brændt ud

Man skal brænde for at brænde ud.

TAB er en del af alle lidelser, og kan nemt føre til kortere eller længerevarende nedtrykthed, sorg, eller depression: Noget er mistet, som giver én følelsen af ikke at være hel, eller man må skulle give slip på noget, man før har værdsat højt: et menneske, forestillinger om egne evner, retning i livet, betydning for andre, forskning, filosofi…

Men at miste interessen i nyt er at miste interessen i selve livet.

 

UDBRÆNDTHED

Udbrændthed er blandt andet kendetegnet ved:

 • følelsesmæssig udmattelse
 • ufølsomhed over for andre mennesker
 • lav præstationsevne

Et bedre ord for udbrændhed er nok “udmattelsesdepression”.

Stress vs. Udbrændthed

Stress
Udbrændthed
Karakteriseret ved overansvarlighed Karakteriseret ved manglende engagement
Følelsesudtryk er overreagerende Følelsesudtryk mangler kant og indhold
Afføder hast og hyperaktivitet Afføder hjælpeløshed og håbløshed
Tab af energi Tab af motivation, idealer og håb
Fører til angstlidelser Fører til afsondrethed og depression
Primære skade er fysisk Primære skade er følelsesmæssig
Kan tage livet af dig før tid Kan få livet til at synes ikke værd at leve
Source:Stress and Burnout in Ministry

 

Udbrændhedt forekommer typisk på arbejdspladsen: Du arbejder for meget og bliver værdsat for lidt. Meget enkelt. Men erstat “arbejdsplads” med hvad som helst, der kræver en stor del af din tid, ansvar, engagement, og du vil se, at udbrændthed kan forekomme hvorsomhelst.

Overlæge Bo Netterstrøm på Hillerød Sygehus siger, at udbrændthed tidligere hovedsageligt blev relateret til arbejde med mennesker, f.eks. patienter, klienter og elever, men at nyere forskning viser, at udbrændthed også er knyttet til det psykosociale arbejdsmiljø generelt, og særligt til organiseringen af arbejdet.

Det er således vigtigt at undstrege, at dine evner eller muligheder for at sige fra og til, dine livsstilsvaner og din personlighed er stærkt medvirkende faktorer på din vej til udbrændthed.

En stor del af nedenstående er oversat fra en god engelsk side om udbrændthed; jeg har ikke set det bedre beskrevet.

 

ÅRSAGER

Som angivet ovenfor er det vigtigt at understrege, at Udbrændthed ikke er Stress – om end nogle kalder det slutstadiet i et stressforløb.

Hvor den typiske beskrivelse af Stress er en indikation om “for meget“, er Udbrændthed tegn på “for lidt“.

Arbejdsmæssige årsager til udbrændthed

 • Følelsen af lille eller ingen kontrol over dit arbejde
 • Mangel på anerkendelse eller belønninger for godt udført arbejde
 • Uklare forventninger eller for store krav til udførelsen af dit arbejde
 • Udførelsen af monotont eller fordringsløst arbejde
 • At arbejde i omgivelser, der er kaotiske eller stærkt ladede
 • Mobning/chikane
 • Dårlig/uopmærksom ledelse

Livsstilsårsager til udbrændthed

 • At arbejde for meget, uden tid til afslapning og socialisering
 • At være under påkrav om at skulle være for meget for for mange mennesker
 • At påtage sig for mange ansvarsområder, uden hjælp fra andre.
 • At ikke få søvn nok.
 • Mangel på tætte, støttende relationer.

Personlighedstræk, der kan bidrage til udbrændthed

 • Tendenser til perfektionisme; intet er nogen sinde godt nok
 • Pessimistisk syn på sig selv og på verden
 • Behovet for at være i kontrol; uvillighed til at uddelegere til andre
 • Konkurrenceminded Type A personlighed

TEGN OG SYMPTOMER

De forskellige tegn på udbrændthed skaber totalt set et billede af en person, som er udmattet, negativ og ude af stand til at bede om hjælp. Eneste lille lyspunkt er, at man skal brænde – for at brænde ud…*

Fysiske tegn og symptomer på udbrændthed

 • Føler sig træt og drænet det meste af tiden
 • Lavt immunforsvar, føler sig ofte syg
 • Jævnlige hovedpiner, smerter i ryg og muskler
 • Forandringer i appettit eller søvnvaner

Følelsesmæssige tegn og symptomer på udbrændthed

 • Følelse af fiasko og tvivl på egne evner
 • Føle sig hjælpeløs, fanget og slået
 • Afsondrethed, føler sig alene i verden
 • Følelseskulde
 • Tab af motivation
 • Voksende kynisk og negativt livssyn
 • Mindsket følelse af at slå til i forhold til egne forventninger

