Forfattercentrum fra 4 til 2 årlige frister.

– og nu lagt ind under Projektstøtteudvalget

19. maj 2019 skrev jeg til Statens Kunstfond med en kritik af Forfattercentrums nye reduktion i antallet af ansøgningsfrister – nu fra 4 til 2 årlige frister. I 2012 gik Forfattercentrum fra 10 til 4 frister, og heller ikke den gang var der forståelse for min centrale anke:

Færre årlige frister for ansøgning om honorarstøtte til rejsende danske forfattere inden for Danmarks grænser skaber krav om længere planlægning, og krav om længere planlægning udelukker små scener, lokale arrangementer, spontanitet, hvilket giver flere midler til  scener med lange planlægningshorisonter, eks. festivaler, biblioteker, medborgerhuse, og giver forlagene mulighed for bedre at konkurrere med de små steder, når forfattere skal sendes på bogturnéer. Det er ganske enkelt dét, at der bliver flere midler til nogle andre end de små, og de mere “spontane” arrangementer. 

Samtidig har jeg aldrig fået svar på, hvordan det kan være, at en arrangørbegrænsning på max 2 ansøgninger pr. ansøgningsfrist eks. ikke dækkede Aarhus kommune, sidst jeg tjekkede. 

UPDATERING: 2022, 27 okt. har jeg skrevet til udvalget igen for et lovet svar med lister over konsekvenserne af de nye søgefrister, efter at være blevet opfordret til at sammenligne modtagerne under den gamle og den nye ordning.

“Men egentlig mangler en liste over dem, der fik afslag, og en liste over dem, som ikke kunne nå at søge pga. fristerne (vs. tilsagn fra kunstnere og scener), ikke kunne planlægge så langt frem, og dem der gennemførte uden at betale de optrædende.”

Vi ser. Min mistanke er vel egentlig med tiden forvandlet til relativ vished – omlægningen støtter professionalisering af forfatterfaget, helt ned i at gøre det det nemmere for kendte og “anerkendte” forfattere at få en biindtægt ved honorarer for at læse op – og dermed noget sværere for ukendte at komme betalt på scenen for et publikum.

Man skal samtidig huske, at de fleste forfattere inviteres til at læse op, fordi de er “oppe i tiden” – i medierne, debatudløsende osv. – men med de lange ansøgningsfrister er det nemmere for bibliotekerne at sandsynliggøre publikumsinteresse, hvis de inviterede i forvejen er kendt af folk, og så venter man til allersidst med at lave plakaten… 

I går kom der svar om dét, der nu hører til under “Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur”:

Svar
20191001. Brev til Kenneth Krabat.pdf

Mit brev
forfattercentrum, anke, udvalgsbrev.pdf

Bilag
#1 OPLÆSNINGSSTØTTE. Forfattercentrum, nu kun 4 årlige støttedatoer! | Kenneth Krabats 1000 stemmer.pdf
#2 541 oplæsninger m 10 årlige frister 2009.pdf
#3 Dansk litteratur i Danmark/ Kunst.dk 2019.pdf
#4 Kunst.dk/ Forfattercentrum 2012.pdf
#5 Puljestamside/ Kunst.dk 2014 december.pdf
ansøgningsskema 2019.pdf
Kunststøtte/ Kunst.dk 2016 (4 årlige uddelinger).pdf

Opdatering Nov 2022
Det forlyder fra Statens Kunstfond, at “Forfattermøder”, tidligere “forfattercentrum”, nu giver færre penge til biblioteksarrangementer, fordi det antages (eller dét synspunkt fremholdes), at biblioteker jo har egne arrangementsbudgetter, hvorved midlerne der før gik til bibliotekernes arrangementer med tilrejsende forfattere nu giver til mindre arrangører. Som altså er i stand til at forvalte 8-9 måneders planlægningstid på arrangementer.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

One thought on “Forfattercentrum fra 4 til 2 årlige frister.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.