Det lykkelige pengeløse samfund…

Men det bliver det ikke gratis af. Tværtimod!

Nå, det blev så også:

Nu venter jeg så bare på, at transaktionerne i netbanken i nær fremtid begynder at koste noget. Så er målet sådan sét fuldt. [indlæg 2009 på 1000 stemmer]

Og nu er det vist finaliseret:

Pointen er dog, at en bank er i dag en tvangsmæssig installation i ethver menneskes liv i Danmark – ingen løn, pension, offentlige ydelser, skattetilbagebetalinger osv. uden. [ditto]

Det ser meget enkelt ud for mig: Desto større virtualitet, des større krav til beskyttelsen af virtualiteten, herunder fastholdelse af pengenes værdi og betydning. Men når virkeligheden bliver usynlig, vil flertallet reagere med “mere virkelighed”, egen virkelighed: Byttehandler, fysisk kontakt, fysisk aggression, mere direkte henvendelser, omgåelser af love og regler, virkelighed. Og måden, de bliver bekræftet i virkeligheden på, er virkelighed – virkelige følelser, virkelig straf, virkelige varer.

Lad os se om 3 år til, om det holder stik.

Hvad tænker du?

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

One thought on “Det lykkelige pengeløse samfund…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.