mening mener mene mén me me me!

[et endnudigt fra i dag]

Hvis man bliver træt af at mene noget, kan man man stille sig op på en skammel ved Fælledparkens nordøstlige hjørne, København, lige neden for den den den den blinde gårdsanger udført i metal af Ole Herluf Rasmussen før han røg på Herstedvester for aller sidste gang for rufferi, igen, Ole, igen, Ole, for Søren altså, du var et kvaj, men du sang som en drøm og din pik gik lige gennem jern!


Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.