Facebook tester nedrangering af politisk indhold til fordel for det familieorienterede

= følelsescensur

Kilde: Facebook to test downranking political content in News Feed | TechCrunch

Forsøget angives at være “midlertidigt”, og handle om at afsøge muligheder for rangordning af politisk indhold til fordel for indhold fra familie og venner.

Altså lukkede, nære cirkler. Uden for pøbelen. Pøbelen… udenfor.

Aggressiv, uoplyst sladdervoren, hysterisk oprevet, spekulativt manipulerende retorik fra mennesker, som føler sig overset, er – uanset ubehaget og risikoen for demagogisk opportunisme, når mennesker smitter hinanden med frygt – stadig pøbelens tale.

Pøbelen er adrenalin. Pøbelen er magtens ufølsomhed. Pøbelen er det værste af menneskelighed og humanisme, hvor det bedste er hjælpsomhed, medfølelse, opofrelse, omsorg og storsind. Pøbelen kan ikke ignoreres bort. Pøbelen er et produkt af politisk inkompetence; uvilje til at dele magten; mistillid til det bedste i mennesker – og pøbelen som synligt element kan slukkes og brændes inde. Ofte.

Facebook slukker for pøbelen. Brænder pøbelen inde. Overlader resten af problemet til toppen. Toppen af magten arbejder bedst med bortskaffelse og usynliggørelse. Lige som gamle læger: Reparere, ikke forebygge, ikke deres bord.

Toppen af magten er problemet; facebooks nationale inddelinger ønsker at være små og ikke-ansvarlige for vrede og had, så facebook fjerner dén kanal. Undertrykker vreden og hadet. Usynliggør vreden og hadet. Og dét får de lov til. Af magten. Af alle.

IDEALET:
Magten udstikker retningslinjer for kommunikationen. Ikke nemme forbud, men svære påbud. Lukker adgangen til nationers adgang til SoMe, som ikke følger påbud. Skaber internationale retningslinjer for SoMe-adfærd. Ansætter hobevis af sociologer og filosoffer og psykologer og historikere til at befolke råd med ledere lige under magten. Ser på at forebygge gennem påbud. Tester virkninger. Skaber positive billeder og eksempler på menneskeligt samvær og samtale, der forankres og formidles som positive billeder for at forhindre populistiske magthaveres appropriering. Kort sagt: Magten sørger for at sigte på forebyggelse af hadtale og følelsen af at blive overset gennem forstærkelse og bestyrkelse af menneskers grundlæggende positive værdi. Og er TYDELIGT ærlig omkring menneskers evne til at destruere og underlægge og være indifferent med andre. Åbner sig. Bliver ledere frem for magthavere.

OVERSKRIFTEN IGEN:
Facebook tester at fraskille bredspektret “politik”, dvs. rundcirkuleret hadtale, og gøre “nyhedscirklerne” mindre. Fordi de fra politisk hold møder pres om at regulere og forhindre spredningen af hadtale. Fordi politikerne ikke har bedre idéer, og ikke har direkte adgang til den kommunikationsplatform, som facebook er. Ikke har magt til påbud. Og ikke kan forhindre psykopater, sociopater, narcissister og andre empatisk ufølsomme adgang til magt.

IDEAL:
Lige som der undervises i selvdiagnose ift. kræft, virus, autoimmune lidelser oa, kan man undervise i misbrug og “brug”: Hvad er til skade, hvad er til gavn, det større billede, “at arbejde med menneskelig modstand”, “at imødekomme frygt for forandring”. Direkte undervisning, ikke som underforstået “civilisationsforudsætning”. FOLKEUNDERVISNING – og SELVUNDERVISNING: Hvordan taler ledelse til de ledte, uden at vildføre eller misbruge sin magt?

Civilisation:
– Magt vs. ledelse
– Psykopati vs. ledelse
– Frygt vs. ledelse
– Harmoni vs. ledelse
– Formål vs. ledelse

Følelsescensur er ikke svaret. Svaret ligger i, om magten vil være ledelse og komme følelser i møde – og ikke afhængige af partiinddelinger og kæfttritogretning. Følelsescensur er ikke et svar.

Følelsescensur passer de ufølsomme, fordi det gør magt nemmere. Get it?

 

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.