Adfærdstegn og -symptomer på udbrændthed

 • Trækker sig fra ansvar
 • Isolerer sig fra andre.
 • Forhaler og udsætter ting; skal bruge længere tid på at færdiggøre opgaver
 • Uinteresseret i andre
 • Bruge mad, stoffer eller alkohol for at holde det ud
 • Lade sine frustrationer gå ud over andre
 • Pjække fra arbejde eller komme sent og gå tidligt

 

Tegn på udbrændthed, der er diagnosticeret som depression

 • Sænket stemmeleje
 • Pessimisme
 • Følelse af fiasko
 • Manglende lyst til handling – handlingslammelse
 • Brudt søvnmønster
 • Psykosomatiske lidelser
 • Selvbebrejdelse
 • Skyldfølelse
 • Angst
Kilde: Overlæge Bo Netterstrøm, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Sygehus

UNDGÅ AT BRÆNDE UD

At brænde ud er ikke billet til en ferie på sofaen. Det betyder: Dit kreative potentiale er fløjet fra reden, for det kan ikke eksistere i et miljø, hvor det ikke bliver værdsat. Og da dit kreative potentiale behøves i alle livssammenhænge, fra madlavning til kærlighedsrelationer, fra lønarbejde til kunst, fra idéskabelse til problemløsning, fra nydelse til rettidig afslapning, er det faktisk hele dit liv, der er på spil.

 • Begynd din dag med et afslappende ritual. Hellere end at springe ud af sengen, lige så såre du vågner, så brug et kvarter på at meditere, summe på livet, skrive i din dagbog, strække dig så blidt som det er muligt i sengen, eller læse noget, du føler inspirerer dig.
 • Anlæg dig sunde spise-, motions- og søvnvaner. Når du spiser rigtigt, indgår i regelmæssig fysisk aktivitet, og får tilstrækkelig med hvile, vil du have energi og modstandskraft nok til at deale med livets besvær og krav.
 • Sæt grænser. Hold dig inden for rammerne af, hvad du formår. Lær at sige “nej” til krav om din tid. Hvis du finder det svært, så mind dig om, at “nej” muliggør et “ja” til dét, du virkelig ønsker.
 • Tag en daglig pause fra teknologi. Planlæg et tidsrum hver dag, hvor du går fuldstændig off-line. Læg din laptop væk, og sluk telefonen – undlad helt at tjekke mail, twitter, facebook osv.
 • Giv næring til din kreative side. Kreativitet er en stærk modgift til udbrændthed. Prøv noget nyt, påbegynd et sjovt projekt, eller genoptag en elsket hobby. Vælg aktiviteter, der ikke har noget med arbejde at gøre.
 • Lær, hvordan man håndterer stress [link]. Når du er på vej til at brænde ud, ligger følelsen af hjælpeløshed lige for. Men du har meget større kontrol over stress, end du måske tror. At lære at håndtere stress kan hjælpe dig med at genvinde balancen.

AT KOMME SIG

Udbrændthed kan forebygges, reduceres og overvindes. Men det skal forholdes til. Det nytter ikke noget at lade som om, det går væk af sig selv. Du vil blot gøre mere følelsesmæssig og fysisk skade på dig selv, hvis du ikke tager din udbrændthed alvorligt.

Du kan altid gøre brug af ovenstående tips til at forhindre udbrændthed, men ér det sket, må der andet og mere til:

At komme sig af udbrændthed, strategi nr. 1: Sæt farten ned

Når du er nået til sidste stadie i den nedadgående rutchetur, som udbrændthed er, løser holdningsændringer eller opmærksomhed på dit helbred ikke noget. Du er nødt til at tvivnge dig selv til at sætte farten ned eller holde en pause. Reducer mængden af forpligtelser og aktiviteter i det omfang, det er muligt. Giv dig selv tid til at hvile, reflektere og komme dig.

 

At komme sig af udbrændthed, strategi nr.  2: Find støtte

Når man er brændt ud, tenderer man normalt imod at beskytte den smule energi, man har tilbage, ved at isolere sig selv. Men dine venner og familie er vigtigere end normalt, når du har det svært. Gå til dine elskede venner og familie og find støtte dér. Blot at dele dine følelser med et andet menneske kan lette noget af byrden.

 

At komme sig af udbrændthed, strategi nr. 3: Gentænk dine mål og prioriteter

Udbrændthed er et sikkert tegn på, at noget væsentligt i dit liv ikke fungerer. Tag dig tid til at tænke over håb, mål, og drømme. Forsømmer du noget, der er virkelig vigtigt for dig. Udbrændthed kan være en mulighed for at genopdage, hvad der reelt gør dig glad og følgelig lægge kursen om dén vej.

