Selvudgivelse: Kan nyt lektørudtalelsesformat give flere anmeldelser?

Selvudgivelser får sjældent omtale, og behøver derfor STÆRKT et format at lave mellemomtaler i.

Det er muligt, at et stigende antal velpolerede selvudgivelser, måske med bund i velsælgende forfattere… hen ad vejen kan tiltrække sig opmærksomhed fra flowmedier, magasiner, aviser og DBC-lektører, men indtil da er det stadig nødvendigt med omtale. Det bemærkes, at der i nedenstående ikke som andre steder gøres forskel på e- og papirudgivelser.

OMTALEMULIGHEDER

– Forlagsblurb
– Lektørudtalelse
– Papirmedie-omtale og -kritik
– Magasinomtale og -kritik
– Litterær omtale og kritik
– Radio/TV-omtale og-kritik
– Bogportal-omtale og -kritik
– Læseromtale og -kritik på ebutikker og egne websider
– Interesserede boghandlere, der berømmer ens seneste bog
– Bordherrer, -damer, egne og andres børn og loyale venner
– Webbutik-omtale og -kritik
– “Denne bog er redigeret af XX!”
– “Denne forfatters bestseller fra sidste år…”
– Facebook og lign.
– Nøgendans med sibirisk ged på youtube
(er der flere? Skriv i kommentarfeltet forneden)

PENGE OG LITTERATUR
Nogle af af disse er direkte afhængige af fluepapireffekten og skal derfor have noget for deres arbejde med at reklamere for din bog. Nogle gør det af kærlighed, nogle gør det af interesse, og så er der kommet to nye spillere på markedet i de sidste 2-5 år:

– Anmeldelse og omtale mod betaling
– Anmeldelse og omtale *FORDI det er selvudgivelse*.

En enkelt stor eboghandler tilbyder en læsning af en bog mod kr. 1000, et par udgivelsesvirksomheder med sociale fora og sigte på gruppe-udvikling af bøger tager ml. 500 og 1000 kr. for en “proff læsning”, mens forummets medlemmer gratis med-udvikler på teksten, hvis man vil dét. Metrord.dk gør det gratis (endnu) men forbeholder sig retten til selv at takke ja og nej til bøger.

Forleden til fyraftensmøde i Dansk Forfatterforening var vi et par stykker, som talte om det uundgåelige i, at selvudgivere kan blive nødt til at tilkøbe sig uvildige læsninger, dvs. betale for risikoen for at få en negativ læsning.

Spørgsmålet er, hvordan man så på en eller anden måde kan sikre sig, både som læser og som forfatter/udgiver, at denne læsning både har et vist sprogligt og indholdsmæssigt format, som f.eks. biblioteker, boghandlere, bogkøbere, aviser OG DBC som en form for konkurrent vil kunne acceptere? Og at en professionel uvildighed er del i processen?

NYT VURDERINGSFORMAT
DBC, som står for knap 5000 årlige lektørudtalelser (financieret af det offentlige og udført af bibliotekarer, ikke af uddannede litterater), barsler her i oktober med et nyt lektørudtalelsesformat. Det skal i den forbindelse siges, at lektørudtalelse og materialevurdering er det samme:

Tilpasset to brugssituationer
”Bibliotekerne er generelt godt tilfredse med materialevurderingerne, så vi holder fast i den korte form og opdelingen i afsnit. Det nye er især, at vi målretter materialevurderingerne til to forskellige brugssituationer,” siger teamleder i DBC, Hanne Ekström.

Materialevurderingerne skal fortsat være en hjælp for den bibliotekar, der er med til at vælge, hvilke materialer biblioteket skal anskaffe, men de skal også kunne bruges aktivt i formidlingen over for slutbrugeren.

Særligt afsnit til bibliotekaren
En materialevurdering vil fremover bestå af fem afsnit:

– Kort om materialet
– Beskrivelse
– Vurdering
– Andre materialer i samme emne/genre
– Til bibliotekaren

Se et pdf-eksempel på formatet her

Det nye er den sidste del, “Til bibliotekaren”, som ikke vil være synligt på nettet, men alene rette sig mod professionelle kolleger, kan efter behov betragtes som et forsøg på at holde ikke-bibliotekarer ude eller som hjælp til bibliotekarer med at danne sig et hurtigt overblik (der samtidig fortsat giver arbejde til bibliotekarer i interaktion med brugerne).

Uanset om det er det ene eller det andet, stiller dette punkt store krav til den forfattende lektør om at tale et sprog, som bibliotekarer, boghandlere og andre bogprofessionelle dels forstår, dels anerkender som formidlingsrelevant, dels tror på er en mening, der ikke er smurt af guld.

VÆR PROFESSIONELLE
Det er ufravigeligt, at omtaler og anmeldelser af selvudgivere behøves.

Det er ufravigeligt, at disse omtaler og anmeldelser skal være af en sådan kvalitet, at de

– dels kan vække interesse,
– dels kan modsvare de økonomiske og følelsesmæssige omkostninger ved at bede om en sådan kritik.

VED TILKØB AF OMTALE/KRITIK foreslår jeg således, at alle der beskæftiger sig med MELLEMOMTALE af bøger til videresalg og -formidling, benytter sig af dette nye DBC-format.

Formatet kan ikke gøre det ud for en tilbundsgående kritik, som en kyndig avis- eller/og akademisk litterat, eller blot en talentfuld læse/skrivekyndig, kan levere, men det skal (helst) SES som en hæderlig læsning.

Antal anslag angives ikke som specifikation, men en hurtig tegntælling er omkring 300 ord for en hel A4-side (pdf-eksemplet rummer 242 ord, som det ser ud). Jeg mener ikke, man skal forpligte sig til dette antal, men hvis man ser i øjnene, at man taler til mennesker i en travl hverdag, er det godt med en vis ensretning i overleveringen af data. Samtidig stiller mængden af ord krav om virkelig at gå til kernen af bogen, og bogens forfatter/forlægger vil hurtigt kunne vurdere, om der er nogen overensstemmelse mellem indholdsbeskrivelse og selve bogen. (Holdningen til bogen og henvisninger til associeret læsning må man så tilstå lektøren retten til).

Hæderlighed er vejen frem. Ellers kommer det ikke til at fungere.

Derfor skal hver lektørudtalelse/materialevurdering signeres af både lektørbureau og lektørs navn og data. Og jeg mener, at det samme skal gøre sig gældende for DBCs lektører, hvis pdf-eksemplet er et signal om, at forlag og forfatter ikke længere vil kunne afgøre, hvem der har læst en given bog.

Hvis en eller flere brancheorganisationer kræver det, kan man tale om en certificering. Men hold det enkelt. Det er godt nok en kunstform at få en bog relevant og hæderligt ned på 300 ord, men selv ikke alle DBCs lektører formår dét. Så, essensen er troværdighed – og den må alle være med til at opbygge.

Prøv jer frem, I læse/skrivekyndige, som behøver en nebengeschäft. Intet er hugget i sten endnu.

koldtIUndergrunden
(Illustration lånt fra metrOrd)

 

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.