Systemmodstandere…

 

Besynderligt, at visse mennesker tror, at et hvilket som helst samfund kan klare sig uden dissens. Modstand mod systemet. Et samfund, der håner, bekæmper eller undertrykker og straffer dissens er blot en mat og udynamisk spejling af nogle filosofiske eller økonomiske doktriners idealtilstand. Og som sådan fuldstændig ude af trit med både menneskers natur – nysgerrighed, skabertrang, udbedringstrang, fremtidssigte – og med naboer, der ikke begrænser menneskers udfoldelser ud over, hvordan man evt. måtte volde andre skade med sine handlinger.

Skepsis, -der beskriver en position mellem tiltro og afvisning – opfattes af de rationelle kun som acceptabel, hvis den er “sund”, dvs. rationel. Et samfunds borgere, der regner at have tillid til den “faktuelle”, autoritære udsiger i vores internet-datadelings-helvede for selvfølgelig, er rædsomt tæt på accept af noget totalitært.

Løsningen på skepsis er hverken total transparens – dem, der går først, nøjes ikke med at gå op i skostørrelse – eller et parallelsamfund bestående af “enige mistroende” – men i at spørge hinanden, hvordan i vores højhastighedssamfund kan vi ellers få tillid til “fakta”, når 10.000’er hele verden over står parat med alternative svar og holdninger og kritik af hver en lille tøven eller bøn om udsættelse af øjeblikket for rette, entydige, sandt faktuelle og efterprøvelige svar, som enhver kan anerkende?!

Del data med enhver. Lidt til hver at have ansvar for – at dele med andre eller beskytte, som man nu finder det tilstedeligt, nødvendigt eller selvfølgeligt. Kollektiv transparens.

Her er den rationelle virkeligheds fokus på syndebukkene – “sølvpapirshattene”, dém der tillader sig åbent at stille spørgsmål ved autoriteternes måder at rundsprede data og oplysninger på. Spidsen af et meget gammelt isbjerg, der regner Verden som verden-for-alle, og derfor noget, som enhver skal være enig i. Men med internettet og hackere, kaoter, trolls og imbecile misinformanter går dén ikke længere.

Sorry, den er sådan lidt…

Her er coronaoprørets nøglepersoner 

Mandag Morgen og Altinget har kortlagt det netværk af foreninger og enkeltpersoner, der arbejder aktivt for at mobilisere modstanden mod coronakrisens restriktioner. Fem personer står centralt i netværket.

https://www.mm.dk/artikel/her-er-coronaoproerets-noeglepersoner

 

“Wikipedia co-founder: I no longer trust the website I created”

 

UnHerd on youtube  256.000 abonnenter (23/2 2022)

Freddie Sayers meets Larry Sanger.

[Kun lyd]

Listen to the podcast version

Read the full article here

Chances are, if you’ve ever been on the internet, you’ve visited Wikipedia. It is the world’s fifth largest website, pulling in an estimated 6.1 billion followers per month and serves as a cheat sheet for almost any topic in the world. So great is the online encyclopaedia’s influence is so great that it is the biggest and “most read reference work in history”, with as many as 56 million editions.  But the truth about this supposedly neutral purveyor of information is a little more complex. Historically, Wikipedia has been written and monitored by a community of volunteers who collaborated and contested competing claims with one another. In the words of Wikipedia’s co-founder, Larry Sanger who spoke to Freddie Sayers on LockdownTV, these volunteers would “battle it out”.

This battle of ideas on Wikipedia’s platform formed a crucial part of the encyclopaedia’s commitment to neutrality, which according to Sanger, was abandoned after 2009. In the years since, on issues ranging from Covid to Joe Biden, it has become increasingly partisan, primarily espousing an establishment viewpoint that increasingly represents “propaganda”. This, says Sanger, is why he left the site in 2007, describing it as “broken beyond repair”.

Youtube source: https://www.youtube.com/watch?v=l0P4Cf0UCwU