Global Demokrati-håndbog

democracy-handbook.org er et nyttigt værktøj i en verden uden den lighed, som almindelig respekt for alt liv er.

Velkommen til democracy-handbook.org. Democracy-handbook.org er en gratis og simpel håndbog for alle, der er interesserede i at etablere, styrke eller sprede demokratiet. Kapitlerne er korte, lige ud ad landevejen og dækker det helt basale. Idéen med www.democracy-handbook.org er at tilbyde gratis information om demokrati til hele verden. Og du kan være med til at oversætte, så vi i fællesskab skaber en global Democracy Handbook på alverdens sprog.

Demokratiet giver dig ret til frihed, lighed, tryghed og muligheden for at tjene dine egne penge og have det sjovt.

Trangen til frihed og tryghed ligger i alle, og det samme gør behovet for at have det sjovt. Uden de tre ting, kan vi ikke leve lykkelige og meningsfulde liv. Behovet for lighed ligger det lidt tungere med, for mange af os ville nok helst have det lidt bedre end de andre. Men ligheden er en forudsætning for demokratiet, og den er værd at leve med, for den er med til at garantere friheden, trygheden og fornøjelserne.

Derfor er demokrati vigtigt. Og alene af den grund, at du er menneske, har du fortjent at leve i et demokrati, der fungerer.

Jeg applauderer tilkomsten af et sådant samleværk PÅ DANSK! og håber, at ALLE vil læse den og tage stilling og bidrage. Findes også som fysisk bog!!

Democracy-handbook fremlægger en liste på 14 forskellige måder at definere demokrati på, men i min ordbog betyder “demokrati” som udgangspunkt for al politisk virksomhed og fællesskabstanker: “Mennesker vil respekt”. Det betyder ikke “Folkestyre”, “Folkets stemme” eller “flertal”, som er blandt de 14 definitioner. Det betyder i sin essens: “Jeg vil respekteres (og jeg er indstillet på at gøre noget for det)”. Og er således et tegn på forståelse for en virkelighed, der rækker ud over den personlige eksistens’ behov.

HVILKEN VERDEN?
Mit
perspektiv i verden er primært på menneskenets opfattelse af sig selv som del af en art – både det menneske, som ikke kan klare sig i sit samfund, og dét menneske, som kan.

  1. Skal demokrati i en generel snarere end lokal forstand kunne være mere end blot et flertalsstyre (et demokratur),
  2. behøver stærk og svag at enes om begrebet “respekt” for at kunne siges at eksistere i det samme samfund,
  3. og i og med tanken om demokrati udstrækkes til alle,
  4. må Hele Jorden siges at være “samme samfund”
  5. og forståelsen af “respekt” første og mest varige sigte.

Opfattelsen af demokrati, og dermed opfattelsen af respekt, grundlægges i hjemmet, udvikles på legepladsen, og konsolideres gennem studierne, på arbejdspladsen, i vennekredse og fritidsselskab og senest i… hjemmet.

Hjemmet er at betragte som et selvstændigt minisamfund, der både skal navigere internt og i og med det omkringliggende samfunds krav og behov. Hjemmet er IKKE staten. Hjemmet er den gruppe mennesker, der nærer ens liv på det følelsesmæssige plan, afviser frygt som overlevelsesfaktor og støtter tillid til menneskene gennem anerkendelse af forskelligheder. Hjemmet er dér, man bliver forstået, og lærer at forstå og/eller anerkende forskelligheder.

Hjem er dér, hvor respekt for andet end hjemme har betydning. Respekt på godt og ondt. Men respekt. Anerkendelse.

ET LIV ER ET LIV ER ET LIV
Når vi taler om respekt, taler vi ofte om det som middel mod aggression. Men aggression er ikke i sig selv en negativ reaktion; med aggression forsvarer alt liv sig, mod virkelige eller forestillede farer. Og kun når farerne er forestillede, dvs. ikke umiddelbare, er respekten menneskenes fredsskaber.

Dén, som ønsker at opleve, hvad respekt i sin essens ér, kan sætte sig med tre eller flere venner, familie eller kolleger i en cirkel og lade en genstand, f.eks. en kuglepen, agere “talestav”. Et emne vælges, eller man siger, hvad der kommer. Talestaven går på omgang, efter aftale med eller mod uret. Mens holderen af Talestaven taler, eller TIER, holder alle mund. Når Talestaven har været raden rundt 1, 2, 3 gange efter behov, og ingen har mere at tilføje, er man færdig.

Hvad den enkelte undlader at sige, er op til den enkelte. Og ingen siger, at der ikke er konsekvenser af at sige eller være, som man er. Men at alle lytter, er udvist respekt for enhvers person. Tættere på lighed end dét… eller på Folkets Stemme… eller Fællesskab… eller Tryghed… kommer intet voksent menneske ikke.

Det er hér, i denne forståelse, at vi er lige med hinanden og med alt andet, der lever: Lighed betyder ikke, at man som menneske ikke må forsvare sig mod farer, der opleves som livstruende. Det betyder, at man forstår, at et liv er et liv er et liv. At liv ønsker at leve. At alt liv gør modstand, når det lægges sten i vejen. Dét er forudsætningen for og essensen af respekt. Uden hvilken demokrati ikke har en chance.

læs om The Circle Way

Forside – democracy-handbook.org

facebook

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.