Listen, mediebranchen hader og frygter!

Siden 1500-tallet (og sikkert også før) har spindoktorer på vegne af tidens fremmeste informationsteknologi forsøgt at knægte nyere teknologier.

I hvert fald siden 1600-tallet har spindoktorer på vegne af tidens fremmeste informationsteknologi forsøgt at knægte nye teknologier.

Følgende liste er kondenseret fra en artikeldseneste.dk af Mark A. Lemley, Director, Stanford Program in Law, Science & Technology (oversat af Søren Storm Hansen). Tekst i citationstegn er taget direkte fra artiklen. Jeg har lavet et par tilføjelser til listen.

Falder himlen ned over musikbranchen, medier, film, tv, radio, forlag?

“Trykpressen, fotografiet, det mekaniske klaver, grammofonen, radioen, kabel-tv, fotokopimaskinen. kassettebåndet, videooptageren, DVD, MP3, billigt bredbånd. Alt sammen ødelæggende teknologier, der har truet med at tage brødet ud af munden på tusinder. Hvor galt gik det så?”

Frygtens, og skammens, liste.

 • Håndskrevne manuskripter ville blive udkonkurreret af Trykpressen (1600-tallet) (tab af eksklusivitet)
 • Malekunsten ville blive udkonkurreret af Fotografiet (1800-tallet) (tab af eksklusivitet)
 • Musikere udkonkurreret af Mekanisk Klaver og Grammofonen (sen-1800-tallet) (fildeling, tab af eksklusivitet)
 • De Professionelle udkonkurreret af Amatørerne (1900-tallet og nu, igen) (for nem adgang til mediet, tab af eksklusivitet)
 • Grammofonen udkonkurreret af Radioen (1920’erne) (“vi kan ikke konkurrere med Gratis”) (for nem adgang, tab af eksklusivitet)
 • Gratis TV udkonkurreret af (betalings)Kabel-TV (1960’erne og nu igen) (“vi kan ikke konkurrere med Betalt”) (for nem adgang, tab af kvalitet)
 • Bogbranchen ville udbløde pga. Kopimaskinen (70’erne) (fildeling, tab af eksklusivitet)
 • Filmbranchen pga. Videoen (sen-70’erne) (fildeling, tab af eksklusivitet)
 • Grammofonpladerne pga. Kassettebåndet  (70’erne) (fildeling, tab af eksklusivitet)
 • Grammofonpladerne pga. DAT-båndet (sen-80’erne) (bedre lyd, tab af eksklusivitet)
 • Grammofonpladerne pga. MiniDisken (90’erne) (bedre lyd, tab af eksklusivitet)
 • Lovlig digital musikdistribution ville udbløde pga. Mp3-afspilleren (fildeling, tab af eksklusivitet)
 • Lovlig digital musikdistribution ville udbløde pga. Napser, Grokster og Limewire (pirateri, tab af eksklusivitet)
 • Musikbranchen ville gå under som følge af fildeling (pirateri, tab af eksklusivitet)
 • Filmbranchen ville gå under som følge af fildeling (pirateri, tab af eksklusivitet)
 • Softwarebranchen ville gå under som følge af fildeling (pirateri, tab af eksklusivitet)
 • Spilbranchen ville gå under som følge af fildeling (pirateri, tab af eksklusivitet)
 • Lovlig digital distribution ville udbløde pga. fildeling (pirateri, tab af eksklusivitet)
 • TV ville udbløde pga. tjenester som RePlayTV og TiVo (for nem adgang/springe reklamerne over, tab af eksklusivitet)
 • TV ville udbløde pga. digitale videooptagere (springe reklamerne over, tab af eksklusivitet)
 • TV-serier ville udbløde pga. fildeling (pirateri, tab af eksklusivitet)
 • Betalingsporno ville blive udkonkurreret af HD-amatørporno (for nem adgang til mediet)
 • Gratis-radio vil udbløde som følge af digital radio og internet-radio (for nem adgang, pirateri, tab af eksklusivitet)
 • Gratis-TV vil udbløde, fordi højkvalitets-film og TV flytter til betalingstjenester… (tab af kvalitet)
 • De Professionelle vil blive udkonkurreret af Amatørerne (1900-tallet og nu, igen) (tab af eksklusivitet)

Måske nogen husker frygten ved overgangen fra overvejende analog til digital lyd? Den tilhørte dem med gode ører – som viste sig at have ret, og LP-pladen vinder nu langsomt indpas igen.

Tab af eksklusivitet er den overvejende årsag til lobbyisme. Og vil altid være en købmands største frygt; “tab af kvalitet” anvender købmænd først, når de virkelig er presset, og vær sikker på, at det i så fald er løgn. Problemet er ganske åbenlyst ikke at finde hos offentligheden, men i mediebranchens evne til at skabe frygt, samt i de kontrolmekanismer, som disse købmænds frygt for tab af eksklusivitet afstedkommer ved dygtig og dyrt betalt lobbyisme i de vestlige kulturer. Kontrolmekanismer, som næppe vil blive demonteret, når først de er installerede.

Artiklens forfatter har dog et meget positivt syn på fremtiden, hvad mediebranchen angår, og både foreslår realistiske betalingsmodeller for digitalt indhold og ser med rynkede bryn på branchens evne til at indregne kunstnerne i disse betalingsmodeller. Jeg deler både det positive og det negative udsyn på disse mellemhandlere. Købmænd forstår ikke, og de skal hjælpes til at forstå, eller stækkes, så deres selviske strategier ikke stækker alle og enhver!

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

2 thoughts on “Listen, mediebranchen hader og frygter!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.