Rygestop 2: Det globale bedrag og magtens foragt.

Tobak- og sundhedsindustri og verdens regeringer lader folk fortsætte i nikotinafhængighed, fordi det gavner økonomierne. Ved du, hvorfor du er afhængig, og af hvad?


I indlægget om Rygestop gaves 27. maj gav et overblik over nikotinets indvirkning på hjernen. Følgende opsummerer og udbygger på den kemiske fangstcirkel, der er nikotinindtagelsens forbandelse, og påpeger en globalt accepteret løgn fastholdt af kapitalinteresser i led med regeringer og sundhedsmyndigheder.

Trangen til at ryge fastholdes i erindringen, fordi

 • at ryge tobak giver kroppen nikotin, som
 • udløser store mængder af transmitterstoffet acetylcholin, som
 • forøger kaldet af cholinenergetiske neuroner i hjernen, som
 • får hjernens belønningssystem til at udløse motivationsstoffet dopamin, som
 • hjælper til at minde om at gentage handlingen (at indtage nikotin), som
 • udløser glutamat, der øger mængden af endorfin i hjernen, som
 • ved sin lighed med morfin virker smertelindrende, som
 • bekræfter hjernens belønningssystem i det gode ved at indtage nikotin, som
 • minder organismen om det gode ved handlingen, som
 • forhåndsgodkender indtagelsen af nikotin – i en eller anden form!
 • Og siger den skal gøre det igen!
 • Og igen!
 • Og igen…!

Nikotin er altså ikke synderen! Der er faktisk slet ikke tale om synd! Men derimod et i bogstaveligste forstand UR-gammelt neurobiologisk belønningssystem, som blot ikke er gearet til vor tids ensartethed og vedvarende tilgængelighed, gældende for

 1. stort set alt vi propper i munden i den vestlige verden,
 2. og mængden af stimulerende aktiviteter, vi kan foretage uden at frygte at dø.

Vores samlebåndssamfund målretter alle lovlige (og mange ulovlige) aktiviteter, og stort set ethvert indtag af føde og drikke, så hjernen stimulerer individet til at gentage handlingen og således vende tilbage til sælgeren, produktet, aktivitetens udbyder…!

Opsummering:

 1. Hjernen belønner os med bl.a. endorfin og dopamin, når vi gør noget, som i vores begrænsede biologiske bevidsthed anerkendes som værende overlevelsesfremmende. Herunder bl.a. mad med sukker og “god smag og lugt”, sex, hård fysisk aktivitet o.a. Men også aktiviteter og indtagelse, som ikke i sin egentlige form kan regnes som overlevelsesfremmende – f.eks. snowboarding, S/M, overarbejde, alkohol, nikotin o. lign.
 2. Kroppen lider under enhver form for overdreven indånding af røg, fordi røgen fortrænger kroppens optag af ilt. Røg i stuen fra brændeovn og pejs, fra udendøres bål, og brændende plantedele af tørret tobak, pot, urter og blomster giver samme gener.
 3. Tobaksrygning fylder lungerne med tjære, hvilket yderligere stjæler iltoptag og samtidig kan forårsage celleforandringer, der kan blive til kræft.
 4. Industritobak er propfyldt med over 40.000 stoffer, hvoraf mange regnes for direkte livstruende – og samtlige stoffers totale effekt på kroppen kendes kun via konstateringen af generel svækkelse af kroppens organer.
 5. Nikotin er ikke den direkte årsag til rygeafhængighed. Den virkelige afhængighed forårsages af antallet af dopamin-receptorer i hjernen: Et lille antal skaber lille eller ringe afhængighed, et stort antal skaber stor.
 6. Tobaksselskaberne tilsætter stoffer til tobakken for at skabe maksimal effekt og binding af nikotinen i hjernen.
 7. I erkendelse af rygeres opmærksomhed på skaderne ved indtagelse af brændende plantedele, er nu skabt en af de mest utrolige reklamedrevne løgne i nyere tid: At nikotinplastre og nikotintyggegumme skulle hjælpe rygere af med afhængigheden. Herved flyttes afhængigheden af nikotinindtagelse over i privaten – afhængigheden bliver usynlig!

Nikotintyggegummi og -plastre er – set fra et reklamemæssigt synspunkt – en fantastisk skabt og gennemført markedsføringskampagne, der har “solgt” idéen om produktets mirakuløse hjælpevirkning til alt og alle i ethvert samfund, fra høj til lav.

Nogle mennesker tænker mere på penge end på mennesker. Denne massive nikotin-løgn bør således betragtes som opstået i et livssyn, der blot ser nikotinindtagere som fanger af deres egen hjernes behov for optimering af positive livsomstændigheder; et livssyn, der mener, at misbrug i privaten, som ikke skader nogen (tilsyneladende), og tillige holder en hel industri i gang og sænker omkostningerne på sundhedsområdet og forhindrer store personlige lidelser i form af nedsat organvirksomhed, er af det gode. I og med tobaks- og reklameindustriens unddragelse af informationer om fakta bliver dét at kvitte sin afhængighed det enkelte menneskes ansvar helt alene, hvilket passer fint i dette liberalistiske syn på sundhed og velvære. Lægeverdenen og sundhedsmyndighederne bakker fuldt op om brugen af andet-nikotinindtag-end-tobak som afvænningshjælp.

Det er ikke min holdning, at man skal narre folk. Mennesker oplyser man.

Man siger, at summen af lasterne er konstant; det kan meget vel være tilfældet, fordi antallet af dopamin-receptorer i et menneskes hjerne afgør den sandsynlige risiko for afhængighed. F.eks. behøver Alfa-hanner og -hunner 4 x højere dopamin-stimulans end andre mennesker. Men at fylde folk med løgn i en størrelsesorden som tilfældet er med salget af “nikotintyggegummi som hjælp til rygestop”, hvor den salgbare vare frem for at skulle afbrændes og indhaleres blot indpakkes i en neutral beholder, et tyggegummi, er forargeligt på et niveau, jeg ikke har ord for!

Vi taler om offentlig anerkendelse af bedrag, så industrien kan tjene penge og staten spare udgifter. Vi taler bedrag på en global skala hér! Vi taler om at få “maskinen” til at køre rundt, uden hensyntagen til andet formål end dét. Intet fokus på indholdet – på hvilke mennesker vi kan blive, hvis vi anerkender de følelser og de behov, vi smertestiller med nikotin og andre stoffer, herunder alkohol, kaffe, te, cannabis, ecstacy, kokain, amfetamin, LSD osv. – fordi vores biologiske hjerne endnu ikke er avanceret til at kunne skelne mellem indtagne stoffer, der unødvendigt udløser dopamin og indtagne stoffer, der udløser dopamin, fordi kroppen faktisk behøver at blive motiveret; det fordrer en højere bevidsthed og en kontrol af vore impulser.

Det er det her med “endnu ikke”: Den menneskelige udvikling er et produkt af menneskers handlinger. Lyver vi for os selv og hinanden, lærer vi ikke at passe på os selv og hinanden – på jorden. Udviklingen mod et bedre liv for alle er et fælles projekt; vores arts ekspansion understøttes af løgne, der tilgodeser det hierakiske system, vore økonomiske modeller hviler på. Hvis ikke 99/100 af Jordens mennesker skal havne i ulidelige livsomstændigheder, skal vi holde op med de løgne, som tilgodeser et fåtal af vore individer på bekostning af resten. Og rygesubstitutter er kun én af mange, mange, MANGE løgne, der viser magtens foragt.

Det kan ikke siges enklere.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

One thought on “Rygestop 2: Det globale bedrag og magtens foragt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.