig selv, og derigennem oplever en mindskelse af sin ensomhed og stressen, der opstår ved at føle sig uden for flokken.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.