At komme sig af udbrændthed, strategi nr 4: Anerkend dine tab

Med udbrændthed følger mange tab, som ofte kan forblive uanerkendte. Uanerkendte tab holder på meget af din energi. Det kræver en helt enorm mængde følelsesmæssig kontrol at forhindre sig selv i at føle smerten over disse tab. Når du anerkender disse tab og tillader dig at sørge over dem, frigiver du den fangne energi og åbner dig selv for at hele.

 • Tab af idealismen eller drømmene, du påbegyndte din karriere med
 • Tab af rollen eller identititen, der oprindeligt fulgte med dit job
 • Tab af fysisk eller følelsesmæssig energi
 • Tab af venner, sjov, og fællesskabsfølelse
 • Tab af respekt, selvagt, og følelsen af kontrol og bemestring
 • Tab af glæde, mening og formål, som giver arbejdet – og livet – værdi
 • (kilde: Keeping the Fire af Ruth Luban)

UDBRÆNDTHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

Den mest effektive måde at bekæmpe udbrændthed på jobbet er at stoppe med at gøre, hvad du gør, og gøre noget andet i sted – hvad enten det indbefatter at skifte job eller karriere. Men hvis dét ikke er muligt for dig, er der dog andre ting du kan gøre for at forbedre din situation, eller i det mindst din sindstilstand.

 • Gå aktivt ind i problemerne. Læg en proaktiv stil – snarere end en passiv – i forhold til sager på din arbejdsplads. Du vil føle dig mindre hjælpeløs, hvis du står frem og udtrykker dine behov. Har du ikke autoritet eller kræfter til at løse problemet, så tal med en overordnet.
 • Tydeliggør din jobbeskrivelse. Bed din chef om en opdateret beskrivelse af forpligtelser og ansvarsområder i forhold til dit job. Påpeg jobområder, man forventer du udfører, som ikke står i din jobbeskrivelse, og bring det hele lidt i dit favør ved at vise, at du har lagt energi i at udføre arbejde over og uden for parametrene i dit job.
 • Bed om nye opgave. Hvis du har lavet præcis det samme arbejde i meget lang tid, så bed om at få noget nyt at lave: et andet vurderingsniveau, et andet salgsområde eller -territorie, en anden maskine.
 • Tag fri. Hvis udbrændthed forekommer uundgåelig, så hold fuldstændig fri fra arbejde. Tag på ferie, brug dine sygedage, bed om orlov – hvad som helst, der kan fjerne dig fra denne situation. Brug tiden på at genoplade dine batterier og få perspektiv på tingene.

 

Gode råd mod udbrændthed

 • Undgå for høj grad af specialisering, således at du bruger de samme ressourcer hele tiden.
 • Sørg for at uddanne dig bredt, så du har større muligheder i fremtiden.
 • Sørg for at skille arbejdet fra privatlivet. Undgå at tage problemerne på arbejdspladsen med hjem.
 • Sørg for at have et netværk af kolleger til at støtte dig i vanskelige situationer og opsøg lederstøtte.
 • Undgå alene-arbejde mest muligt.
 • Sørg for, at der er klarhed over hvilken arbejdsopgave, du faktisk har, så der ikke opstår konflikter med andre om dette.
 • Forsøg at søge indflydelse på planlægning og prioritering af arbejdet

 • (Kilde: Overlæge Bo Netterstrøm, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Sygehus)

Yderligere læsning

ENGELSK
Burnout Syndrome: Prevention and Management; Handbook for workers of harm reduction programs

The abundant Artist – burnout

 

DANSK
eksempel på psykolog-behandling (psykolog Joanna Sorgenfri, tilfældigt fundet ved googlesøgning)

Google selv flere psykologer

Cortisoltest af binyretræthed (udbrændthed) kan give klart svar

 

* Når man brænder FOR noget, udtrykker man en indre længsel, forestilling, savn, drøm på en ofte meget eller OVER-ansvarlig måde, hvor man ikke sjældent sætter sit eget helbred ind på udførelsen af dét, man brænder for: Glemmer at spise, arbejder for lange træk og glemmer at sove, holder sig i gang med stoffer og medicin, giver sin skabelse for stor magt i forhold til andre nødvendige tiltag i livet, f.eks. social kontakt, berøring, personlig hygiejne, tøjvask, rengøring osv.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

2 thoughts on “brændt ud”

 1. Hej Kenneth
  Synes at det er interessant at du vælger at undersøge et fænomen som du selv mærker i dit liv.
  Der er meget stof på din side her,som jeg
  besøger for 1 gang, men jeg tænker at det ikke er sidste 🙂 tror det vil blive en interessant rundgang.
  Jeg fandt den egentlig, fordi jeg søgte dig på fb. Vi var pennevenner engang og jeg blev nysgerrig på hvor du er i verden.
  Hilsen
  Rikke (der engang hed Mette)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.